Kiedy prędkość samochodu będzie prędkością bezpieczną?

0
(0)

Artykuł ten ma na celu wyjaśnienie kwestii prędkości, a dokładniej jaka prędkość samochodu będzie mogła być uznana jako prędkość bezpieczna. Wyjaśnienie co to jest prędkość bezpieczna znajdziesz w artykule Co to jest prędkość bezpieczna i jak należy ją interpretować?

Na początku należy zaznaczyć, że o prędkości bezpiecznej mówi art. 19 pkt 1 ustawy prawo o ruchu drogowym. Przepis ten brzmi, że Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

Zgodnie z tym przepisem przy rozważaniu jaka prędkość będzie prędkością bezpieczną należy przede wszystkim wziąć pod uwagę warunki drogowe panujące na drodze.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 27 września 2003 r. sygn. akt III KK 156/03 O prędkości bezpiecznej można mówić także tylko wtedy, gdy biorąc pod uwagę panujące na drodze warunki drogowe, kierowca porusza się z taką prędkością, która pozwala mu na zatrzymanie pojazdu przed ewentualną przeszkodą.

Oznacza to, że kierowca samochodu nie może tylko zwracać uwagi na znaki ograniczające prędkość jazdy, ale także musi mieć na uwadze warunki panujące na drodze, stan drogi, natężenie ruchu, pogodę itp.

Dla zobrazowania problemu prędkości bezpiecznej wyobraźmy sobie sytuacje, w której kierowca samochodu porusza się oblodzoną drogą w okresie zimowym przy temperaturze otoczenia minus 10 stopni Celsjusza, gdzie ograniczenie prędkości wynosi 70 km/h i właśnie z taką prędkością porusza się kierowca samochodu. Dodatkowo pada gęsty śnieg, a widoczność na drodze jest bardzo ograniczona. Nagle na jezdnie wychodzi pieszy, a kierowca mimo dozwolonej administracyjnie prędkości nie zdołał wyhamować w wyniku czego doszło do potrącenia pieszego.

Nasuwa się w tym miejscu pytanie czy kierowca samochodu jest winnym tego wypadku czy też nie, skoro poruszał się z dozwoloną prędkością 70 km/h, czyli teoretycznie nie powinien odpowiadać karnie za potrącenie pieszego.

Należy w tym miejscu podkreślić, iż prędkość administracyjnie dozwolona nie zawsze będzie uznana jako prędkość bezpieczna, dokładnie tak jak w opisanym wyżej przykładzie. Złe warunki drogowe, minusowa temperatura otoczenia, oblodzona jezdnia i słaba widoczność, powinna skutkować tym, że kierowca pojazdu powinien sobie uświadamiać, że nawet dozwolona prędkość administracyjna będzie nieadekwatna do panujących warunków drogowych, a więc w tym przypadku nie będzie prędkością bezpieczną. Kierowca powinien zdawać sobie sprawę z tego, że prędkość 70 km/h w takich warunkach drogowych nie pozwoli mu na zatrzymanie samochodu w przypadku wystąpienia jakiejś przeszkody.
W tym stanie rzeczy kierowca pojazdu powinien poruszać się z mniejszą prędkością niż prędkość dozwolona przez znaki drogowe, aby można było uznać, że zachował prędkość bezpieczną.

W ramach podsumowania kierowca pojazdu nie może tylko kierować się znakami drogowymi określającymi prędkość na drodze. Kierowca pojazdu przede wszystkim musi mieć na uwadze warunki drogowe i właśnie do tych warunków powinien dostosować prędkość, która będzie pozwalała na zatrzymanie pojazdu przed ewentualną przeszkodą i nie zawsze będzie to prędkość dozwolona administracyjnie.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Zasady ruchu drogowego. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Kiedy prędkość samochodu będzie prędkością bezpieczną?

 1. Bartosz Nadwodny pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
  Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.
  Pozdrawiam
  Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny

Leave a Reply