Dochodzenie przez osobę poszkodowaną renty z OC sprawcy wypadku

Na podstawie wykupionej przez posiadacza samochodu polisy OC (tj. umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone ruchem samochodu) zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do pokrycia osobie poszkodowanej w wypadku drogowym szkody poniesionej na skutek wypadku.

Większość osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych błędnie utożsamia spoczywający na zakładzie ubezpieczeń obowiązek naprawienia szkody wynikłej z wypadku z wypłatą jednorazowego odszkodowania, którego celem jest wyrównanie doznanego przez poszkodowanego uszczerbku majątkowego.

Tymczasem zakres świadczeń o charakterze odszkodowawczym, których osoba poszkodowana może dochodzić od zakładu ubezpieczeń z polisy OC sprawcy wypadku jest znacznie szerszy i obejmuje miedzy innymi rentę, a więc świadczenie pieniężne, wypłacane osobie poszkodowanej okresowo, którego celem jest wyrównanie trwałego uszczerbku w majątku osoby poszkodowanej na skutek wypadku.

Polskie prawo cywilne  przewiduje kilka rodzajów renty należnej osobie poszkodowanej z OC sprawcy wypadku, wśród których wyróżnia się:

 • renta na zwiększone potrzeby osoby poszkodowanej w wypadku drogowym – w wyniku obrażeń odniesionych przez osobę poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym bardzo często zwiększają się jej potrzeby, np. z tytułu odbywanego procesu leczenia i rehabilitacji. Najczęściej są one związane z koniecznością zapewnienia osobie poszkodowanej stałej lub czasowej opieki lub dodatkowymi wydatkami na leczenie, takimi jak wizyty i zabiegi w prywatnych placówkach służby zdrowia, zabiegi rehabilitacji., lub regularnie przyjmowane leki nie refundowane przez NFZ

 • renta za zmniejszenie się widoków powodzenia osoby poszkodowanej na skutek wypadku na przyszłość – jej celem jest rekompensata tych skutków wypadku komunikacyjnego, które pogarszają perspektywy osoby poszkodowanej na przyszłość. Najlepiej będzie to zobrazować na następującym przykładzie:

  Jan Kowalski w chwili wypadku miał 19 lat i był obiecującym młodym piłkarzem. W wyniku wypadku doznał trwałego uszkodzenia kolana, które co prawda po skomplikowanych operacjach i długotrwałym procesie rehabilitacji nie utrudnia mu normalnego funkcjonowania, jednak uniemożliwia mu profesjonalne uprawianie sportu. Jan Kowalski stracił możliwość zrobienia kariery jako piłkarz i z tego tytułu należy mu się renta.

 • renta z tytułu utraconego dochodu osoby poszkodowanej w wyniku wypadku – renta ta przysługuje w sytuacji, w której w wyniku wypadku osoba poszkodowana utraciła możliwość wykonywania pracy zarobkowej. Aby roszczenie o rentę było zasadne muszą zostać spełnione łącznie dwie przesłanki. Po pierwsze musi zostać stwierdzone, ze poszkodowany całkowicie lub częściowo utracił zdolność do pracy zarobkowej, czyli nie może wykonywać dotychczasowej pracy albo może ją wykonywać w mniejszym zakresie niż dotychczas. Po drugie musi to generować po jego stronie zmniejszenie dochodów. Zakład ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku miał wykupioną polisę OC ma obowiązek przyznać rentę tylko do wysokości odpowiadającej części utraconego dochodu, jaka jest następstwem obrażeń powypadkowych

 • renta alimentacyjna – przysługuje osobom, którym zmarły przed śmiercią poniesiona w wypadku regularnie dostarczał środków do życia. Po śmierci osoby poszkodowanej w wyniku wypadku o  rentę alimentacyjną mogą zwrócić się do zakładu ubezpieczeń z polisy OC sprawcy wypadku przede wszystkim dzieci zmarłego, oraz w niektórych wypadkach jego małżonek czy konkubent, rodzice, a także inne bliskie osoby utrzymywane przez zmarłą osobę poszkodowaną;

Osoba poszkodowana w wyniku wypadku komunikacyjnego może zażądać od zakładu ubezpieczeń zamiast renty wypłaty jednorazowego odszkodowania, czyli tzw. kapitalizacji renty. Kapitalizacja renty jest najczęściej stosowana w przypadku gdy poszkodowany stał się inwalidą, a jednorazowe odszkodowanie ułatwi mu przyuczenie do wykonywania nowego zawodu.

 

Autorzy: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Michał Miller

tel: 697 053 659 lub 22 629 00 36

mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, Renta z OC sprawcy wypadku drogowego. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *