Dostęp poszkodowanego do akt szkodowych

Niniejszy artykuł ma na celu omówienie kwestii dostępu osoby poszkodowanej do akt szkodowych prowadzonych przez zakład ubezpieczeń.

Jest to problematyka bardzo istotna, gdyż zapoznanie się z aktami postępowania likwidacyjnego może mieć bezpośrednie przełożenie na wynik tego postępowania. Osoba poszkodowana zapoznając się z aktami szkodowymi ma bowiem możliwosć zweryfikowania m.in. kalkulacji kosztów naprawy pojazdu, wyceny wartości rynkowej pojazdu oraz zapoznania się z ekspertyzą o przyczynach wypadku.

Dzięki uzyskaniu takich informacji poszkodowany ma więc szansę ustosunkowania się do ustaleń zakładu ubezpieczeń i złożenia ewentualnego odwołania w tym przedmiocie.

Podkreślenia wymaga fakt, iż udostępnienie poszkodowanemu akt szkodowych jest bezwzględnym obowiązkiem zakładu ubezpieczeń na każdym etapie postępowania. Ubezpieczyciel nie może zatem odmówić osobie poszkodowanej zapoznania się ze zgromadzoną w postępowaniu likwidacyjnym dokumentacją.

Obowiązek udostępnienia akt szkodowych wynika wprost z art. 16 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z którym zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać :

 • ubezpieczającemu;

 • ubezpieczonemu;

 • poszkodowanemu;

 • uprawnionemu;

informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości odszkodowania.

Uprawnienie do zapoznania się z aktami szkodowymi obejmuje:

 • prawo do wglądu w akta ( w wybranej przez poszkodowanego jednostce organizacyjnej ubezpieczyciela)

 • prawo do żądania pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń przekazanych informacji;

 • prawo do uzyskania kserokopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem (osobiście lub za pośrednictwem poczty);

 • prawo do żądania udostępnienia dokumentacji w formie elektronicznej.

Podkreślić należy, że z założenia ustawowego wynika, iż realizacja przedmiotowych praw nie może wiązać się dla uprawnionego z nadmiernymi utrudnieniami (np. poszkodowanemu mieszkającemu w Rzeszowie umożliwia się wgląd w akta szkodowe wyłącznie w jednej placówce ubezpieczyciela mieszczącej się w Poznaniu).

Co istotne, koszty sporządzenia odpisów i kserokopii akt szkodowych ponosi osoba uprawniona, zwracająca się do zakładu ubezpieczeń z żądaniem ich sporządzenia.

Ustawodawca przewidział jednak minimalizację przedmiotowych kosztów, wskazując iż koszty sporządzenia odpisów i kserokopii dokumentów nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonania tego rodzaju usług.

Podsumowując, jako osoba poszkodowana, warto abyś pamiętał, iż na każdym etapie postępowania likiwidacyjnego przysługuje Ci prawo do zapoznania się z aktami szkodowymi Twojej sprawy.

W ramach tego uprawnienia masz możliwość osobistego wglądu w dokumentację ubezpieczyciela w jego placówce, ponadto możesz żądać sporządzenia odpisów i kserokopii dokumentacji i ich potwierdzenia za zgodność z oryginałem, jak również ich przesłania pocztą bądź drogą elektroniczną.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Ewelina Tocka

kontakt: kom. +48 697 053 659 lub tel. +48 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *