Czynności zmierzające do skutecznego wyegzekwowania odszkodowania z tytułu szkody powstałej w wyniku wypadku drogowego

Niniejszy artykuł ma na celu omówienie ogólnych zasad postępowania przy wypadku drogowym. Jest to temat niezwykle istotny, bowiem jak wskazuje praktyka, niewiele osób uczestniczących w wypadku drogowym ma świadomość tego, jak w takiej sytuacji należy się zachować.

W zakresie czynności związanych ze zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela, w pierwszej kolejności należy zauważyć, że obowiązek dostarczenia do zakładu ubezpieczeń dowodów dotyczących wypadku spoczywa zarówno na sprawcy szkody (kierujący, posiadacz pojazdu), jak i na poszkodowanym.

W związku z powyższym warto mieć na uwadze, że każdy uczestnik wypadku ma obowiązek udzielenia pozostałym uczestnikom zdarzenia informacji, pozwalających na personalną identyfikację uczestników wypadku oraz ustalenie zakładu ubezpieczeń sprawcy szkody.

Dla skutecznego wyegzekwowania świadczeń odszkodowawczych należy zadbać o staranne zgromadzenie dowodów już na miejscu wypadku. Dotyczy to zwłaszcza osoby poszkodowanej. W związku z tym osoba zgłaszająca roszczenie odszkodowawcze powinna zadbać przede wszystkim o :

I. spisanie oświadczenia sprawcy szkody, które powinno zawierać:

– dane osobowe kierowcy pojazdu a jeśli nie jest on równocześnie posiadaczem, także dane posiadacza; tzn. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer dowodu osobistego lub numer PESEL, numer prawa jazdy;

– dane dotyczące pojazdów biorących udział w wypadku drogowym (tj. marka, model, numer rejestracyjny pojazdu);

– szczegółowy opis okoliczności zdarzenia;

– spis widocznych uszkodzeń pojazdów uczestniczących w zdarzeniu;

– szkic sytuacyjny miejsca wypadku;

II. spisanie danych ustalonych świadków zdarzenia (jeśli jest taka możliwość, warto aby zadbać, by złożyli oni własnoręczne podpisy na oświadczeniu sprawcy szkody);

III. wykonanie dokumentacji fotograficznej pojazdów uczestniczących w zdarzeniu, najlepiej bezpośrednio po wypadku, zanim zostaną przemieszczone w inne miejsce;

Na koniec należy jeszcze raz podkreślić, iż w sytuacji, gdy osoba odpowiedzialna za zdarzenie nie przyznaje się do winy lub gdy odmawia lub utrudnia zebranie niezbędnych dowodów w sprawie wypadku konieczne jest wezwanie na miejsce zdarzenia Policji.

Podsumowując, dla zabezpieczenia swoich roszczeń odszkodowawczych musisz zadbać o ustalenie wszystkich uczestników zdarzenia oraz spisanie odpowiedniego oświadczenia przez sprawcę wypadku.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Ewelina Tocka

tel. kom. +48 697 053 659 lub tel +48 22 629 00 36

mail: biuro@adwokat-stemaszczyk.pl

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *