Archiwum kategorii: Renta z OC sprawcy wypadku drogowego

Podstawa prawna żądania renty przez poszkodowanego wskutek wypadku drogowego

W artykule zatytułowanym: Jakie świadczenia przysługują osobie poszkodowanej w wypadku drogowym? wskazano, iż do katalogu świadczeń należnych pokrzywdzonemu w związku z w/w zdarzeniem zalicza się m.in. rentę. Zgodnie z art. 444 § 2 Kodeksu cywilnego: „jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Renta z OC sprawcy wypadku drogowego | Skomentuj

Jak wylicza się wysokość renty uzupełniającej z OC sprawcy wypadku?

Renta, którą otrzymuje poszkodowany w wypadku, to, najprościej ujmując, wynagrodzenie przed wypadkiem minus wynagrodzenie po wypadku. Celem renty jest więc pokrycie różnicy w wynagrodzeniu, która to różnica nastąpiła w wyniku wypadku. Renta = wynagrodzenie przed wypadkiem – wynagrodzenie po wypadku … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Renta z OC sprawcy wypadku drogowego | Skomentuj

Renta z tytułu niezdolności do pracy z OC sprawcy wypadku

Celem niniejszego artykułu jest omówienie problematyki związanej z rentą z tytułu niezdolności do pracy. Wskazane świadczenie przysługuje poszkodowanemu, który wskutek wypadku utracił zdolność do wykonywania pracy zarobkowej. Renta z tytułu niezdolności do pracy wypłacana jest przez zakład ubezpieczeń świadczący ochronę … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Renta z OC sprawcy wypadku drogowego | Skomentuj

Renta za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość osoby poszkodowanej z OC sprawcy wypadku

W poprzednim artykule pt. Dochodzenie przez osobę poszkodowaną renty z OC sprawcy wypadku opisałem jakich świadczeń rentowych może dochodzić osoba poszkodowana w wypadku drogowym w ramach polisy OC sprawcy wypadku. Natomiast celem niniejszego artykułu jest opisanie renty za zmniejszenie się widoków powodzenia … Czytaj dalej

Opublikowano Renta z OC sprawcy wypadku drogowego | Skomentuj

Renta wyrównawcza z tytułu utraconego dochodu osoby poszkodowanej z OC sprawcy wypadku

W poprzednim artykule pt. Dochodzenie przez osobę poszkodowaną renty z OC sprawcy wypadku opisałem jakich świadczeń rentowych może dochodzić osoba poszkodowana w wypadku drogowym w ramach polisy OC sprawcy wypadku. Celem niniejszego artykułu jest natomiast dokładne opisanie renty z tytułu utraconego dochodu, … Czytaj dalej

Opublikowano Renta z OC sprawcy wypadku drogowego | Skomentuj

Kapitalizacja renty z OC sprawcy wypadku

W poprzednim artykule pt. Dochodzenie przez osobę poszkodowaną renty z OC sprawcy wypadku opisałem jakich świadczeń rentowych może dochodzić osoba poszkodowana w wypadku drogowym w ramach polisy OC sprawcy wypadku. Natomiast celem niniejszego artykułu jest opisanie czym jest i na czym polega … Czytaj dalej

Opublikowano Renta z OC sprawcy wypadku drogowego | Skomentuj

Renta alimentacyjna dla osoby poszkodowanej z OC sprawcy wypadku

W poprzednim artykule pt. Dochodzenie przez osobę poszkodowaną renty z OC sprawcy wypadku opisałem jakich świadczeń rentowych może dochodzić osoba poszkodowana w wypadku drogowym w ramach polisy OC sprawcy wypadku. Natomiast w niniejszym artykule zostanie opisana renta alimentacyjna z OC sprawcy … Czytaj dalej

Opublikowano Renta z OC sprawcy wypadku drogowego | Skomentuj

Renta na zwiększone potrzeby osoby poszkodowanej z OC sprawcy wypadku drogowego

W poprzednim artykule „Dochodzenie przez osobę poszkodowaną renty z OC sprawcy wypadku” wskazaliśmy rodzaje świadczeń rentowych, jakich  może dochodzić osoba poszkodowana w wypadku drogowym od zakładu ubezpieczeń z polisy OC sprawcy wypadku. W tym artykule zajmiemy się rentą na zwiększone potrzeby osoby … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Renta z OC sprawcy wypadku drogowego | Skomentuj

Dochodzenie przez osobę poszkodowaną renty z OC sprawcy wypadku

Na podstawie wykupionej przez posiadacza samochodu polisy OC (tj. umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone ruchem samochodu) zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do pokrycia osobie poszkodowanej w wypadku drogowym szkody poniesionej na skutek wypadku. Większość osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Renta z OC sprawcy wypadku drogowego | Skomentuj