Archiwum kategorii: Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego

W jakim czasie zakład ubezpieczeń powinien wypłacić odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek drogowy?

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Zakład Ubezpieczeń powinien wypłacić osobie poszkodowanej w wypadku drogowym odszkodowanie w terminie 30 dni od zgłoszenia przez nią szkody. Termin 30 dni … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego | Skomentuj

Jak uzyskać dokumentację medyczną potrzebną do zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń szkody wynikłej z wypadku drogowego?

Zgodnie z art.6 Kodeksu Cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Zacytowany wyżej przepis obowiązuje również w postępowaniu przed Zakładem Ubezpieczeń dotyczącym likwidacji, tj. naprawienia szkody wynikającej z kolizji drogowej lub wypadku drogowego. … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego | Skomentuj

Jakie dokumenty należy załączyć do zgłoszenia szkody z wypadku drogowego?

W tym artykule opiszę,  jakie dokumenty należy załączyć do zgłoszenia szkody do zakładu ubezpieczeń, aby skutecznie dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia za  krzywdę wynikającą z wypadku drogowego.  Wybór dokumentów, jakie trzeba przekazać do Zakładu Ubezpieczeń przy zgłoszeniu szkody poniesionej na skutek wypadku drogowego … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego | Skomentuj

Jak zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń szkodę wynikającą z wypadku drogowego?

Zakład Ubezpieczeń nigdy nie wszczyna postępowania likwidacyjnego zmierzającego do wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia osobie poszkodowanej w wypadku drogowym z urzędu, tzn. bez wcześniejszego zgłoszenia szkody przez osobę poszkodowaną . Zgłoszenie szkody należy do obowiązków osoby poszkodowanej, tzn. do osoby, która na … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego | Skomentuj

Jak otrzymać odszkodowanie za wypadek drogowy spowodowany przez cudzoziemca?

W mojej praktyce zawodowej coraz częstsze są sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek drogowy, którego sprawcą był cudzoziemiec poruszający się pojazdem zarejestrowanym za granicą Polski. Pamiętaj, że również w tym przypadku, gdy poniosłeś szkodę w wypadku spowodowanym przez obcokrajowca możesz otrzymać jednorazowe … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego | Skomentuj

Jak otrzymać odszkodowanie za wypadek drogowy, gdy sprawca wypadku nie miał wykupionej polisy OC.

Podmiotem zobowiązanym do naprawienia szkody wynikłej z wypadku drogowego jest zakład ubezpieczeń, w którym posiadacz pojazdu kierowanego przez sprawcę wypadku miał wykupioną polisę OC. Zdarzają się sytuacje, w których posiadacz pojazdu, którym kierował sprawca wypadku nie wykupił obowiązkowego ubezpieczenia OC. Nie oznacza to, że … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego | Skomentuj

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek drogowy, gdy jego sprawca uciekł z miejsca zdarzenia?

W mojej praktyce zawodowej często spotykam się z sytuacjami, gdy sprawca wypadku drogowego, czy to ze względu na przeżywany szok czy w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej, ucieka z miejsca zdarzenia zaraz po wypadku. Zdarza się również, że organy ścigania nie … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego | Skomentuj

Jak można sprawdzić numer polisy OC pojazdu, którym kierował sprawca wypadku drogowego?

Osoba poszkodowana w wypadku drogowym może żądać wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę  od firmy ubezpieczeniowej, w której wykupił polisę OC posiadacz samochodu, którym kierował sprawca wypadku. W większości przypadków ustalenie zakładu ubezpieczeń odpowiedzialnego za szkody wynikłe z wypadku drogowego oraz numeru … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego | Skomentuj