Wtargnięcie pieszego na jezdnię 5 (1)

Z tego artykułu „Wtargnięcie pieszego na jednię” dowiesz się:

 • jak rozumieć wtargnięcie pieszego na jezdnię pod nadjeżdżający pojazd?
 • czy kierowca jest winny spowodowania wypadku, jeśli pieszy wtargnął na jezdnię?
 • kto jest winny spowodowania wypadku, jeśli pieszy wtargnął na jezdnię na przejściu dla pieszych?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Co to jest wtargnięcie pieszego na jezdnię?

Wtargnięcie pieszego na jezdnię to niezgodne z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym zachowanie pieszego polegające na wejściu pieszego bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd, a więc w takiej odległości od nadjeżdżającego pojazdu, że kierowca jadący z prędkością bezpieczną pomimo hamowania nie jest w stanie zatrzymać pojazdu przed torem ruchu pieszego.

Definicja wtargnięcia pieszego na jezdnię wynika z art.14 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym zabrania się pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.

Do wtargnięcia pieszego na jezdnię pod nadjeżdżający pojazd może dojść zarówno poza przejściem dla pieszych jak i na przejściu dla pieszych.

Wtargnięcie pieszego na jezdnię na pasach

Zgodnie z przywołanym przepisem art. 14 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, pieszemu nie wolno wtargnąć na jezdnię, a więc wejść na jezdnię bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd nawet na przejściu dla pieszych.

W praktyce o wtargnięciu pieszego na jezdnię na pasach możemy mówić jedynie w 2 sytuacjach:

 • gdy pieszy wtargnął na przejście, na którym nie działała sygnalizacja świetlna
 • gdy pieszy wtargnął na przejście z działającą sygnalizacją świetlną – na wyświetlanym dla pieszego czerwonym świetle.

W obydwu przypadkach zachowanie pieszego można uznać za wtargnięcie na jezdnię na pasach wówczas, jeśli pieszy wszedł na przejście w tak bliskiej odległości od nadjeżdżającego pojazdu, że kierowca nie był w stanie zahamować przed torem ruchu pieszego i uniknąć potrącenia pieszego nawet jadąc z prędkością bezpieczna i uważnie obserwując przedpole jazdy i pobocze lub chodnik, z którego pieszy wtargnął na pasy

Według słusznego poglądu Prof. Ryszarda Stefańskiego (w: Prawo o Ruchu Drogowym Komentarz, wyd. III – komentarz do art. 14.): „Bezpośrednie wejście przed jadący pojazd ma miejsce wówczas, gdy pojazd przed wejściem pieszego na jezdnię znajdował się w takiej odległości od tego miejsca, że kierujący nim – przy zachowaniu bezpiecznej prędkości – nie jest w stanie zatrzymać go przed przejściem.”

Nie można uznać, że pieszy wtargnął na pasy, jeśli wszedł na przejście z działającą sygnalizacją świetlną na zielonym świetle. Wówczas nie można przecież zarzucić pieszemu nieprawidłowego zachowania, skoro miał pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem.

Kiedy kierowca nie ponosi winy za potrącenie pieszego?

Kierujący pojazdem nie odpowiada za potrącenie pieszego, jeśli wyłączną lub główną przyczyną potrącenia pieszego było jego nieprawidłowe zachowanie polegające na wejściu pieszego bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd.

Wtargnięcie pieszego na jezdnię jest wyłączną przyczyna potrącenia pieszego, jeśli kierowca zachował należytą ostrożność w ruchu drogowym, uważnie obserwował przedpole i chodnik lub pobocze drogi, jechał z prędkością bezpieczną, zaś pieszy wszedł na tor ruchu pojazdu nagle i w takiej odległości, że nawet hamując kierowca nie zdołał uniknąć potrącenia pieszego.

Wtargnięcie pieszego na jezdnię jest główną przyczyną potrącenia pieszego, gdy wprawdzie kierowca nie dołożył należytej ostrożności w ruchu drogowym, np. niewystarczająco obserwując chodnik lub pobocze drogi, jednak porównanie stopnia naruszenia zasad ruchu drogowego przez pieszego, który wtargnął na jezdnię i kierującego pojazdem prowadzi do wniosku, że tą główną, przytłaczającą przyczyną wypadku było wtargnięcie pieszego na jezdnię, a kierowca co najwyżej przyczynił się do spowodowania wypadku.

W obydwu przypadkach: gdy wtargnięcie pieszego na jezdnię było wyłączną przyczyną wypadku, jak w drugim – gdy wtargnięcie pieszego pod nadjeżdżający pojazd było główną przyczyną wypadku, kierowca nie jest winny potrącenia pieszego.

Przedstawiony wyżej tok rozumowania wynika z brzemienia art.177 par. 1 k.k. (przestępstwo spowodowania wypadku drogowego), zgodnie z którym popełnia przestępstwo ten kto, naruszając, chociażby nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, powoduje wypadek.

Sformułowanie „powoduje wypadek” w sprawie o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego oznacza zachowanie będące jedyną albo główną przyczyną wypadku drogowego. W sformułowaniu „powoduje wypadek” nie mieści się przyczynienie się do spowodowania wypadku.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Kiedy kierowca nie ponosi winy za potrącenie pieszego na pasach?

Jak już wspomniałem pieszemu nie wolno wtargnąć na jezdnię, a więc wejść na jezdnię bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazdów nawet na przejściu dla pieszych.

Czym się zatem różni wtargnięcie pieszego na jezdnię poza przejściem dla pieszych od wtargnięcia pieszego na jezdnię na pasach?

Odmienna jest ocena zachowania kierowcy, który potrącił pieszego. Rzecz w tym, że kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność, to jest zachować wzmożoną czujność, jeszcze uważniej obserwować przedpole i pobocze lub chodnik drogi i zachować prędkość umożliwiająca natychmiastową reakcję na niespodziewane sytuacje.

Oceniając, czyje zachowanie było główną przyczyną wypadku – potrącenia pieszego, porównując zachowanie kierowcy i pieszego, należy zastosować wobec kierowcy kryterium szczególnej ostrożności.

wtargnięcie pieszego na jezdnię

Obowiązku zachowania szczególnej ostrożności kierowcy przed przejściem dla pieszych nie można jednak utożsamiać z ostrożnością absolutną. Nie można oczekiwać od kierowcy niemożliwego, nawet przed przejściem dla pieszych. Jeśli kierowca uważnie obserwował pasy i przylegający do niego chodnik, jechał z prędkością bezpieczną zapewniającą panowanie nad pojazdem nawet przy wykonywaniu manewrów obronnych hamowania, dostosowaną do warunków drogowych, zaś pieszy nieoczekiwanie wszedł lub wbiegł bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd, to kierowca nie jest winny potrącenia pieszego.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Potrącenie pieszego na pasach”

Przyczynienie się pieszego do wypadku przez wtargnięcie na jezdnię.

Jak już wspomniałem kierowca nie jest winny spowodowania wypadku polegającego na potrąceniu pieszego, jeśli wtargnięcie pieszego na jezdnię było wyłączną, albo główną przyczyną potrącenia pieszego.

Kierowca jest winny potrącenia pieszego pomimo wejścia pieszego pod nadjeżdżający pojazd, jeśli to nieprawidłowe zachowanie kierowcy było główną, albo co najmniej równoważną przyczyną potrącenia pieszego.

Gdy główną albo co najmniej równoważną przyczyną potrącenia pieszego było nieprawidłowe zachowanie kierowcy, np. nieuważna obserwacja przedpola jazdy, czy przekroczenie prędkości, wówczas nieprawidłowe zachowanie pieszego należy uznać za przyczynienie się pieszego do spowodowania wypadku.

Przyczynienie się pieszego do wypadku, a więc nieprawidłowe zachowanie pieszego, które było jedną z przyczyn potrącenia pieszego wpływa łagodząco na wymiar kary dla kierowcy winnego spowodowania wypadku drogowego.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: „Kara za spowodowanie wypadku” i „Zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek”

Przyczynienie się pieszego do wypadku może być uzasadnieniem dla np. warunkowego umorzenia postępowania karnego przeciwko kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, kara za wypadek drogowy, wtargnięcie pieszego na jezdnię, zakaz prowadzenia pojazdów, zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek, Zasady ruchu drogowego | Otagowano , , , | Dodaj komentarz

Potrącenie pieszego na pasach 5 (4)

Z tego artykułu „Potrącenie pieszego na pasach” dowiesz się::

 • kim jest pieszy w ruchu drogowym?
 • czym jest przejście dla pieszych?
 • czy pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych?
 • czy pieszemu wolno wejść na pasy przed nadjeżdżający pojazd?
 • na czym polega wtargnięcie pieszego na jezdnię?
 • jak powinien się zachować kierowca zbliżając się do przejścia dla pieszych?
 • kiedy kierowca jest winny potrącenia pieszego na przejściu dla pieszych?
 • kiedy kierowca nie ponosi odpowiedzialności za potrącenie pieszego na pasach?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Kim jest pieszy? Definicja pieszego w ruchu drogowym

Definicja pieszego znajduje się w art.2 pkt 18 Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Pieszy w ruchu drogowym to osoba znajdująca się na drodze poza pojazdem. Ponadto do pieszych zaliczamy osobę prowadzącą obok siebie rower, motocykl lub wózek, osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim oraz osobę w wieku do 10 lat jadąca rowerem pod opieką osoby dorosłej

Czym jest przejście dla pieszych? Definicja przejścia dla pieszych

Przejście dla pieszych to wydzielony fragment jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczony do przechodzenia pieszych, oznaczony znakiem pionowym o symbolu D-10 (przejście dla pieszych) lub znakiem poziomym (namalowane białe pasy zwane popularnie zebrą).

Definicja przejścia dla pieszych znajduje się w art. 2 pkt 11 Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z tym przepisem przejście dla pieszych to odcinek jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczony do przechodzenia przez pieszych, oznaczony znakami drogowymi.

Z definicji przejścia dla pieszych wynika, że warunkiem uznania odcinka jezdni za przejście dla pieszych jest jego oznaczenie znakiem drogowym: pionowym lub poziomym. Nie można uznać za przejście dla pieszych odcinka jezdni, które jest wykorzystywane przez pieszych do przechodzenia, jeśli nie zostano poprzedzone znakiem pionowym lub poziomym

Potrącenie pieszego na pasach. Czy pieszy ma zawsze pierwszeństwo na pasach?

Pieszy ma zawsze pierwszeństwo na pasach, a więc w obrębie przejścia dla pieszych.

Pierwszeństwo pieszego na pasach wynika wprost z:

 • art.26 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym: Kierujący pojazdem jest obowiązany ustąpić pieszemu znajdującemu się na przejściu
 • art.13 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym: Pieszy znajdujący się na przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Jedynie na przejściu dla pieszych, na którym ruchu jest kierowany, a więc na przejściu dla pieszych z działającą sygnalizację świetlną, pieszy ma pierwszeństwo tylko przy włączonym dla pieszych zielonym świetle.

Obowiązki kierowcy przed przejściem dla pieszych

Obowiązki kierującego pojazdem podczas zbliżania się do przejścia dla pieszych oraz na pasach zostały wymienione w art.26 Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Kierujący pojazdem, który zbliża się do przejścia dla pieszych, jest zobowiązany do:

 • zachowania szczególnej ostrożności, a więc wzmożonej czujności, przewidywania możliwości wejścia przez pieszego na pasy
 • ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na pasach
 • uważnego obserwowania przejścia dla pieszych oraz chodnika lub pobocza, z którego pieszy może wejść na pasy
 • dostosowania prędkości w sposób umożliwiający zahamowanie pojazdu przed torem ruchu pieszego przez przejście dla pieszych

Czego nie wolno kierowcy przed przejściem dla pieszych i na pasach?

Kierującemu pojazdem, który zbliża się do przejścia dla pieszych nie wolno:

 • wyprzedzania innego pojazdu zarówno na pasach jak i bezpośrednio przed przejściem dla pieszych – za wyjątkiem przejścia z działającą sygnalizacją świetlną
 • omijania pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienie pierwszeństwa pieszemu
 • jazdy pojazdem wzdłuż po przejściu dla pieszych

Więcej o zakazie wyprzedzania na pasach i bezpośrednio przed przejściem przeczytasz w artykule „Zakaz wyprzedzania przed przejściem dla pieszych”.

Zasada szczególnej ostrożności przed przejściem dla pieszych

Podstawowym obowiązkiem kierującego pojazdem podczas zbliżania się się do przejścia dla pieszych, jest zachowanie szczególnej ostrożności.

Zasada zachowania szczególnej ostrożności przed przejściem dla pieszych oznacza, że kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych powinien wykazać wzmożoną czujność, uważnie obserwować zarówno przejście dla pieszych jak i chodnik lub pobocze przed pasami, dostosować prędkość pojazdu w ten sposób, by mógł zatrzymać się przed pieszym w razie jego wkroczenia na pasy.

Obowiązki kierującego pojazdem przy zbliżaniu się do przejścia dla pieszych bardzo dobrze obrazuje teza wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 października 2018 r. w sprawie o sygn. V Aca 697/17: „Pieszy przechodzący przez jezdnię w miejscu oznaczonym powinien mieć zapewnione maksymalne bezpieczeństwo. Wprawdzie przechodzący przez jezdnię obowiązany jest zachować szczególną ostrożność i przed wejściem na jezdnię upewnić się, czy nadjeżdżające pojazdy znajdują się w bezpiecznej odległości, jednak obowiązek tym większej szczególnej ostrożności ciąży na kierowcy, który musi zawsze liczyć się z możliwością pojawienia się na jezdni osoby pieszej, jest więc obowiązany zmniejszyć szybkość do granic pozwalających w razie potrzeby na natychmiastowe zatrzymanie pojazdu. W związku z tym kierowca ma obowiązek obserwowania nie tylko jezdni, ale również przylegającego do jezdni w miejscu przejścia chodnika, aby upewnić się, czy nikt nie wkracza na jezdnię, a jeżeli wkracza, to natychmiast hamować, zanim przechodzień znajdzie się na torze jazdy samochodu.”

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Obowiązki pieszego podczas przechodzenia na pasach

Obowiązek szczególnej ostrożności pieszego podczas przechodzenia przez pasy

Podczas przechodzenia przez pasy pieszy ma obowiązek zachować szczególną ostrożność.

Obowiązek zachowania szczególnej ostrożności przez pieszego podczas przechodzenia przez pasy wynika z art.13 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym: Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przepis ten nakłada na pieszego obowiązek zachowania wzmożonej czujności, uważnego obserwowania jezdni nawet na przejściu dla pieszych, na którym ma pierwszeństwo przed pojazdami

potrącenie pieszego na pasach

Jak widać obowiązek zachowania szczególnej ostrożności przy przejściu dla pieszych dotyczy zarówno kierowcy, który zbliża się do przejścia dla pieszych jak i pieszego, który chce przekroczyć jezdnię na pasach.

Można jednak w uproszczeniu postawić tezę, że obowiązek szczególnej ostrożności w większym stopniu spoczywa na kierowcy niż pieszym gdyż:

 • pieszy korzysta z pierwszeństwa na pasach przed pojazdami
 • z uwagi na masę i prędkość kierujący pojazdem stwarza o wiele większe zagrożenie dla pieszego niż pieszy dla pojazdu

Zakaz wchodzenia na jezdnię bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd.

Pieszemu nie wolno wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych

Zakaz wchodzenia przez pieszego bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd, nawet na przejściu dla pieszych wynika z art. 14 ust. 1 pkt a Ustawy Prawo o ruchu drogowym: Zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych .

Potrącenie pieszego na pasach z powodu wtargnięcia pieszego na jezdnię

Wtargnięcie pieszego na jezdnię oznacza wejście pieszego na drogę bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd w taki sposób, że kierujący pojazdem, nawet przy zachowaniu szczególnej ostrożności i poruszaniu się z prędkością bezpieczną nie jest w stanie zatrzymać pojazdu przed torem ruchu pieszego

Z wtargnięciem pieszego na jezdnię mamy do czynienia wówczas, gdy kierowca uważnie obserwował przedpole jazdy i jechał z prędkością bezpieczną, to jest dostosowaną do warunków drogowych, a pomimo tego nie był w stanie uniknąć potrącenia pieszego.

By mówić o wtargnięciu pieszego na jezdnię, jako jedynej przyczynie potrącenia pieszego, zachowanie pieszego polegające na wejściu bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd musi być zachowaniem zupełnie zaskakującym, którego kierowca nie był w stanie przewidzieć nawet przy zachowaniu należytej ostrożności, a na przejściu dla pieszych – przy dołożeniu szczególnej ostrożności

Jeżeli wtargnięcie pieszego na jezdnię było przyczyną potrącenia pieszego, zaś kierowca, nawet przy dołożeniu należytej staranności i bezpiecznej prędkości nie był w stanie zahamować pojazdu przed torem ruchu pieszego, wówczas kierowca nie ponosi odpowiedzialności karnej za spowodowanie wypadku drogowego z udziałem pieszego.

Jak wynika z art. 14 ust. 1 pkt a Ustawy Prawo o ruchu drogowym: Zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych, wtargnięcie pieszego na jezdnię może mieć miejsca nawet na wyznaczonym przejściu dla pieszych.

Przykład: Kierujący pojazdem zbliża się do przejścia dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Kierowca jedzie z prędkością administracyjnie dopuszczalną i zarazem bezpieczna, to jest dostosowaną do warunków drogowych. Kierowca uważnie – z zachowaniem szczególnej ostrożności obserwuje przedpole jazdy, w tym pasy oraz chodnik lub pobocze przed przejściem dla pieszych. Kierowca dostrzega pieszego w odległości np. 10 metrów od pasów na chodniku. Zachowanie pieszego nie wskazuje, by zamierzał wejść na przejście dla pieszych. Nagle pieszy rusza i wbiega an jezdnię na pasy. Kierowca natychmiast hamuje, lecz odległość jest zbyt mała – nie jest w stanie zatrzymać pojazdu przed torem ruchu pieszego i potrąca pieszego.

W opisanym wyżej przykładzie jedyną przyczyną wypadku – potrącenia pieszego na pasach było nieprawidłowe zachowanie pieszego polegające na wtargnięciu bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd. Choć do potrącenia pieszego doszło na pasach kierowca nie ponosi odpowiedzialności za potrącenie pieszego.

O konsekwencjach dla kierowcy za zawinione potrącenie pieszego przeczytasz w artykułach:

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, zasada szczególnej ostrożności przed przejściem dla pieszych, Zasady ruchu drogowego | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz

Zakaz wyprzedzania przed przejściem dla pieszych 5 (4)

Z tego artykułu „Zakaz wyprzedzania przed przejściem dla pieszych” dowiesz się:

 • co to jest przejście dla pieszych ?
 • na czym polega zakaz wyprzedzania na przejściu dla pieszych?
 • na czym polega zakaz wyprzedzania bezpośrednio przed przejściem dla pieszych?
 • kiedy kierowcy nie wolno wyprzedzać na pasach i bezpośrednio przed przejściem dla pieszych?
 • co grozi za złamanie zakazu wyprzedzania przed i na przejściu dla pieszych?
 • co grozi kierowcy za spowodowanie wypadku lub kolizji drogowej na skutek wyprzedzania na pasach lub przed przejściem dla pieszych?

Co to jest przejście dla pieszych?

Przejście dla pieszych to fragment powierzchni jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczony do przechodzenia przez pieszych oznaczony znakiem pionowym o symbolu D-6 „Przejście dla pieszych” i znakiem poziomym namalowanym na jezdni w postaci białych pasów (zwanych potocznie zebrą).

Definicja przejścia dla pieszych znajduje się w art.2 pkt 11 Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Definicja przejścia dla pieszych – art.2 pkt 11 Ustawy Prawo o ruchu drogowym

Przejście dla pieszychpowierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczoną do przechodzenia przez pieszych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi

Przejście dla pieszych musi być oznaczone znakami drogowymi

zakaz wyprzedzania przed przejściem dla pieszych

Warunkiem uznania odcinka jezdni, drogi dla rowerów czy torowiska za przejście dla pieszych jest jego oznaczenie znakami pionowymi lub poziomymi.

Nie można uznać za przejście dla pieszych odcinka jezdni, drogi dla rowerów czy torowiska za przejście dla pieszych, jeżeli nie zostało oznaczone znakami drogowymi, nawet jeśli zwyczajowo jest używane przez pieszych do przechodzenia.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Obowiązki kierowcy przed przejściem dla pieszych

Kierujący pojazdem, który zbliża się do przejścia dla pieszych, jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności oraz do ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym nakłada na kierującego pojazdem szereg obowiązków i zakazów podczas zbliżania się do przejścia dla pieszych i podczas przejeżdżania przez przejście dla pieszych.

W tym artykule omówię 2 zakazy obowiązujące kierujących pojazdami przed przejściem dla pieszych i na przejściu dla pieszych, których naruszenie jest często przyczyną potrącenia pieszego na przejściu dla pieszych:

 • zakaz wyprzedzania na przejściu dla pieszych
 • zakaz wyprzedzania bezpośrednio przed przejściem dla pieszych

Na czym polega zakaz wyprzedzania na przejściu dla pieszych?

Kierującemu pojazdem nie wolno wyprzedzać innego pojazdu na przejściu dla pieszych.

Zakaz wyprzedzania na przejściu dla pieszych wynika wprost z art.26 ust. 3 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym: kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany

Obowiązujący kierowcę zakaz wyprzedzania na przejściu dla pieszych, czyli w obrębie przejścia dla pieszych oznacza zakaz przejeżdżania obok pojazdu poruszającego się w tym samym kierunku.

Zakaz wyprzedzania innego pojazdu na przejściu dla pieszych nie obowiązuje na przejściu dla pieszych, na którym ruch jest kierowany, tj. na przejściu z działającą sygnalizacją świetlną. To oznacza, że kierowcy wolno jest wyprzedzać inny pojazd na przejściu dla pieszych, na którym ruch pojazdów i pieszych jest sterowany sygnalizacją świetlną czy przez np. Funkcjonariusza Policji.

Na czym polega zakaz wyprzedzania bezpośrednio przed przejściem dla pieszych?

Kierowcę zbliżającego się do przejścia dla pieszych obowiązuje nie tylko zakaz wyprzedzania na pasach, czyli w obrębie przejścia dla pieszych, ale również bezpośrednio przed przejściem dla pieszych.

Zakaz wyprzedzania bezpośrednio przed przejściem dla pieszych wynika z art.26 ust. 3 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym: kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany

Zakaz wyprzedzania bezpośrednio przed przejściem dla pieszych nie obowiązuje na przejściach, na których ruchem pojazdów i pieszych kieruje sygnalizacja świetlna lub osoba uprawniona, np. Policjant

Ustawa Prawo o ruchu drogowym nie precyzuje, co oznacza sformułowanie „zakaz wyprzedzania innego pojazdu bezpośrednio przed przejściem dla pieszych.” W szczególności przepisy nie wskazują odległości od przejścia dla pieszych, od której kierowcę obowiązuje zakaz wyprzedzania innego pojazdu. W praktyce odległość ta zależy od warunków drogowych, takich jak widoczność na drodze i natężenie ruchu drogowego.

Wprowadzenie zakazu wyprzedzania innego pojazdu bezpośrednio przed przejściem dla pieszych ma na celu zapobieżenie sytuacji, w której pojazd wyprzedzany przed przejściem dla pieszych zasłoni kierowcy, który wyprzedza, pieszego wchodzącego na jezdnię.

Kierowca łamie zakaz wyprzedzania innego pojazdu bezpośrednio przed przejściem dla pieszych (za wyjątkiem przejść z działającą sygnalizacją świetlną), jeśli w wyniku wyprzedzania pojazd wyprzedzany zasłonił mu obszar przejścia dla pieszych lub chodnika czy pobocza przed przejściem dla pieszych.

Złamanie zakazu wyprzedzania na i przed przejściem dla pieszychwykroczenie z art.97 k.w.

Samo złamanie zakazu wyprzedzania w obrębie przejścia dla pieszych oraz bezpośrednio przed przejściem dla pieszych (za wyjątkiem przejścia, na którym działa sygnalizacja świetlna) stanowi wykroczenie z art. 97 Kodeksu Wykroczeń  –naruszenie przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym.

Za wykroczenie złamania zakazu wyprzedzania bezpośrednio przed i na przejściu dla pieszych z art.97 k.w. kierowcy grozi jedynie kara grzywny. Policjant nie może za to wykroczenie zatrzymać kierowcy prawa jazdy, a Sąd nie może za nie orzec zakazu prowadzenia pojazdów.

Złamanie zakazu wyprzedzania na pasach lub bezpośrednio przed przejściem dla pieszych może zostać uznane za poważniejsze wykroczenie – spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z art.86 par. 1 k.w.

Kiedy złamanie zakazu wyprzedzania przed przejściem dla pieszych jest wykroczeniem z art.86 par. 1 k.w.?

Jeśli na skutek złamania zakazu wyprzedzania na lub bezpośrednio przed przejściem dla pieszych kierowca stworzył realne i bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wówczas kierowca popełnia wykroczenie z art.86 par. 1 k.w., a więc wykroczenie spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w komunikacji.

Złamanie zakazu wyprzedzania bezpośrednio przed lub na przejściu dla pieszych stanowi wykroczenie z art.86 par. 1 k.w., jeśli kierowca łamiąc zakaz wyprzedzania przed lub na przejściu dla pieszych stworzył realne i bezpośrednie zagrożenie potrącenia pieszego, który wszedł na przejście dla pieszych.

Co grozi za złamanie zakazu wyprzedzania na pasach lub przed przejściem dla pieszych?

Za złamanie zakazu wyprzedzania bezpośrednio przed lub na przejściu dla pieszych, którego skutkiem było stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym grozi:

 • kara grzywny w wysokości od 20 zł. do 5000 zł.
 • zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do lat 3

Czy za złamanie zakazu wyprzedzania przed przejściem dla pieszych można stracić prawo jazdy?

Za złamanie zakazu wyprzedzania zarówno w obrębie, jak i bezpośrednio przed przejściem dla pieszych Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy, a Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów jeśli kierowca stworzył realne i bezpośrednie zagrożenie w ruchu drogowym.

Co grozi za potrącenie pieszego na pasach na skutek złamania zakazu wyprzedzania przed przejściem dla pieszych?

Jeśli na skutek złamania zakazu wyprzedzania na pasach lub bezpośrednio przed przejściem dla pieszych kierowca potrącił pieszego, wówczas:

 • kierowca ponosi odpowiedzialność karną za spowodowanie kolizji drogowej z art.86 par. 1 k.w. – jeśli pieszy nie odniósł obrażeń ciała, albo odniósł obrażenia ciała, ale na okres do 7 dni – wówczas Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy a kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do lat 3. Więcej na ten temat w artykule „Zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję.”
 • kierowca odpowiada za przestępstwo spowodowania zwykłego wypadku drogowego z art.177 par. 1 k.k. – jeśli pieszy na skutek potrącenia odniósł obrażenia ciała na okres powyżej 7 dni – wówczas Policjant może zabrać kierowcy dokument prawa jazdy a kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat.
 • kierowca poniesie odpowiedzialność karną za ciężki wypadek drogowy z art.177 par. 2 k.k. – jeśli pieszy na skutek potrącenia poniósł śmierć, albo doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – w takim przypadku Policjant może zatrzymać kierującemu prawo jazdy, zaś kierowcy również grozi zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat. Więcej na ten temat możesz przeczytać w artykule „Zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek”

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, zakaz wyprzedzania przed przejściem dla pieszych, Zasady ruchu drogowego | Otagowano , , , , | Jeden komentarz

Zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję 5 (4)

Z tego artykułu pt „Zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję” dowiesz się:

 • Czym jest spowodowanie kolizji drogowej?
 • Czy można stracić prawo jazdy za spowodowanie kolizji?
 • Na jak długo można stracić prawo jazdy za kolizję?
 • czy Policjant może zabrać kierowcy prawo jazdy za kolizję?
 • Kiedy Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję drogową?
 • Co Sąd bierze pod uwagę decydując, czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję?
 • Jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane przez Policję za kolizję?
 • Jak przekonać Sąd by nie orzekał zakazu prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Czym jest spowodowanie kolizji drogowej? Definicja kolizji drogowej

Spowodowanie kolizji drogowej to zdarzenie drogowe polegające na stworzeniu przez kierowcę zagrożenia w ruchu drogowymi na skutek nie zachowania należytej ostrożności, w którym inna osoba nie odniosła obrażeń ciała, albo wprawdzie odniosła obrażenia ciała, ale na okres do 7 dni.

Spowodowanie kolizji drogowej stanowi wykroczenie opisane w art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń:

Spowodowanie kolizji drogowej art.86 par. 1 Kodeksu Wykroczeń

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.

Zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję drogową art.86 par. 3 Kodeksu Wykroczeń

W razie popełnienia wykroczenia spowodowania kolizji drogowej Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Czy za kolizję można stracić prawo jazdy?

Za kolizję drogową można stracić prawo jazdy, gdyż:

Policjant ma prawo zatrzymać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie kolizji drogowej a Sąd może wymierzyć kierowcy za spowodowanie kolizji zakaz prowadzenia pojazdów

Na ile Sąd może zabrać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie kolizji?

Jak długi może być sądowy zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję? – za spowodowanie kolizji drogowej, a więc za popełnienie wykroczenia z art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Co to znaczy, że Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat ?

Zgodnie z art.29 par. 1 k.w. zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji drogowej wymierza się w miesiącach lub latach na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Sformułowanie: Sąd może orzec za zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat oznacza, że:

 • Sąd może wymierzyć kierowcy za spowodowanie kolizji drogowej zakaz prowadzenia pojazdów, ale nie musi. Zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję jest fakultatywny, to znaczy zależy do uznania Sądu
 • Najkrótszy zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji drogowej to 6 miesięcy. Sąd nie może wymierzyć kierowcy za kolizję drogową zakazu prowadzenia pojazdów na krócej niż 6 miesięcy. Jeśli Sąd zdecyduje orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów, to na minimum 6 miesięcy. Sąd nie może skazać kierowcę za spowodowanie kolizji drogowej na zakaz np. na 3 miesiące.
 • Najdłuższy zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji to 3 lata. Sąd nie może wymierzyć kierowcy za kolizję zakazu prowadzenia pojazdów na dłużej niż 3 lata, np. na 3 lata i 6 miesięcy

Sąd nie może wymierzyć kierowcy za kolizję zakazu prowadzenia pojazdów na krócej niż 6 miesięcy

Sąd nie może zdecydować, że zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję będzie krótszy niż 6 miesięcy, np. 3 miesiące. Wydaje się to bez sensu, ale tak jest. Sąd może w ogóle nie orzekać wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji, ale jeśli się na to zdecyduje, to zakaz musi wynosić co najmniej 6 miesięcy.

Od kiedy należy liczyć sądowy zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję drogową?

Zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony za spowodowanie kolizji jest liczony od :

 • dnia zatrzymania kierowcy prawa jazdy – jeśli po przybyciu na miejsce kolizji Policja zabrała kierowcy dokument prawa jazdy, a Sąd wydał postanowienie o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy
 • od daty zwrócenia przez kierowcę dokumentu prawa jazdy do Wydziału Komunikacji – jeśli Sąd w wyroku skazującym zobowiązał kierowcę do zwrotu dokumentu prawa jazdy
 • od daty uprawomocnienia się wyroku skazującego kierowcę – jeśli prawo jazdy nie zostało zatrzymane kierowcy za spowodowanie kolizji, a Sąd nie zobowiązał kierowcy do zwrotu dokumentu prawa jazdy do Wydziału Komunikacji

Od czego zależy czy kierowca dostanie zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję?

Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji i może tego zakazu nie orzekać. Decyzja należy do Sądu rozpatrującego sprawę o kolizję drogową.

Przy podejmowaniu decyzji: orzec czy nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów za kolizję Sąd bierze pod uwagę:

 • W jaki sposób doszło do spowodowania kolizji, jakie zasady ruchu drogowego naruszył kierowca powodując kolizję drogową? Czy kierowca naruszył zasady ruchu drogowego umyślnie, czy nieumyślnie – np. na skutek chwili nieuwagi?
 • Jaki był dotychczasowy sposób kierowania samochodem przez kierowcę? Czy kierowca był już karany za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, np. spowodowanie wypadku drogowego czy jazdę samochodem pod wpływem alkoholu? Czy kierowca ma wiele wykroczeń drogowych na swoim koncie i jakich?
 • Czy kierowca wyciągnął wnioski z popełnionego wykroczenia spowodowania kolizji?
 • Jakie było zachowanie kierowcy wobec osoby poszkodowanej w kolizji drogowej, czy kierowca podjął działania zmierzające do jej przeproszenia?
 • Do czego jest potrzebne kierowcy prawo jazdy? Czy prawo jazdy zatrzymane za spowodowanie kolizji jest narzędziem pracy kierowcy, który spowodował kolizję?
 • Jakie skutki dla kierowcy i jego rodziny spowoduje zakaz prowadzenia pojazdów nawet na najkrótszy okres 6 miesięcy?

Jak odzyskać prawo jazdy zabrane za kolizję?

Po odebraniu prawa jazdy za kolizję Policjant przekazuje dokument prawa jazdy do Sądu. Sąd w ciągu 14 dni musi podjąć decyzję: zwrócić czy zatrzymać kierowcy odebrany przez Policję dokument prawa jazdy.

Wniosek o zwrot prawa jazdy zabranego przez Policję

Kierowca, który nie zgadza się z zatrzymaniem prawa jazdy przez Policję powinien wysłać do Sądu pismo – wniosek o zwrot dokumentu prawa jazdy zatrzymanego za kolizję drogową.

Odwołanie od decyzji Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy

Jeżeli Sąd wyda postanowienie o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy, wówczas kierowca powinien złożyć zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy.

Po rozpoznaniu zażalenia na zatrzymanie prawa jazdy Sąd odwoławczy:

 • uchyla zaskarżone postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy i nakazuje zwrócić kierowcy dokument prawa jazdy

albo

 • albo utrzymuje w mocy postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Jak zaskarżyć postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy?”

Kolejny wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy

zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję

Nawet jeśli zażalenie złożone przez kierowcę na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy nie zostanie uwzględnione, to i tak kierowca może ponownie złożyć wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy w czasie sprawy karnej przeciwko kierowcy o wykroczenie spowodowania kolizji drogowej

Wniosek o nieorzekanie zakazu prowadzenia pojazdów

Postanowienie Sądu o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za spowodowanie kolizji drogowej ma charakter tymczasowy.

Dopiero w wyroku kończącym sprawę karną przeciwko kierowcy o spowodowanie kolizji drogowej Sąd:

 • uniewinnia, albo skazuje kierowcę za wykroczenie spowodowania kolizji z art.86 par. 1 k.w.
 • w razie wydania wyroku skazującego decyduje, czy orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję i na jaki okres czasu
 • zalicza kierowcy na poczet zakazu prowadzenia pojazdów okres zatrzymania prawa jazdy

Jak przekonać Sąd by nie orzekł zakazu prowadzenia pojazdów za kolizję?

Jeśli kierowca przyznaje się do spowodowania kolizji drogowej, wówczas powinien złożyć do Sądu wniosek o dobrowolne poddanie się karze grzywny i nieorzekanie zakazu prowadzenia pojazdów za kolizję. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Dobrowolne poddanie się karze za kolizję drogową”

To właśnie we wniosku o dobrowolne poddanie się karze kierowca powinien przedstawić Sądowi argumenty przemawiające przeciwko orzeczeniu zakazu prowadzenia pojazdów

Pamiętaj: to do Ciebie lub reprezentującego Cię Adwokata należy przedstawienie Sądowi wszystkich argumentów za nie orzekaniem zakazu prowadzenia pojazdów.

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule „Utrata prawa jazdy za kolizję”

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, zakaz prowadzenia pojazdów, zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję | Otagowano , , , , | Jeden komentarz

Kara za wypadek drogowy 5 (3)

Z tego artykułu „Kara za wypadek drogowy” dowiesz się:

 • czym jest spowodowanie wypadku drogowego?
 • co grozi kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego?
 • jaka kara grozi za wypadek ze skutkiem śmiertelnym?
 • czy można stracić prawo jazdy za spowodowanie wypadku?
 • Jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane za wypadek?
 • czy można dostać zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku?
 • na ile Sąd może zabrać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie wypadku

Czym jest wypadek drogowy? Definicja wypadku drogowego

Wypadek drogowy to zdarzenie drogowe, w którym jedna z osób uczestniczących doznała obrażeń ciała na okres powyżej 7 dni.

Co to spowodowanie wypadku drogowego?

Spowodowanie wypadku drogowego polega na stworzeniu przez uczestnika ruchu drogowego, np. kierującego pojazdem zagrożenia w ruchu drogowym na skutek niezachowania należytej ostrożności, w wyniku inna osoba doznała obrażeń ciała na okres powyżej 7 dni

Przestępstwo spowodowania wypadku drogowego

Spowodowanie wypadku drogowego jest przestępstwem opisanym w art.177 par. 1 i par. 2 Kodeksu Karnego.

Art.177 par. 1 i par. 2 Kodeksu Karnego

Kto naruszając chociażby nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała na okres powyżej siedmiu dni podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat. jeśli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na zdrowiu sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8

Jaka kara za wypadek drogowy?

Kara pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku

Za powodowanie wypadku drogowego z art.177 par. 1 Kodeksu karnego kierowcy grozi kara pozbawienia wolności od 1 miesiąca do 3 lat.

Kara grzywny za spowodowanie wypadku drogowego

Zamiast kary pozbawienia wolności Sąd może wymierzyć kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego karę grzywny albo karę ograniczenia wolności, czyli tzw. prace społeczne. Uprawnienie Sądu do wymierzenia kierowcy za wypadek drogowy kary grzywny albo ograniczenia wolności, zamiast kary pozbawienia wolności wynika wprost z art.37 a Kodeksu Karnego

Zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek

Zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku – oprócz kary pozbawienia wolności, grzywny, albo prac społecznych Sąd może wymierzyć kierowcy, za spowodowanie wypadku zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat.

Warunkowe umorzenie sprawy o wypadek drogowy

Warunkowe umorzenie postępowania za spowodowanie wypadku – kierowca, który spowodował wypadek drogowy może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego, dzięki czemu zachowa status osoby nie karanej za przestępstwo – czystą kartę karną.

Jeżeli kierowca przyznaje się do spowodowania wypadku drogowego z art.177 par. 1 Kodeksu Karnego, wówczas powinien wystąpić do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Wyrok warunkowo umarzający postępowanie karnego wypadek drogowy to najłagodniejszy wyrok, jaki może zapaść za przestępstwo spowodowania wypadku.

Kara za wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym

Kara pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku śmiertelnego

Za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym kierowcy grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Wynika to z art.177 par. 1 Kodeksu Karnego, wedle którego jeżeli skutkiem wypadku jest śmierć albo ciężki uszczerbek na zdrowiu, wówczas kierowca, które spowodował wypadek podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Kara grzywny za wypadek ze skutkiem śmiertelnym

Kara grzywny za spowodowanie wypadku śmiertelnego – wyjątkowo, zamiast kary pozbawienia wolności Sąd może wymierzyć kierowcy za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym karę grzywny albo karę ograniczenia wolności – prace społeczne. Wynika to z treści art.37a k.k.

Warunkowe umorzenie sprawy o wypadek ze skutkiem śmiertelnym

Warunkowe umorzenie postępowania za wypadek ze skutkiem śmiertelnymkierowca oskarżony o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym nie może się ubiegać o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Wynika to z art.66 par. 2 k.k., zgodnie z którym warunkowego umorzenia postępowania karnego nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. Tymczasem przestępstwo spowodowania wypadku, którego skutkiem jest śmierć, albo ciężki uszczerbek na zdrowiu jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym

Zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek śmiertelnyza spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym Sąd nie musi, ale może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat.

Czy za spowodowanie wypadku można pójść pójść do więzienia?

Kara więzienia dla kierowcy za spowodowanie wypadkuza spowodowanie wypadku drogowego Sądy niezwykle rzadko wymierzają kierowcom karę bezwzględnego pozbawienia wolności, a więc bez warunkowego zawieszenia. Dotyczy to wyjątkowych sytuacji, takich jak:

 • kierowca, który spowodował wypadek prowadził samochód pod wpływem alkoholu
 • kierowca, który spowodował wypadek kierował samochodem pod wpływem środków odurzających
 • kierowca, który spowodował wypadek zbiegł z miejsca wypadku
 • kierowca spowodował wypadek na skutek rażącego naruszenia podstawowych zasad ruchu drogowego, np. na skutek rażącego przekroczenia prędkości powodując poważne obrażenia ciała u osoby poszkodowanej w wypadku
 • kierowca, który spowodował wypadek był już karany za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego lub inne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. jazdę samochodem pod wpływem alkoholu) i ma na koncie wiele poważnych wykroczeń drogowych

Kara więzienia za wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym

Więzienie za spowodowanie wypadku śmiertelnegoza spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym Sąd rzadko wymierzają kierowcom kary więzienia, a więc kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia. Dzieje się tak w sytuacjach opisanych wyżej, jak przy spowodowaniu zwykłego wypadku drogowego. Zagrożenie skazania przez Sąd kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym kary bezwzględnego pozbawienia wolności jest większe z powodu skutku wypadku – śmierci lub kalectwa osoby poszkodowanej w wypadku.

Jakie są kary wymierzane przez Sądy za spowodowanie wypadku?

Za spowodowanie zwykłego wypadku drogowego Sądy wymierzają kierowcom najczęściej kary od 6 miesięcy do 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary.

Często Sądy wymierzają kierowcom za spowodowanie wypadku kary grzywny rzędu 1000 zł. do 5000 zł. – zamiast kary pozbawienia wolności.

Oprócz kary głównej Sądy wymierzają kierowcom za spowodowanie wypadku drogowego środki karne, np. obowiązek częściowego naprawienia szkody na rzecz osoby poszkodowanej w wypadku drogowym.

Za spowodowanie wypadku drogowego Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do lat 15.

W sprawie karnej o spowodowanie zwykłego wypadku drogowego należy się ubiegać o najłagodniejszy wyrok, czyli wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne – jeśli kierowca przyznaje się do winy i nie jest osobą karana za przestępstwo umyślne. Wówczas kierowca pozostaje osobą niekaraną za przestępstwo – zachowuje czystą kartę karną.

Jakie kary są wymierzane kierowcom za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym?

kara za wypadek drogowy

Za spowodowanie ciężkiego wypadku drogowego albo wypadku ze skutkiem śmiertelnym Sądy zazwyczaj wymierzają kierowcom kary pozbawienia wolności 1 roku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary, a obok nich kary grzywny i częściowego zadośćuczynienia za krzywdę.

Za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym (gdy kierowca był trzeźwy i nie zbiegł z miejsca wypadku) Sądy rzadko wymierzają kierowcom kary pozbawienia wolności rzędu 1 roku, 2 lat bez warunkowego zawieszenia wykonania kary. Sądy wymierzają kierowcom kary więzienia za wypadek śmiertelny gdy kierowca był już karany za spowodowanie wypadku, albo był już karany za przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, albo gdy w sposób rażący naruszył zasady ruchu drogowego. Przykład: kierowca jadąc w terenie zabudowanym z prędkością 100 km/ha potrącił pieszego na przejściu dla pieszych.

Kierowca oskarżony o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym z art.177 par. 2 k.k. nie może się ubiegać o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Co ma znaczenie przy wymiarze kary za wypadek drogowy?

W wyroku kończącym postępowanie karne o spowodowanie wypadku drogowego Sąd:

 • ustala, czy kierowca spowodował wypadek drogowy, a więc czy jest popełnił przestępstwo spowodowania wypadku – wydając wyrok uniewinniający, skazujący albo warunkowo umarzający postępowanie karne
 • w razie uznania, że kierowca spowodował wypadek drogowy decyduje czy skazać kierowcę czy warunkowo umorzyć postępowanie karne
 • w razie wydania wyroku skazującego wymierza kierowcy karę
 • w razie uznania kierowcy za winnego spowodowania wypadku decyduje, czy orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów

Wymierzając kierowcy karę za wypadek drogowy Sąd bierze pod uwagę:

 • jakie były skutki wypadku drogowego, a więc jakich obrażeń ciała doznała osoba poszkodowana w wypadku?
 • w jakim stopniu kierowca naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • czy poszkodowany przyczynił się do wypadku drogowego i w jakim stopniu
 • jaki był dotychczasowy sposób życia kierowcy, który spowodował wypadek, czy kierowca był już karany za spowodowanie wypadku albo inne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji i ile ma na swoim koncie wykroczeń drogowych
 • w jaki sposób zachował się kierowca po spowodowaniu wypadku, czy kierowca przyznał się do spowodowania wypadku, czy podjął próby przeproszenia osoby poszkodowanej w wypadku?

Warunkowe umorzenie sprawy o wypadek drogowy

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne przeciwko kierowcy za spowodowanie zwykłego wypadku drogowego z art.177 par. 1 k.k.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego nie jest możliwe za przestępstwo spowodowania ciężkiego wypadku drogowego z art.177 par. 2 k.k., a więc skutkującego kalectwem lub śmiercią osoby poszkodowanej w wypadku.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za spowodowanie wypadku drogowego jest najkorzystniejszym sposobem zakończenia sprawy karnej o wypadek – jeśli kierowca przyznaje się do spowodowani wypadku

Podsumowując:

Wobec kierowcy, który spowodował zwykły wypadek z art 177§ 1, a więc taki, w którym żadna z osób nie poniosła śmierci oraz nie doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sąd może wydać wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne na podstawie art. 66 § 1 k.k.

Ponieważ warunkowo umorzyć postępowanie karne można tylko wobec sprawcy przestępstwa zagrożonego karą do 5 lat pozbawienia wolności, nie można zastosować tej instytucji wobec sprawcy wypadku, w wyniku którego przynajmniej jeden z uczestników zdarzenia poniósł śmierć lub odniósł obrażenia będące ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, gdyż według art. 177 § 2 k.k. spowodowanie wypadku drogowego skutkującego kalectwem albo śmiercią osoby poszkodowanej w wypadku jest zagrożony karą pozbawienia wolności do 8 lat.

Kierowca, który za spowodowanie wypadku drogowego ubiega się o warunkowe umorzenie postępowania karnego musi być osobą niekaraną za przestępstwo umyślne, jego postawa, właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Jeśli kierowca przyznaje się do spowodowania wypadku drogowego to powinien ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Czy można stracić prawo jazdy za spowodowanie wypadku?

Za spowodowanie wypadku drogowego Policjant może zatrzymać kierowcy dokument prawa jazdy.

Po zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy Policjant przesyła dokument prawa jazdy Prokuratorowi. To Prokurator podejmuję decyzję, czy zatrzymać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie wypadku czy zwrócić kierowcy dokument prawa jazdy. Na postanowienie Prokuratora przysługuje zażalenie do Sądu – więcej na ten temat w artykułach:

Zatrzymanie prawa jazdy za wypadek śmiertelny

Za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym Policjant niemal w każdym przypadku zatrzymuje kierowcy dokument prawa jazdy i wysyła do Prokuratora wniosek o zatrzymanie prawa jazdy.

Kierowca, którego prawo jazdy zostało zatrzymane przez Policję za spowodowanie wypadku śmiertelnego powinien:

 • złożyć do Prokuratury wniosek o odstąpienie od zatrzymania dokumentu prawa jazdy odebranego przez Policję za spowodowanie wypadku i zwrócenie dokumentu prawa jazdy
 • złożyć do Sądu zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za wypadek, jeśli Prokurator uwzględni wniosek Policji i zatrzyma kierowcy dokument prawa jazdy

Zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku

Za spowodowanie wypadku, zarówno zwykłego z art.177 par. 1 k.k., jak i ciężkiego z art.177 par. 2 k.k., Sąd może, ale nie musi wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów.

Sąd może orzec wobec kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat.

W razie orzeczenia przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku, zakaz prowadzenia pojazdów biegnie, tzn. jest liczony od daty zabrania kierowcy dokumentu prawa jazdy za spowodowanie wypadku.

Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku – co to znaczy?

Sąd może orzec wobec kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego zakaz prowadzenia pojazdów – to oznacza, że Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku, ale nie musi. Nawet w sprawie o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym można przekonać Sąd by nie orzekał zakazu prowadzenia pojazdów

Kiedy Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek?

Sąd powinien wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku, jeśli z okoliczności wypadku i dotychczasowego sposobu jazdy samochodem przez kierowcę, który spowodował wypadek wynika, że dalsze kierowanie pojazdami przez kierowcę stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa w komunikacji.

Sąd powinien zatem orzec wobec kierowcy za spowodowanie wypadku zakaz prowadzenia pojazdów, jeżeli dla bezpieczeństwa innych kierujących pojazdami oraz pieszych konieczne jest wyeliminowanie kierowcy z ruchu drogowego.

Podejmując decyzję, czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku Sąd bierze pod uwagę:

 • jakie zasady ruchu drogowego naruszył kierowca, który spowodował wypadek drogowy? Sąd nie powinien wymierzyć kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów, jeżeli kierowca spowodował wypadek na skutek nieumyślnego naruszenia zasad ruchu drogowego, np. chwili nieuwagi, dekoncentracji, niezależnie od skutków wypadku
 • jaki był dotychczasowy sposób jazdy kierowcy, który spowodował wypadek drogowy, w szczególności czy jest osobą karaną za spowodowanie wypadku, albo inne przestępstwo w ruchu drogowym, ile wykroczeń drogowych popełnił i jakie? Sąd nie powinien wymierzyć kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego zakazu prowadzenia pojazdów, jeśli kierowca był dotychczas niekarany za spowodowanie wypadku i inne przestępstwa w ruchu drogowym, a ponadto nie ma poważnych wykroczeń w ruchu drogowym na swoim koncie.

Obowiązek naprawienia szkody na rzecz osoby poszkodowanej w wypadku

Zgodnie z art. 46 kodeksu karnego razie wydania wyroku skazującego lub warunkowo umarzającego postępowanie karne za spowodowanie wypadku drogowego sąd może orzec wobec kierowcy obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej wypadkiem (w całości lub w części) lub zadośćuczynienia za doznaną w wypadku krzywdę (tj. szkodę niematerialną).

Nawiązka od sprawcy wypadku

Zamiast obowiązku naprawienia szkody Sąd może orzec wobec kierowcy, który spowodował wypadek nawiązkę na rzecz osoby poszkodowanej w wypadku. Cel nawiązki za spowodowanie wypadku drogowego jest taki sam, jak obowiązku naprawienia szkody – zrekompensowanie osobie poszkodowanej w wypadku szkody, zarówno majątkowej jak i cierpienia i bólu.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, kara za wypadek drogowy, zakaz prowadzenia pojazdów, zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz