Jakie świadczenia należą się osobie poszkodowanej od zakładu ubezpieczeń z polisy OC sprawcy wypadku drogowego?

 

Osoba poszkodowana w wypadku drogowym może domagać się naprawienia szkody poniesionej na skutek wypadku, tj. wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę zarówno od sprawcy wypadku drogowego jak i od zakładu ubezpieczeń z polisy OC (odpowiedzialności cywilnej) samochodu, którym kierował sprawca wypadku. 

W tym artykule wyjaśnię, jakie świadczenia wchodzą w zakres odszkodowania i zadośćuczynienia, a więc jakich świadczenia należą się osobie poszkodowanej w wypadku drogowym od sprawcy wypadku oraz od zakładu ubezpieczeń w ramach polisy OC sprawcy wypadku drogowego.

Nalezą do nich:

 • odszkodowanie, czyli naprawienie szkody majątkowej poniesionej w wyniku wypadku drogowego

 • zadośćuczynienie, czyli rekompensata za ból i cierpienie doznane na skutek wypadku drogowego

 • renta, czyli świadczenie okresowe, którego celem jest rekompensata długotrwałych skutków wypadku drogowego

 

ODSZKODOWANIE 

Odszkodowanie jest świadczeniem jednorazowym, którego celem jest naprawienie szkody majątkowej poniesionej  przez osobę poszkodowaną wyniku wypadku komunikacyjnego. Podstawą do dochodzenia odszkodowania od sprawcy wypadku lub od zakładu ubezpieczeń z polisy OC sprawcy wypadku, jest każdy uszczerbek materialny poniesiony przez osobę poszkodowaną, który powstał w związku z wypadkiem. 

Najczęstsze podstawy do dochodzenia odszkodowania to:

 • uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu uczestniczącego w wypadku;

 • uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy, które osoba poszkodowana miała ze sobą w momencie wypadku, np. ubrań, sprzętu elektronicznego, bagażu;

 • koszty leczenia poniesione przez osobę poszkodowaną;

 • koszty dojazdów do placówek medycznych;

 • koszty rehabilitacji;

 • koszty przystosowania domu, lub samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej na skutek wypadku drogowego;

 • koszty pogrzebu osoby zmarłej w wyniku wypadku;

 • utracone dochody, tj. zarobki lub dochody z działalności gospodarczej osoby poszkodowanej w wypadku drogowym.

 

ZADOŚĆUCZYNIENIE

Zadośćuczynienie jest świadczeniem pieniężnym, którego celem jest zrekompensowanie krzywdy, tj. bólu i cierpienia poniesionych przez osobę poszkodowaną w wyniku wypadku komunikacyjnego. Chodzi tu o wszelkie ujemne przeżycia psychiczne, jakie odczuła osoba poszkodowana skutek wypadku. Zadośćuczynienie ma charakter osobisty i kompensacyjny, a jego zadaniem jest złagodzenie sytuacji powypadkowej. 

Zapłaty zadośćuczynienia od sprawcy wypadku lub od zakładu ubezpieczeń może dochodzić:

 • osoba bezpośrednio poszkodowana, za ból i cierpienie, które odniosła w wyniku wypadku komunikacyjnego

  oraz

 • osoby najbliższe dla osoby która poniosła śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego, za cierpienie po stracie osoby najbliższej.

 

RENTA

Renta jest świadczeniem okresowym, które ma na celu wyrównanie długotrwałej szkody majątkowej poniesionej przez osobę poszkodowaną w wyniku wypadku komunikacyjnego. Polskie prawo przewiduje kilka rodzajów renty należnej osobie poszkodowanej :

 

 • renta na pokrycie zwiększonych potrzeb osoby poszkodowanej na skutek wypadku – w wyniku obrażeń odniesionych przez osobę poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym bardzo często zwiększają się jej potrzeby, z tytułu odbywanego procesu leczenia i rehabilitacji. Najczęściej są one związane z koniecznością zapewnienia osobie poszkodowanej stałej lub czasowej opieki lub dodatkowymi wydatkami na leczenie, takimi jak wizyty i zabiegi w prywatnych placówkach służby zdrowia, zabiegi rehabilitacji, lub regularnie przyjmowane leki nie refundowane przez NFZ;

 • renta z tytułu utraconego dochodu – renta ta przysługuje osobie poszkodowanej, która w wyniku wypadku całkowicie lub częściowo utraciła możliwość wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej:

 • renta z tytułu zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość osoby poszkodowanej – jej celem jest rekompensata tych skutków wypadku komunikacyjnego, które pogarszają perspektywy osoby poszkodowanej na przyszłość. Najlepiej będzie to zobrazować na następującym przykładzie:Jan Kowalski w chwili wypadku miał 19 lat i był obiecującym młodym piłkarzem. W wyniku wypadku doznał trwałego uszkodzenia kolana, które co prawda po skomplikowanych operacjach i długotrwałym procesie rehabilitacji nie utrudnia mu normalnego funkcjonowania, jednak uniemożliwia mu profesjonalne uprawianie sportu. Jan Kowalski stracił możliwość kontynuowania kariery sportowej i z tego tytułu należy mu się renta:

 • renta alimentacyjna – przysługuje osobom, którym osoba zmarła na skutek wypadku drogowego przed śmiercią regularnie dostarczała środków utrzymania, np. dzieciom zmarłego, jego małżonkowi, konkubentowi, rodzicom, a także innym bliskim, które zmarły utrzymywał przed tragiczną śmiercią;

 

Autorzy: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Michał Miller

tel: 697 053 659 lub 22 629 00 36

mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *