Jak uzyskać wyższą kwotę odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy od przyznanej przez zakład ubezpieczeń ?  

W każdym zgłoszeniu szkody osoba poszkodowana na skutek wypadku drogowego powinna wskazać kwotowo wysokość żądanego odszkodowania i zadośćuczynienia.

Podobnie Zakład ubezpieczeń wydając decyzję w postępowaniu likwidacyjnym określa w niej wysokość przyznanego osobie poszkodowanej odszkodowania i zadośćuczynienia. Zazwyczaj są to kwoty niższe od żądanych pierwotnie w zgłoszeniu szkody przez poszkodowanego.

O ile w przypadku odszkodowania, szkoda majątkowa jaką poniósł poszkodowany jest prostsza do wykazania, to jest to o wiele trudniejsze jeśli chodzi o zadośćuczynienie.

Odszkodowanie stanowi równowartość poniesionej na skutek wypadku komunikacyjnego szkody majątkowej, obejmującą rzeczywistą stratę i utracone korzyści, a jego przyznanie w dużej mierze zależy od prawidłowego wykazania poniesionego uszczerbku, np. poprzez: przedstawienie odpowiednich faktur i paragonów np. za leki, sprzęt medyczny, wizyty lekarskie. Do tego zalicza się koszty naprawy zniszczonych w wyniku wypadku rzeczy materialnych np. zegarka, okularów, laptopa. W tym przypadku zakładowi ubezpieczeń trudno jest wydać decyzję odmowną co do wypłaty odszkodowania, ponieważ nie bierze się tu pod uwagę kryterium ocennego, tylko wyliczone kwoty strat, jakie zostały poniesione.

Sprawa komplikuje się kiedy chcemy dochodzić zadośćuczynienia, do którego wypłaty podstawą są doznana przez osobę poszkodowaną krzywda i cierpienie. Zadośćuczynienie ma za zadanie wyrównanie szkody niemajątkowej. Wykazanie wystąpienia szkody niemajątkowej np. krzywdy fizycznej lub psychicznej jest dużo trudniejsze niż wykazanie uszczerbku finansowego. W związku z tym, dużo częściej możemy się spotkać z odmowną decyzją bądź przyznaną zaniżoną kwotą zadośćuczynienia.

Jeśli nie zgadzasz  się z  decyzją zakładu ubezpieczeń możesz się od niej odwołać. Odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń jest środkiem prawnym mającym na celu przyznanie odszkodowania lub zadośćuczynienia bądź zwiększenie ich wysokości. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek rozpatrzyć odwołanie i ustosunkować się do żądań zawartych w jego treści. Odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń różnić się będzie w zależności od tego czy żądamy zmiany decyzji w zakresie odszkodowania czy też zadośćuczynienia. Jedno jest pewne – precyzyjne i rzeczowo sformułowane odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń daje mu mniejsze pole manewru w kwestii ponownej odmowy do wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia, a nam większą szansę na uzyskanie należnej i odpowiednio wysokiej kwoty.

W sytuacji kiedy zakład ubezpieczeń ustosunkuje się negatywnie do Twojego odwołania od decyzji, wówczas możesz wystąpić przeciwko zakładowi ubezpieczeń z pozwem cywilnym o zapłatę do Sądu. Skierowanie do właściwego Sądu pozwu o zapłatę rozpoczyna postępowanie cywilne, którego efektem pożądanym jest zasądzenie dla osoby poszkodowanej na skutek wypadku (od powoda) od zakładu ubezpieczeń (strony pozwanej) odszkodowania i zadośćuczynienie w wysokości określonej w pozwie.

Należy pamiętać, iż często wystąpienie na drogę postępowania sądowego jest jedynym w pełni skutecznym sposobem na uzyskanie żądanej kwoty z tytułu należnego osobie poszkodowanej odszkodowania lub zadośćuczynienia. Zakład ubezpieczeń w większości przypadków będzie próbował zmniejszyć rozmiar swojej odpowiedzialności bądź w całości się od niej uchylić. W takiej sytuacji zadaniem sądu jest właściwe rozstrzygnięcie zarówno o jego odpowiedzialności, jak i o wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia. Prawidłowo poprowadzone postępowanie sądowe zwiększa szanse na uzyskanie roszczenia w pełnej wysokości należnej osobie poszkodowanej.

 

Autorzy: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Zuzanna Walczak

tel: 697 053 659 lub 22 629 00 36, mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na „Jak uzyskać wyższą kwotę odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy od przyznanej przez zakład ubezpieczeń ?  

 1. Marek pisze:

  Witam serdecznie,

  A co się dzieje w sytuacji, gdy zakład ubezpieczeń odmawia wypłaty całości ubezpieczenia (wypłaca częściowo), bo taką ma polisę ze sprawcę szkody ? Kogo wówczas pozywać ?

  • Bartosz Nadwodny pisze:

   Witam,

   jeżeli ubezpieczyciel nie chce wypłacić całości odszkodowania i odwołanie nic nie pomogło, wówczas najlepiej będzie pozwać zakład ubezpieczeń, który uchyla się od wypłaty całości. W tym celu należy złożyć pozew o odszkodowanie do Sądu aby wypłacił resztę należnego Panu odszkodowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *