Archiwum autora: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Jakie wnioski dowodowe może składać pokrzywdzony w sprawie karnej o spowodowanie wypadku drogowego?

Osoba poszkodowana w wypadku drogowym, tj: osoba, która na skutek wypadku drogowego odniosła obrażenia ciała lub doznała rozstroju zdrowia na okres powyżej 7 dni               oraz każda z osób najbliższych dla osoby, która zmarła na skutek obrażeń ciała … Czytaj dalej

Opublikowano Postępowanie karne o spowodowanie wypadku drogowego | Skomentuj

Jak doprowadzić do szybkiego i sprawnego zakończenia dochodzenia w sprawie karnej o spowodowanie wypadku drogowego?

W interesie osoby poszkodowanej w wypadku drogowym leży jak najszybsze zakończenie postępowania karnego przeciwko sprawcy wypadku. Szybkie i sprawne zakończenie postępowania karnego przeciwko sprawcy wypadku oznacza dla poszkodowanego szybkie uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia z polisy OC (odpowiedzialności cywilnej) sprawcy wypadku.   Aby doprowadzić do szybkiego … Czytaj dalej

Opublikowano Postępowanie karne o spowodowanie wypadku drogowego | Skomentuj

Jak zaskarżyć decyzję Prokuratora lub Policjanta o odmowie udostępnienia osobie pokrzywdzonej akt sprawy karnej o spowodowanie wypadku drogowego?

Prawo do przeglądania akt sprawy karnej o spowodowanie wypadku drogowego na etapie postępowania przygotowawczego przysługuje: stronom postępowania przygotowawczego, tj. pokrzywdzonemu i podejrzanemu obrońcy podejrzanego i pełnomocnikowi osoby pokrzywdzonej Prokurator lub Policjant prowadzący postępowanie karne w sprawie o wypadek drogowy może … Czytaj dalej

Opublikowano Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Skomentuj

Czy pokrzywdzony może zapoznać się z aktami sprawy karnej o spowodowanie wypadku drogowego?

W postępowaniu karnym o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego uprawnienia pokrzywdzonego przysługują: osobie, która na skutek wypadku drogowego doznała obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia na okres powyżej 7 dni oraz osobom najbliższym dla osoby, która zmarła na skutek obrażeń odniesionych w wypadku drogowym Osoba pokrzywdzona w wypadku drogowym jest na … Czytaj dalej

Opublikowano Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Skomentuj

Kiedy osoba pokrzywdzona decyduje o pociągnięciu sprawcy wypadku drogowego do odpowiedzialności karnej ?

W tym artykule opiszę, w jakich sytuacjach osoba poszkodowana w wypadku drogowym podejmuje samodzielnie decyzję o tym, czy sprawca wypadku drogowego poniesie odpowiedzialność karną  za popełnione przestępstwo. By lepiej zrozumieć to zagadnienie należy zacząć od przybliżenia podziału przestępstw na 1. przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego z urzędu – … Czytaj dalej

Opublikowano Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Skomentuj

Komu przysługują prawa pokrzywdzonego w sprawie karnej o spowodowanie wypadku drogowego?

Rozpoczynając cykl artykułów poświęconych prawom osób pokrzywdzonych na skutek wypadków drogowych warto wyjaśnić kim jest pokrzywdzony w sprawie karnej o wypadek drogowy, a więc komu, według ustawy Kodeks Postępowania Karnego  przysługuje status osoby pokrzywdzonej w postępowaniu karnym o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego. Odpowiedź na postawione wyżej pytanie, a … Czytaj dalej

Opublikowano Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Skomentuj

Aktywny udział pokrzywdzonego lub jego najbliższej rodziny w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy wypadku drogowego

W tym artykule postaram się opisać, jak ważny jest aktywny udział pokrzywdzonego lub najbliższej rodziny osoby zmarłej na skutek wypadku drogowego w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy wypadku. Każdy wypadek, w którym pokrzywdzony odniósł obrażenia ciała, skutkujące rozstrojem zdrowia powyżej 7 dni stanowi przestępstwo zgodnie z … Czytaj dalej

Opublikowano Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Skomentuj

Jak pokrzywdzony może uczestniczyć w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy wypadku drogowego?

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku samochodowym, Policja, która jest organem właściwym do prowadzenia dochodzenia w sprawie spowodowania wypadku drogowego, ma obowiązek pouczyć Cię o przysługujących Ci prawach. Funkcjonariusze Policji powinni wręczyć Ci pisemne pouczenie, na które składa się lista przepisów … Czytaj dalej

Opublikowano Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Skomentuj

Wszczęcie postępowania karnego o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego

Jeżeli wziąłeś udział w wypadku samochodowym, w pierwszej kolejności po zdarzeniu powinieneś ocenić, jakich obrażeń ciała doznali jego uczestnicy.  Po oszacowaniu obrażeń uczestników  zadzwoń pod nr alarmowy Policji (tel. 997 lub 112) i poinformuj dyspozytora o zaistniałym zdarzeniu, podaj miejsce … Czytaj dalej

Opublikowano Postępowanie karne o spowodowanie wypadku drogowego | 5 komentarzy

Jak postąpić w sytuacji gdy sprawca wypadku drogowego nie przyznaje się winy?

Z mojego zawodowego doświadczenia wynika, że osoby poszkodowane często nie wiedzą co mają zrobić w sytuacji, gdy sprawca wypadku drogowego nie przyznaje się do jego spowodowania? Wyobraźmy sobie taką sytuację: jedziesz samochodem ulicą z pierwszeństwem przejazdu, zbliżając się do skrzyżowania … Czytaj dalej

Opublikowano Postępowanie karne o spowodowanie wypadku drogowego | Skomentuj

Czy należy wezwać Policję na miejsce wypadku drogowego lub kolizji drogowej?

W tym artykule postaram się doradzić Ci czy i w jakich sytuacjach warto wezwać Policję na miejsce wypadku drogowego lub kolizji drogowej. Postępowanie w razie wypadku drogowego lub kolizji drogowej zostało uregulowane w art. 44 ustawy prawo o ruchu drogowym. … Czytaj dalej

Opublikowano Postępowanie karne o spowodowanie wypadku drogowego | Skomentuj

Czy można dochodzić zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej w wyniku wypadku drogowego?

Artykuł ten postanowiłem napisać, ponieważ w Polsce niestety dochodzi do bardzo wielu wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. I tak w samym 2014 roku wg statystyk prowadzonych przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w Polsce doszło do 34970 wypadków, w … Czytaj dalej

Opublikowano Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym | 5 komentarzy

Akcja „Zero tolerancji dla piratów drogowych”

Marek Działoszyński Komendant Główny Policji w kwietniu 2014 roku sporządził dokument pod tytułem „Zero tolerancji wobec kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego”. Dokument ten został rozesłany do wszystkich jednostek Policji na terenie całej Polski. W omawianym piśmie Pan Marek Działoszyński stwierdził, … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 3 komentarze

Procedura zatrzymania prawa jazdy po popełnieniu wykroczenia drogowego

Ostatnie doniesienia medialne pokazują, że funkcjonariusze Policji zaczęli zatrzymywać dokumenty prawa jazdy za popełnienie nawet błahego wykroczenia w ruchu drogowym. Mianowicie organy ścigania za zwykłą stłuczkę, przekroczenie prędkości lub przekroczenie linii podwójnej ciągłej za pokwitowaniem zatrzymują prawo jazdy. Na wstępie … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 50 komentarzy

Jak napisać zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy?

W ostatnim czasie funkcjonariusze Policji po popełnieniu przez kierowcę nawet błahego wykroczenia takiego jak zwykła kolizja drogowa lub przekroczenie prędkości masowo zaczęli zatrzymywać dokumenty prawa jazdy. Procedura zatrzymania prawa jazdy wygląda zawsze tak samo. Na początku funkcjonariusz Policji na miejscu … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 19 komentarzy

Co robić w przypadku zatrzymania prawa jazdy po przekroczeniu prędkości administracyjnie dozwolonej?

W artykule Zatrzymanie prawa jazdy po przekroczeniu prędkości administracyjnie dozwolonej opisałem, że Policjant jest umocowany za pokwitowaniem zatrzymać prawo jazdy nawet po nieznacznym przekroczeniu prędkości administracyjnie dozwolonej. W tym miejscu nasuwa się pytanie co należy zrobić i jakie podjąć kroki … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 14 komentarzy

Co robić w przypadku zatrzymania prawa jazdy po kolizji drogowej?

W poprzednim artykule zatytułowanym Zatrzymanie prawa jazdy po kolizji drogowej opisałem, że organy ścigania mają prawo zatrzymać za pokwitowaniem prawo jazdy nawet po błahej kolizji drogowej. W tym miejscu nasuwa się pytanie co należy zrobić i jakie podjąć kroki w … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 157 komentarzy

Zatrzymanie prawa jazdy po przekroczeniu prędkości administracyjnie dozwolonej

Artykuł ten postanowiłem stworzyć, ponieważ ostatnim czasy organy ścigania zaczęły zatrzymywać prawa jazdy po przekroczeniu prędkości administracyjnie dozwolonej, nawet kiedy to przekroczenie było nieznaczne. W przytłaczającej większości osoby, które znalazły się w takiej sytuacji jest szokiem, że po zwykłym przekroczeniu … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 2 komentarze

Zatrzymanie prawa jazdy po kolizji drogowej

Artykuł ten postanowiłem napisać, ponieważ w ostatnim czasie funkcjonariusze Policji zaczęli stosować praktykę, iż po błahej nawet kolizji drogowej zatrzymują za pokwitowaniem sprawcy wykroczenia prawo jazdy. Dla większości osób, które znalazły się w takiej sytuacji jest szokiem, że po zwykłej … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 71 komentarzy

Jak uzasadnić wniosek o warunkowe umorzenie postępowania w sprawie o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego?

Jeżeli popełniłeś przestępstwo spowodowania wypadku drogowego i okoliczności sprawy jednoznacznie wskazują, że jesteś sprawcą wypadku drogowego to warunkowe umorzenie postępowania karnego jest najkorzystniejszym rozstrzygnięciem jakie możesz uzyskać w postępowaniu karnym. Natomiast uzasadnienie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego powinno zawierać: … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 17 komentarzy