Jak zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń szkodę wynikającą z wypadku drogowego?

Zakład Ubezpieczeń nigdy nie wszczyna postępowania likwidacyjnego zmierzającego do wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia osobie poszkodowanej w wypadku drogowym z urzędu, tzn. bez wcześniejszego zgłoszenia szkody przez osobę poszkodowaną .

Zgłoszenie szkody należy do obowiązków osoby poszkodowanej, tzn. do osoby, która na skutek wypadku doznała obrażeń ciała albo do członków rodziny osoby zmarłej w następstwie wypadku drogowego. Dopiero z tą chwilą, tj. z chwilą zgłoszenia szkody rozpoczyna się postępowanie likwidacyjne przed Zakładem Ubezpieczeń.

Osoba poszkodowana w wyniku wypadku drogowego może zgłosić szkodę osobiście, jak również poprzez ustanowionego przez nią pełnomocnika.

W jakiej formie należy zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń  szkodę powstałą na skutek wypadku drogowego?

O tym, w jakiej formie zgłosić szkodę do Zakładu Ubezpieczeń, decyduje osoba poszkodowana na skutek wypadku drogowego, tzn. Zakład Ubezpieczeń nie może jej narzucić formy, w jakiej należy dokonać zgłoszenia szkody.

Osoba uprawniona do wypłaty odszkodowania może dokonać zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń szkody w jeden z następujących sposobów:

 • pisemnie za pośrednictwem poczty,

 • mailowo,

 • faksem,

 • telefonicznie

 •  osobiście w oddziale Zakładu Ubezpieczeń.

Pomimo kilku dostępnych form, w jakich można zgłosić szkodę doradzam wybór formy pisemnej. Najlepiej zatem sporządzić pismo, zatytułowane  „Zgłoszenie szkody” a następnie:

 • wysłać zgłoszenie szkody do Zakładu Ubezpieczeń pocztą listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem jego odbioru – z tzw. żółtą zwrotką

albo

 • złożyć zgłoszenie szkody w oddziale Zakładu Ubezpieczeń OC sprawcy wypadku za potwierdzeniem odbioru na kserokopii pisma

Za wyborem formy pisemnej zgłoszenia szkody do Zakładu Ubezpieczeń przemawia kilka argumentów:

Po pierwsze poszkodowany posiada dowód przyjęcia zgłoszenia szkody przez Zakład Ubezpieczeń. Należy pamiętać, że co do zasady ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia szkody. W wypadku opóźnienia ubezpieczyciel będzie musiał zapłacić poszkodowanemu odsetki.

Ponadto uprawniony do odszkodowania zgłaszając szkodę pisemnie, może sprawdzić czy dołączył całą dokumentację i czy nie pominął istotnych okoliczności. Natomiast gdy uprawniony do odszkodowania zgłasza szkodę telefonicznie, może przeoczyć istotne fakty i podać niepełne informacje. Ponadto gdy poszkodowany informuje o szkodzie ubezpieczyciela telefonicznie może to stworzyć problem udowodnienia, kiedy rzeczywiście szkoda została zgłoszona. W takim przypadku koniecznym wydaje się być jednoczesne pisemne zgłoszenie szkody.

Jeżeli zaś szkodę zgłaszamy osobiście w placówce zakładu ubezpieczeń należałoby na kopii pisma i druków zgłoszenia szkody żądać potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia – poprzez umieszczenie stempla z datą i podpisem pracownika zakładu. Pamiętać należy o tym, że to na poszkodowanym ciąży obowiązek wykazania kiedy szkoda została zgłoszona.

Jak już wyżej wskazałem Zakład Ubezpieczeń nie może narzucić osobie uprawnionej do wypłaty odszkodowania formy, w jakiej powinna zgłosić szkodę. Tym bardziej Zakład Ubezpieczeń nie może wymagać od osoby poszkodowanej w wypadku drogowym, by zgłaszając szkodę wypełniła oferowany przez ubezpieczyciela formularz. 

Osoba, która zgłasza szkodę w zakładzie ubezpieczeń nie korzystając z pomocy profesjonalnego pełnomocnika powinna traktować przygotowany przez ubezpieczyciela formularz zgłoszenia szkody jedynie jako wskazówkę – jakich informacji i dokumentów żąda zakład ubezpieczeń.

Nie namawiam Was, byście nie korzystali z formularzy oferowanych przez zakłady ubezpieczeń. Zwracam jednak Waszą uwagę na to, że formularze przygotowane przez zakłady ubezpieczeń zostawiają za mało miejsca na uzasadnienie tak ważnych elementów zgłoszenia szkody, jak: opis obrażeń ciała doznanych przez osoby poszkodowane na skutek wypadku drogowego, uzasadnienie poniesionej przez osoby poszkodowane szkody majątkowej wynikłej z wypadku, czy też na opisanie krzywdy (cierpienia, bólu, negatywnych skutków emocjonalnych), która towarzyszy wypadkowi drogowemu. Tymczasem to właśnie szczegółowe uzasadnienie szkody majątkowej oraz krzywdy, a także wykazanie jej dołączonymi do zgłoszenia szkody dokumentami (rachunkami, fakturami, oświadczeniami) decyduje o wysokości kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia wypłaconej przez ubezpieczyciela.

O tym, jakie dokumenty należy dołączyć do zgłoszenia szkody możecie przeczytać w artykule „jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania odszkodowania od zakładu ubezpieczeń za szkodę wynikłą z wypadku drogowego?

Autorzy: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk, Aplikant Adwokacki Patrycja Ponikowska

tel: 697 053 659 lub 22 629 00 36

mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *