Czy poszkodowanemu przysługuje zwrot wydatków związanych z jego transportem do i ze szpitala?

W artykule zatytułowanym: Jakiego rodzaju koszty obejmuje obowiązek naprawienia szkody wynikłej z wypadku komunikacyjnego?, została dokonana analiza podstaw prawnych roszczenia zwrotu wydatków poniesionych przez osobę poszkodowaną w wyniku wypadku. Dla przypomnienia, podstawowym przepisem regulującym kwestię wypłaty odszkodowania za poniesione szkody majątkowe jest art. 444 k.c.: „W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu”.

Oczywistym jest, iż naprawienie szkody wynikłej z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia powinno obejmować wszelkie koszty poniesione na skutek odniesionych obrażeń. Przede wszystkim będą to oczywiście koszty procesu leczenia i rehabilitacji. W związku tym mowa tu również o kosztach opieki medycznej – lekarskiej i pielęgniarskiej.

Koszty procesu leczenia należy rozumieć nie tylko jako wydatki związane z pobytem w szpitalu czy zakupionymi lekami. Kosztami leczenia będą również wydatki związane z transportem poszkodowanego, tj. dojazdów na wizyty lekarskie, konsultacje rehabilitacyjne, przewóz z domu do szpitala wraz z drogą powrotną oraz transport w inne, uzasadnione potrzebami poszkodowanego miejsca. Warto również dodać, że zwrot kosztów transportów to nie tylko przewóz samego poszkodowanego, ale również jego najbliższych, w związku z odwiedzinami chorego w szpitalu. Jak wskazuje jednak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 października 1971 roku, w sprawie o sygnaturze II CR427/71 „odwiedziny te są niezbędne zarówno dla poprawy samopoczucia chorego i przyspieszenia w ten sposób leczenia, jak i dla kontaktu rodziny z lekarzami w celu uzyskania informacji i wskazówek o zdrowiu chorego i jego potrzebach. Odnosi się to zwłaszcza do przypadków, gdy poszkodowanym jest dziecko i gdy chodzi o wizyty jego rodziców”.

W przypadku wypisania poszkodowanego ze szpitala i kontynuowania leczenia w innych placówkach medycznych, sytuacja przestawia się jednakowo. Poszkodowanemu należy się zwrot kosztów poniesionych za każdą odbytą wizytę, jak również zwrot wydatków poniesionych w związku z transportem do placówki. Rzecz ma się nie inaczej w przypadku odbywania rehabilitacji. Warto jednak dodać, że występując o zwrot tego typu kosztów należy je odpowiednio udokumentować – w tym celu należy zbierać dowody, które będą świadczyły o tym, że koszty takie występowały. Zgodnie bowiem z art. 6 k.c, to na osobie poszkodowanej w wyniku wypadku spoczywa ciężar wykazania wysokości kosztów poniesionych w związku z leczeniem i rehabilitacją. W praktyce zatem istotne jest, by zbierać wszelkie dowody, które będą świadczyły o tym, że koszty takie rzeczywiście zostały poniesione. Ważnym jest zatem by zbierać wszystkie bilety, rachunki za paliwo, rachunki za taksówki, a także oświadczenia osób, które świadczyły pomoc w transportowaniu poszkodowanego lub jego bliskich.

Jak wynika z powyższego, zwrot kosztów poniesionych przez poszkodowanego obejmuje nie tylko wydatki stricte związane z leczeniem szpitalnym, ale również koszty ponoszone niejako dodatkowo. Mowa tu więc o kosztach transportu do i ze szpitala, koszty transportu na rehabilitację czy nawet zwrot kosztów przejazdu osób bliskich poszkodowanego, przybywających do szpitala w celu odwiedzin. Ważnym jest jednak by odpowiednio udokumentować i udowodnić przed Sądem poniesione przez poszkodowanego koszty.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Paulina Petroniec

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. +48 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *