Czego może żądać pokrzywdzony od sprawcy wypadku drogowego jeśli wstąpił w rolę oskarżyciela posiłkowego?

Jak zostało już wskazane w artykule: Dlaczego pokrzywdzony powinien wstąpić w rolę oskarżyciela posiłkowego w sprawie przeciwko sprawcy wypadku drogowego? uzyskanie w postępowaniu karnym statusu oskarżyciela posiłkowego niesie ze sobą szereg korzyści oraz uprawień, które umożliwiają pokrzywdzonemu branie czynnego udziału w toczącym się procesie.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie uprawnień oskarżyciela posiłkowego w zakresie dotyczącym bezpośrednio sytuacji prawno – procesowej sprawcy przestępstwa spowodowania wypadku drogowego.

Rozpocząć należy od tego, że pokrzywdzony, bez względu na to czy uzyska w toku postępowania sądowego status oskarżyciela posiłkowego, czy też nie (tzn. czy złoży oświadczenie o przystąpieniu do sprawy w takim charakterze,), może zrealizować swoje uprawnienie w przedmiocie żądania orzeczenia od oskarżonego stosownego środka kompensacyjnego, o którym mowa w art. 46 § 1 k.k. tj. obowiązku naprawienie szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (ewentualnie nawiązki, gdyby orzeczenie w/w środków było w danej sprawie znacznie utrudnione).

Powyższe twierdzenie wynika z faktu, iż obowiązujące przepisy nie określają terminu początkowego do złożenia przez pokrzywdzonego wniosku o naprawienie szkody bądź zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, w związku z czym przyjmuje się, że może to nastąpić już na etapie postępowania przygotowawczego (a więc wówczas gdy pokrzywdzony korzysta ze wszystkich uprawnień jako strona postępowania).

Fakt uzyskania przez pokrzywdzonego statusu oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym znacząco rozszerza zakres jego uprawień dotyczących ewentualnych żądań pod adresem sprawcy wypadku drogowego. Otóż będąc oskarżycielem posiłkowym (a zatem stroną postępowania sądowego) pokrzywdzony ma prawo żądania orzeczenia wobec sprawcy wypadku drogowego określonej kary oraz środków karnych – analogicznie jak ma to miejsce w przypadku oskarżyciela publicznego, tj. prokuratora.

Warto w tym miejscu mieć na uwadze, że przestępstwo spowodowania wypadku drogowego zostało stypizowane w art. 177 k.k. Zgodnie z powołanym przepisem sprawcy wypadku drogowego (w wyniku którego pokrzywdzony doznał lekkiego bądź średniego uszczerbku na zdrowiu) grozi odpowiedzialność karna w postaci kary pozbawienia wolności do lat 3.

W sytuacji zaś, gdy wskutek wypadku pokrzywdzony poniósł śmierć bądź ciężki uszczerbek na zdrowiu, sprawca wypadku drogowego naraża się na karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Ponadto, zgodnie z treścią art. 42 § 1 k.k. Sąd może orzec wobec sprawcy przestępstwa wypadku drogowego środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju ( na okres od 1 roku do 15 lat) .

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Ewelina Tocka

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym, Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym i oznaczony tagami , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *