Czy osoba pokrzywdzona w wypadku drogowym może zaskarżyć postanowienie o umorzeniu dochodzenia przeciwko sprawcy wypadku ?

W tym artykule opiszę, co powinna zrobić osoba pokrzywdzona na skutek wypadku drogowego, gdy Policjant lub Prokurator wyda postanowienie o umorzeniu dochodzenia lub śledztwa w sprawie karnej o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego.

Czy pokrzywdzony może zaskarżyć postanowienie o umorzeniu dochodzenia lub śledztwa w sprawie wypadku drogowego?

Na etapie postępowania przygotowawczego osoba, która:

 • na skutek wypadku drogowego doznała obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia na okres powyżej 7 dni

  albo

 • straciła bliską osobę, to znaczy osoba dla niej najbliższa zmarła na skutek obrażeń ciała odniesionych w wypadku drogowym

jest stroną postępowania karnego.

Z tego powodu osobie pokrzywdzonej w wyniku wypadku drogowego przysługuje szereg uprawnień procesowych, w tym prawo do zaskarżenia w drodze zażalenia postanowienia Policji lub Prokuratora o umorzeniu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego.

Takie stanowisko wynika z treści art. 306 § 1a k.p.k., zgodnie z którym „Na postanowienie o umorzeniu śledztwa przysługuje zażalenie:

 • stronom postępowania,

 • instytucji państwowej lub samorządowej, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie,

 • osobie, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie określonym w art 228-231, art. 233, art. 235, art. 236, art. 245, art. 270-277, art. 278-294, art. 296-306 Kodeksu Karnego, jeżeli postępowanie karne wszczęto w wyniku jej zawiadomienia, a wskutek tego przestępstwa doszło do naruszenia jej praw.

W jakim terminie pokrzywdzony może złożyć zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie wypadku drogowego?

Termin do wniesienia zażalenia zgodnie z art. 460 kodeksu postępowania karnego wynosi 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia, a jeżeli ustawa nakazuje doręczenie postanowienia – od daty doręczenia. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia lub śledztwa doręcza się pokrzywdzonemu i jego pełnomocnikowi jeżeli jest ustanowiony. 7 -dniowy termin liczy się więc dopiero od odebrania postanowienia.

Do kogo wnosi się zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie wypadku drogowego?

Jak wskazuje art. 465 § 2 k.p.k. zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia wnosi się do Sądu właściwego do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Chodzi tu o  Sąd, który byłby właściwy po wpłynięciu aktu oskarżenia.

Jakie orzeczenie może wydać Sąd w wyniku rozpoznania zażalenia pokrzywdzonego na postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie wypadku drogowego?

Po przesłaniu zażalenia przez prokuratora do właściwego Sądu, Sąd wyznacza termin posiedzenia celem rozpoznania zażalenia. Osoba, która wniosła zażalenie musi zostać zawiadomiona w wyznaczonym terminie posiedzenia. Może ona wziąć udział w posiedzeniu w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie Prokuratora o umorzeniu dochodzenia. W tym posiedzeniu ma prawo wziąć również udział Prokurator, choć w praktyce Prokuratorzy nie korzystają z tego prawa . W czasie posiedzenia każda ze stron postępowania przedstawia swoje stanowisko w zakresie zaskarżonego postanowienia. Następnie Sąd ogłasza treść postanowienia.

Sąd może zdecydować o:

 • uchyleniu zaskarżonego postanowienia o umorzeniu dochodzenia  i przekazaniu sprawy Prokuratorowi do dalszego prowadzenia,

 • albo

 • utrzymaniu w mocy wydanego przez Prokuratora postanowienia.

Wydane przez Sąd postanowienie jest ostateczne, co powoduje że pokrzywdzonemu nie przysługuje prawo do jego zaskarżenia. Z tego powodu tak istotne jest skonstruowanie odpowiedniego zażalenia i dobre przygotowanie się na posiedzenie Sądu.

Autorzy: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Sylwia Winiarska

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, Postępowanie karne o spowodowanie wypadku drogowego, Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *