Czy poszkodowany może żądać odszkodowania i zadośćuczynienia bezpośrednio od sprawcy wypadku?

Wypadki drogowe w polskich realiach drogowych można zaliczyć do zjawisk nagminnych. Z natury rzeczy wypadek drogowy pociąga za sobą szereg szkód, nie tylko w sferze materialnej (uszkodzenie pojazdów), ale i niematerialnej (urazy ciała, ból, cierpienie). W związku z tym w tego typu sytuacjach, kwestią szczególnie istotną – zwłaszcza z punktu widzenia poszkodowanego – jest roszczenie odszkodowawcze. Problematyka związana z dochodzeniem odszkodowania i zadośćuczynienia z tytuły wypadku drogowego w praktyce może nastręczać szereg pytań i wątpliwości.

W szczególności, może pojawić się pytanie o to, do kogo można skierować roszczenie o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Trzeba mieć przy tym na uwadze, iż każdy posiadacz pojazdu objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym OC (ubezpieczenie to obejmuje nie tylko szkodę na mieniu ale i szkodę na sobie). W związku z tym co do zasady zgłoszenie wynikłej w związku z wypadkiem drogowym szkody należy kierować bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy wypadku, gdyż to na nim finalnie spoczywa obowiązek wypłaty odszkodowania.

Powyższe nie oznacza jednak, że dochodzenie odszkodowania bezpośrednio od sprawcy wypadku nie jest możliwe. Otóż w praktyce poszkodowany może skierować swoje roszczenie odszkodowawcze według swojego uznania albo bezpośrednio do sprawcy wypadku, albo do zakładu ubezpieczeń, z którym sprawca ma zawartą umowę OC.

Z uwagi jednak na fakt, iż co do zasady obowiązek pokrycia szkody spoczywa na ubezpieczycielu, sprawca, który „z własnej kieszeni” wypłacił poszkodowanemu odszkodowanie będzie miał regres wobec zakładu ubezpieczeń, o zwrot wypłaconej kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia (wyjątek może dotyczyć sytuacji gdy w konkretnym wypadku nastąpią okoliczności wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela, np. fakt znajdowania się przez sprawcę wypadku w stanie nietrzeźwości).

Warto mieć jednak przy tym na uwadze, iż w praktyce samodzielne zaspokojenie roszczeń odszkodowawczych przez sprawcę wypadku może okazać się dla niego nieopłacalne.

Wynika to z faktu, iż zakład ubezpieczeń, pomimo uznania roszczenia przez sprawcę wypadku i wypłaty przez niego odszkodowania, przeprowadza każdorazowo stosowne postępowanie celem ustalenia swojej odpowiedzialności oraz należnej wysokości świadczenia odszkodowawczego.

Oznacza to, że w sytuacji, gdyby przykładowo sprawca wypadku wypłacił poszkodowanemu kwotę 10 000 zł, zaś zakład ubezpieczeń oszacował by wartość szkody na 5 000 zł, wówczas sprawca szkody odzyska wyłącznie kwotę 5 000 zł ustaloną przez ubezpieczyciela.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Ewelina Tocka

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym, Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *