Jak doprowadzić do szybkiego i sprawnego zakończenia dochodzenia w sprawie karnej o spowodowanie wypadku drogowego?

0
(0)

W interesie osoby poszkodowanej w wypadku drogowym leży jak najszybsze zakończenie postępowania karnego przeciwko sprawcy wypadku. Szybkie i sprawne zakończenie postępowania karnego przeciwko sprawcy wypadku oznacza dla poszkodowanego szybkie uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia z polisy OC (odpowiedzialności cywilnej) sprawcy wypadku.  

Aby doprowadzić do szybkiego postawienia sprawcy wypadku drogowego zarzutu popełnienia przestępstwa warto zastosować się do niżej wskazanych rad:

 1. Przed złożeniem zeznań na Policji w charakterze świadka – pokrzywdzonego przestępstwem przypomnij sobie przebieg wypadku drogowego i sporządź notatki, które pomogą Ci precyzyjnie opisać przyczyny i przebieg wypadku podczas przesłuchania. Z mojego zawodowego doświadczenia wynika, że Policjanci pozwalają świadkom – pokrzywdzonym posiłkować się notatkami w trakcie przesłuchania.

 2. W trakcie przesłuchania na Policji w charakterze świadka złóż przygotowane wcześniej pismo zawierające wnioski dowodowe. Jeśli nie przygotowałeś  wcześniej  pisma, wówczas złóż wnioski dowodowe ustnie do protokołu przesłuchania w charakterze świadka. 

  Pamiętaj, że jako pokrzywdzonemu przestępstwem, a więc stronie postępowania przygotowawczego przysługuje Ci prawo do składania wniosków dowodowych, a więc wniosków o przeprowadzenie przez Policję czynności dowodowych.

  W sprawie karnej o spowodowanie na Twoją szkodę wypadku drogowego możesz wnieść np. o przesłuchanie świadków wypadku drogowego, złożyć zdjęcia obrazujące miejsce wypadku, położenie pojazdów uczestniczących w wypadku, złożyć nagranie z video-rejestratora z utrwalonym na nagraniu przebiegiem wypadku, złożyć dokumentację medyczną z przebytego przez Ciebie leczenia na potwierdzenie odniesionych w wypadku obrażeń ciała Więcej na ten temat możesz przeczytać w artykule Jakie wnioski dowodowe można złożyć w postępowaniu przygotowawczym ?”.

 3. W czasie przesłuchania w charakterze świadka warto podać swój numer telefonu. Takie działanie umożliwi Policji nawiązanie z Tobą szybkiego kontaktu, np. w razie potrzeby uzupełniającego przesłuchania Cię w charakterze świadka czy uzyskania od Ciebie dodatkowych dokumentów (np. z przebytego leczenia).

 4. Wskazując świadków wypadku drogowego podaj ich imiona nazwiska, adresy zamieszkania oraz telefony kontaktowe. Dzięki podaniu numerów telefonów Policjant prowadzący będzie mógł wezwać ich telefonicznie, a więc znacznie szybciej niż za pośrednictwem Poczty .

 5. Na przesłuchanie na Policji zabierz ze sobą dokumenty, które chcesz złożyć do akt jako dowody w sprawie – np. zaświadczenia lekarskie, karty informacyjne leczenia szpitalnego. Najlepszym rozwiązaniem jest zabranie ze sobą oryginałów oraz kserokopii dokumentów. W takiej sytuacji okaż Policjantowi oryginały dokumentów i złóż do akt ich kserokopie.

 6. Jeżeli zapomniałeś o jakiś ważnych okolicznościach wypadku drogowego, których nie podałeś w czasie składania zeznań, jeśli dowiesz się o nowych okolicznościach sprawy,  nie należy czekać na wezwanie z Policji. W takiej sytuacji możesz złożyć wniosek o ponowne przesłuchanie w charakterze świadka.

 7. Nie warto być biernym, tj. biernie oczekiwać na wyniki prowadzonego przez Policję dochodzenia w sprawie o spowodowanie wypadku drogowego. Doradzam Ci utrzymanie telefonicznego kontaktu z Policjantem prowadzącym w Twojej sprawie dochodzenie oraz regularne zapoznawanie się z aktami dochodzenia i regularne sporządzanie ich fotokopii. 

 8. W przypadku nieuzasadnionej bezczynności Prokuratora lub Policji składaj pisma ponaglające o przeprowadzenie wskazanych przez Ciebie lub dopuszczonych przez organy ścigania z urzędu czynności dochodzenia. Jeśli to nie pomoże, wówczas rozważ złożenie skargi na przewlekłość postępowania przygotowawczego. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Co można zrobić, gdy dochodzenie / śledztwo trwa zbyt długo ?”.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Postępowanie karne o spowodowanie wypadku drogowego. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Leave a Reply