Archiwum autora: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Jakie wnioski dowodowe może składać pokrzywdzony w sprawie karnej o spowodowanie wypadku drogowego?

Osoba poszkodowana w wypadku drogowym, tj: osoba, która na skutek wypadku drogowego odniosła obrażenia ciała lub doznała rozstroju zdrowia na okres powyżej 7 dni               oraz każda z osób najbliższych dla osoby, która zmarła na skutek obrażeń ciała … Czytaj dalej

Opublikowano Postępowanie karne o spowodowanie wypadku drogowego | Skomentuj

Jak doprowadzić do szybkiego i sprawnego zakończenia dochodzenia w sprawie karnej o spowodowanie wypadku drogowego?

W interesie osoby poszkodowanej w wypadku drogowym leży jak najszybsze zakończenie postępowania karnego przeciwko sprawcy wypadku. Szybkie i sprawne zakończenie postępowania karnego przeciwko sprawcy wypadku oznacza dla poszkodowanego szybkie uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia z polisy OC (odpowiedzialności cywilnej) sprawcy wypadku.   Aby doprowadzić do szybkiego … Czytaj dalej

Opublikowano Postępowanie karne o spowodowanie wypadku drogowego | Skomentuj

Jak zaskarżyć decyzję Prokuratora lub Policjanta o odmowie udostępnienia osobie pokrzywdzonej akt sprawy karnej o spowodowanie wypadku drogowego?

Prawo do przeglądania akt sprawy karnej o spowodowanie wypadku drogowego na etapie postępowania przygotowawczego przysługuje: stronom postępowania przygotowawczego, tj. pokrzywdzonemu i podejrzanemu obrońcy podejrzanego i pełnomocnikowi osoby pokrzywdzonej Prokurator lub Policjant prowadzący postępowanie karne w sprawie o wypadek drogowy może … Czytaj dalej

Opublikowano Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Skomentuj

Czy pokrzywdzony może zapoznać się z aktami sprawy karnej o spowodowanie wypadku drogowego?

W postępowaniu karnym o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego uprawnienia pokrzywdzonego przysługują: osobie, która na skutek wypadku drogowego doznała obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia na okres powyżej 7 dni oraz osobom najbliższym dla osoby, która zmarła na skutek obrażeń odniesionych w wypadku drogowym Osoba pokrzywdzona w wypadku drogowym jest na … Czytaj dalej

Opublikowano Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Skomentuj

Kiedy osoba pokrzywdzona decyduje o pociągnięciu sprawcy wypadku drogowego do odpowiedzialności karnej ?

W tym artykule opiszę, w jakich sytuacjach osoba poszkodowana w wypadku drogowym podejmuje samodzielnie decyzję o tym, czy sprawca wypadku drogowego poniesie odpowiedzialność karną  za popełnione przestępstwo. By lepiej zrozumieć to zagadnienie należy zacząć od przybliżenia podziału przestępstw na 1. przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego z urzędu – … Czytaj dalej

Opublikowano Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Skomentuj

Komu przysługują prawa pokrzywdzonego w sprawie karnej o spowodowanie wypadku drogowego?

Rozpoczynając cykl artykułów poświęconych prawom osób pokrzywdzonych na skutek wypadków drogowych warto wyjaśnić kim jest pokrzywdzony w sprawie karnej o wypadek drogowy, a więc komu, według ustawy Kodeks Postępowania Karnego  przysługuje status osoby pokrzywdzonej w postępowaniu karnym o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego. Odpowiedź na postawione wyżej pytanie, a … Czytaj dalej

Opublikowano Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Skomentuj

Aktywny udział pokrzywdzonego lub jego najbliższej rodziny w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy wypadku drogowego

W tym artykule postaram się opisać, jak ważny jest aktywny udział pokrzywdzonego lub najbliższej rodziny osoby zmarłej na skutek wypadku drogowego w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy wypadku. Każdy wypadek, w którym pokrzywdzony odniósł obrażenia ciała, skutkujące rozstrojem zdrowia powyżej 7 dni stanowi przestępstwo zgodnie z … Czytaj dalej

Opublikowano Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Skomentuj

Jak pokrzywdzony może uczestniczyć w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy wypadku drogowego?

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku samochodowym, Policja, która jest organem właściwym do prowadzenia dochodzenia w sprawie spowodowania wypadku drogowego, ma obowiązek pouczyć Cię o przysługujących Ci prawach. Funkcjonariusze Policji powinni wręczyć Ci pisemne pouczenie, na które składa się lista przepisów … Czytaj dalej

Opublikowano Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Skomentuj

Wszczęcie postępowania karnego o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego

Jeżeli wziąłeś udział w wypadku samochodowym, w pierwszej kolejności po zdarzeniu powinieneś ocenić, jakich obrażeń ciała doznali jego uczestnicy.  Po oszacowaniu obrażeń uczestników  zadzwoń pod nr alarmowy Policji (tel. 997 lub 112) i poinformuj dyspozytora o zaistniałym zdarzeniu, podaj miejsce … Czytaj dalej

Opublikowano Postępowanie karne o spowodowanie wypadku drogowego | 5 komentarzy

Jak postąpić w sytuacji gdy sprawca wypadku drogowego nie przyznaje się winy?

Z mojego zawodowego doświadczenia wynika, że osoby poszkodowane często nie wiedzą co mają zrobić w sytuacji, gdy sprawca wypadku drogowego nie przyznaje się do jego spowodowania? Wyobraźmy sobie taką sytuację: jedziesz samochodem ulicą z pierwszeństwem przejazdu, zbliżając się do skrzyżowania … Czytaj dalej

Opublikowano Postępowanie karne o spowodowanie wypadku drogowego | Skomentuj

Czy należy wezwać Policję na miejsce wypadku drogowego lub kolizji drogowej?

W tym artykule postaram się doradzić Ci czy i w jakich sytuacjach warto wezwać Policję na miejsce wypadku drogowego lub kolizji drogowej. Postępowanie w razie wypadku drogowego lub kolizji drogowej zostało uregulowane w art. 44 ustawy prawo o ruchu drogowym. … Czytaj dalej

Opublikowano Postępowanie karne o spowodowanie wypadku drogowego | Skomentuj