Jakie dokumenty należy załączyć do zgłoszenia szkody z wypadku drogowego?

W tym artykule opiszę,  jakie dokumenty należy załączyć do zgłoszenia szkody do zakładu ubezpieczeń, aby skutecznie dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia za  krzywdę wynikającą z wypadku drogowego. 

Wybór dokumentów, jakie trzeba przekazać do Zakładu Ubezpieczeń przy zgłoszeniu szkody poniesionej na skutek wypadku drogowego zależy przede wszystkim od rodzaju poniesionej szkody.

Przy szkodzie majątkowej, która dotyczy uszkodzonego w wyniku wypadku drogowego samochodu będą to:

 • dowód rejestracyjny pojazdu – jeżeli osoba poszkodowana – właściciel uszkodzonego na skutek wypadku lub kolizji samochodu widnieje w dowodzie rejestracyjnym pojazdu jako jego właściciel. W takim wypadku dowód rejestracyjny pojazdu jest dokumentem wystarczającym do wykazania jego własności  przez osobę poszkodowaną

 • dowód rejestracyjny pojazdu oraz dokument potwierdzający nabycie prawa własności samochodu od osoby wskazanej w dowodzie rejestracyjnym (np. umowa sprzedaży, faktura wystawiona przez sprzedawcę) – jeżeli osoba poszkodowana – właściciel pojazdu nie przerejestrował samochodu na siebie. Chodzi tu o przypadki, w których osoba widniejąca w dowodzie rejestracyjnym samochodu jest poprzednim jego właścicielem. W takim wypadku zakład ubezpieczeń żąda od osoby poszkodowanej wykazania przysługującego jej prawa własności do uszkodzonego na skutek wypadku pojazdu

 • aktualna polisa OC uszkodzonego samochodu;

 • dokumentacja potwierdzająca poniesioną przez zgłaszającego szkodę (np. faktura z warsztatu samochodowego, który dokonał naprawy auta, rachunki za holowanie, zdjęcia uszkodzeń pojazdu, wykonany przez warsztat samochodowy kosztorys naprawy uszkodzonego pojazdu);

 • dokumentacja potwierdzająca okoliczności wypadku:

 1. gdy do kolizji nie została wezwana Policja, wówczas należy spisać  oświadczenie uczestników kolizji ze wskazaniem jej przebiegu, uszkodzeń pojazdów oraz szczegółowymi danymi uczestników kolizji (imię, nazwisko, pesel, seria i nr dowodu osobistego, nr polisy OC sprawcy kolizji)

 2. w sytuacji, gdy sprawca kolizji został ukarany przez Policję mandatem i ten mandat przyjął, wówczas Policja sporządza dla poszkodowanego notatkę urzędową, która stanowi podstawę do wypłaty odszkodowania

 3. odpis wyroku Sądu skazującego sprawcę wypadku drogowego za popełnienie przestępstwa spowodowania wypadku lub wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne przeciwko sprawcy wypadku.

Jeśli dochodzisz  od zakładu ubezpieczeń wypłaty zadośćuczynienia i odszkodowania za doznane w wyniku wypadku drogowego obrażenia ciała, wówczas powinieneś dołączyć do zgłoszenia szkody następujące   dokumenty:

 • dokumentacja medyczna dotycząca leczenia po wypadku;

 • potwierdzenie kosztów poniesionych w związku z wypadkiem (koszty dojazdu do szpitala, na rehabilitację, koszty nierefundowanych świadczeń medycznych);

 • zaświadczenia lekarskie o dalszych kosztach spowodowanych wypadkiem (np. kosztach specjalnego odżywania, leków);

 • zaświadczenia o zarobkach, które zostały utracone w związku z wypadkiem i koniecznością leczenia;

 • oświadczenie, czy wypadek pozostawał w związku z zatrudnieniem;

 • dokumentacja potwierdzająca, że poszkodowany stał się w wyniku wypadku niezdolny do pracy;

 • dokumentacja potwierdzająca okoliczności wypadku (oświadczenie sprawcy, notatka policyjna, wyrok Sądu rozpatrującego sprawę o wypadek drogowy).

Jeżeli dochodzisz od zakładu ubezpieczeń świadczeń pieniężnych z tytułu wypadku śmiertelnego bliskiej Ci osoby, tj. zadośćuczynienia, renty lub odszkodowania, wówczas do zgłoszenia szkody dołącz::

 • akt zgonu;

 • akt małżeństwa w przypadku gdy uprawnionym do otrzymania odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty jest współmałżonek osoby zmarłej na skutek wypadku drogowego;

 • zaświadczenie o wspólnym zamieszkaniu w dacie wypadku;

 • akty urodzenia dzieci (w przypadku gdy uprawnionymi do otrzymania odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty są dzieci);

 • dokumentacja potwierdzająca poniesione koszty pogrzebu.

W przypadku dochodzenia od zakładu ubezpieczeń zadośćuczynienia za krzywdę doznaną na skutek wypadku drogowego, a więc np. za ból i cierpienie spowodowane obrażeniami ciała, albo za cierpienie spowodowane utratą osoby bliskiej zmarłej w wyniku wypadku, wówczas należy w zgłoszeniu szkody do zakładu ubezpieczeń, określić kwotę zadośćuczynienia, jakiej żądasz.  

Na powyższej liście wymieniłem jedynie podstawowe dokumenty niezbędne przy dochodzeniu odszkodowania i zadośćuczynienia od ubezpieczyciela. Im więcej dokumentów uda Ci się zgromadzić i dołączyć do wniosku o wypłatę odszkodowania tym szybciej Twoja sprawa zostanie rozpoznana oraz będziesz miał większe szanse na uzyskanie korzystnego odszkodowania.

Autorzy: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk, Aplikant Adwokacki Michał Marciniak

tel: 697 053 659 lub 22 629 00 36

mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *