Archiwum autora: Adwokat Bartosz_Nadwodny

Czy można dochodzić zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej w wyniku wypadku drogowego?

Artykuł ten postanowiłem napisać, ponieważ w Polsce niestety dochodzi do bardzo wielu wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. I tak w samym 2014 roku wg statystyk prowadzonych przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w Polsce doszło do 34970 wypadków, w … Czytaj dalej

Opublikowano Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym | 5 komentarzy

Akcja „Zero tolerancji dla piratów drogowych”

Marek Działoszyński Komendant Główny Policji w kwietniu 2014 roku sporządził dokument pod tytułem „Zero tolerancji wobec kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego”. Dokument ten został rozesłany do wszystkich jednostek Policji na terenie całej Polski. W omawianym piśmie Pan Marek Działoszyński stwierdził, … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 3 komentarze

Procedura zatrzymania prawa jazdy po popełnieniu wykroczenia drogowego

Ostatnie doniesienia medialne pokazują, że funkcjonariusze Policji zaczęli zatrzymywać dokumenty prawa jazdy za popełnienie nawet błahego wykroczenia w ruchu drogowym. Mianowicie organy ścigania za zwykłą stłuczkę, przekroczenie prędkości lub przekroczenie linii podwójnej ciągłej za pokwitowaniem zatrzymują prawo jazdy. Na wstępie … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 50 komentarzy

Jak napisać zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy?

W ostatnim czasie funkcjonariusze Policji po popełnieniu przez kierowcę nawet błahego wykroczenia takiego jak zwykła kolizja drogowa lub przekroczenie prędkości masowo zaczęli zatrzymywać dokumenty prawa jazdy. Procedura zatrzymania prawa jazdy wygląda zawsze tak samo. Na początku funkcjonariusz Policji na miejscu … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 19 komentarzy

Co robić w przypadku zatrzymania prawa jazdy po przekroczeniu prędkości administracyjnie dozwolonej?

W artykule Zatrzymanie prawa jazdy po przekroczeniu prędkości administracyjnie dozwolonej opisałem, że Policjant jest umocowany za pokwitowaniem zatrzymać prawo jazdy nawet po nieznacznym przekroczeniu prędkości administracyjnie dozwolonej. W tym miejscu nasuwa się pytanie co należy zrobić i jakie podjąć kroki … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 14 komentarzy

Co robić w przypadku zatrzymania prawa jazdy po kolizji drogowej?

W poprzednim artykule zatytułowanym Zatrzymanie prawa jazdy po kolizji drogowej opisałem, że organy ścigania mają prawo zatrzymać za pokwitowaniem prawo jazdy nawet po błahej kolizji drogowej. W tym miejscu nasuwa się pytanie co należy zrobić i jakie podjąć kroki w … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 157 komentarzy

Zatrzymanie prawa jazdy po przekroczeniu prędkości administracyjnie dozwolonej

Artykuł ten postanowiłem stworzyć, ponieważ ostatnim czasy organy ścigania zaczęły zatrzymywać prawa jazdy po przekroczeniu prędkości administracyjnie dozwolonej, nawet kiedy to przekroczenie było nieznaczne. W przytłaczającej większości osoby, które znalazły się w takiej sytuacji jest szokiem, że po zwykłym przekroczeniu … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 2 komentarze

Zatrzymanie prawa jazdy po kolizji drogowej

Artykuł ten postanowiłem napisać, ponieważ w ostatnim czasie funkcjonariusze Policji zaczęli stosować praktykę, iż po błahej nawet kolizji drogowej zatrzymują za pokwitowaniem sprawcy wykroczenia prawo jazdy. Dla większości osób, które znalazły się w takiej sytuacji jest szokiem, że po zwykłej … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 71 komentarzy

Jak uzasadnić wniosek o warunkowe umorzenie postępowania w sprawie o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego?

Jeżeli popełniłeś przestępstwo spowodowania wypadku drogowego i okoliczności sprawy jednoznacznie wskazują, że jesteś sprawcą wypadku drogowego to warunkowe umorzenie postępowania karnego jest najkorzystniejszym rozstrzygnięciem jakie możesz uzyskać w postępowaniu karnym. Natomiast uzasadnienie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego powinno zawierać: … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 17 komentarzy

Warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego

O warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego powinieneś zabiegać już w postępowaniu przygotowawczym. Jeżeli przekonasz do tego Prokuratora, wówczas Prokurator zamiast aktu oskarżenia skieruje do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie wszczętego przeciwko Tobie postępowania karnego. … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 5 komentarzy

Korzyści z warunkowego umorzenia postępowania w sprawie o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego

Jeżeli z akt sprawy wynika, że jesteś sprawcą wypadku drogowego i wszelkie dowody zgromadzone w sprawie potwierdzają ten fakt, wówczas warunkowe umorzenie postępowania karnego jest najkorzystniejszym rozwiązaniem jaki możesz uzyskać za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego. Przemawiają za tym następujące argumenty: … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Kiedy możesz liczyć na warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego?

Jeżeli popełniłeś przestępstwo spowodowania wypadku drogowego i materiał dowodowy jednoznacznie stwierdza, że wina leży po Twojej stronie to warunkowe umorzenie postępowania karnego jest najkorzystniejszym rozstrzygnięciem jakie możesz uzyskać w postępowaniu karnym. Jednakże należy zaznaczyć, iż nie każda sprawa o przestępstwo … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 58 komentarzy

Jak należy rozumieć lekki oraz średni uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem drogowym?

W poprzednim artykule zatytułowanym Jak należy rozumieć ciężki uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem drogowym? opisałem co to jest ciężki uszczerbek na zdrowiu. Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie przez co rozumiemy lekki i średni uszczerbek na zdrowiu. Zgodnie z art. … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 30 komentarzy

Jak należy rozumieć ciężki uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem drogowym?

Do napisania tego artykułu skłoniło mnie zapytanie jednego z czytelnika bloga. Witam, mam jedno zasadnicze pytanie, spowodowałem wypadek drogowy, w którym jedna osoba została pokrzywdzona. Później dowiedziałem się, że biegły w tej sprawie zaopiniował, że osoba ta doznała ciężkiego uszczerbku … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 13 komentarzy

Czy naruszenie zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym zawsze będzie przyczyną wypadku drogowego?

Moja praktyka zawodowa wskazuje, że na kierowcę samochodu nakłada się zbyt wysokie wymagania co do przestrzegania bezpieczeństwa w ruchu drogowym np. kierowca zmuszony jest zachować prędkość bezpieczną z jednoczesnym obserwowaniem nadmiaru znaków oraz analizowania zachowania innych uczestników ruchu w tym … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Tryb ścigania przestępstwa wypadku drogowego

Przestępstwo spowodowania wypadku drogowego może być ścigane z oskarżenia publicznego lub na wniosek pokrzywdzonego. Jednakże przestępstwo wypadku drogowego, którego następstwem jest śmierć innej osoby niż sprawca bądź pokrzywdzony doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, zawsze ścigane jest z oskarżenia publicznego. Natomiast … Czytaj dalej

Opublikowano Postępowanie karne o spowodowanie wypadku drogowego, Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | 3 komentarze

Naruszenie zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym jako przyczyna wypadku drogowego

Na wstępie należy podkreślić, iż związek przyczynowy jest jedną z przesłanek odpowiedzialności karnej. Jest to związek pomiędzy określonym zachowaniem sprawcy, które wywołuje określony skutek. Przestępstwo spowodowania wypadku drogowego jest przestępstwem skutkowym, czyli musi zostać poprzedzone określonym zachowaniem. W procesie karnym … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Czy przestępstwo spowodowania wypadku drogowego można popełnić tylko na drodze publicznej?

Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie kwestii, gdzie można popełnić czyn z art. 177 k.k. czyli przestępstwo spowodowania wypadku drogowego. Czy miejscem tego wypadku może być tylko droga publiczna czy także teren zamknięty np. lotnisko? Odpowiedzią na to pytanie jest … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 3 komentarze

Prędkość bezpieczna a prędkość administracyjnie dozwolona.

Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie czy prędkość administracyjnie dozwolona jest zarazem prędkością bezpieczną oraz czy przekroczenie prędkości administracyjnie dozwolonej zawsze będzie uznane za prędkość wyższą jak bezpieczna. W związku z tym nasuwa się pytanie czy prędkość administracyjnie dozwolona jest … Czytaj dalej

Opublikowano Zasady ruchu drogowego | 1 komentarz

Kiedy prędkość samochodu będzie prędkością bezpieczną?

Artykuł ten ma na celu wyjaśnienie kwestii prędkości, a dokładniej jaka prędkość samochodu będzie mogła być uznana jako prędkość bezpieczna. Wyjaśnienie co to jest prędkość bezpieczna znajdziesz w artykule Co to jest prędkość bezpieczna i jak należy ją interpretować? Na … Czytaj dalej

Opublikowano Zasady ruchu drogowego | 1 komentarz