Kolizja czy wypadek drogowy

Kolizja czy wypadek drogowy – jak je odróżnić?

Granicę pomiędzy kolizją a wypadkiem drogowym wyznaczają obrażenia uczestników zdarzenia drogowego. Z wypadkiem drogowym mamy do czynienia wówczas, gdy w jego wyniku któraś z osób w nim uczestniczących doznała obrażeń, wskutek których naruszenie prawidłowej czynności narządu lub rozstrój zdrowia trwa więcej niż 7 dni lub też gdy następstwem zdarzenia jest śmierć jego uczestnika. O kolizji mówimy, gdy nikt nie ucierpiał lub gdy obrażenia żadnej z osób nie stanowią rozstroju zdrowia trwającego powyżej 7 dni.

Co grozi za kolizję drogową i wypadek drogowy?

Za spowodowanie wypadku drogowego kierowcy grozi:

  • kara pozbawienia wolności w wysokości do lat 3, jeśli w wyniku wypadku spowodował naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby trwający dłużej niż 7 dni
  • kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu

    oraz fakultatywnie

  • zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do lat 15

Za spowodowanie kolizji drogowej kierowcy grozi:

  • grzywna w wysokości do 5.000 zł

oraz fakultatywnie

  • zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.

Zadzwoń, aby skonsultować swoją sprawę: 697053659

lub wyślij mail na: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Opinia biegłego w sprawie o kolizję czy wypadek drogowy

Ustalenie czasu trwania obrażeń osoby pokrzywdzonej w zdarzeniu drogowym nie jest kwestią jednoznaczną, ponieważ okres ten u nie jest liczony czasem trwania leczenia obrażeń czy też czasem niezdolności do pracy.

W związku z tym w każdej sprawie o kolizję drogową oraz wypadek drogowy, gdzie występują osoby pokrzywdzone, powoływany jest biegły z zakresu medycyny sądowej, który wydaje opinię w zakresie obrażeń osoby uczestniczącej w zdarzeniu drogowym.

Przykładami rozstrojów zdrowia trwających ponad 7 dni są złamania kończyn, głębokie, poważne rany, czy też urazy narządów wewnętrznych. Obrażeniami, które (choć mogą sprawiać dolegliwość przez czas dłuższy niż 7 dni) stanowią lekki uszczerbek na zdrowiu (inaczej naruszenie czynności narządu lub rozstroju zdrowia trwającego nie dłużej niż 7 dni), są natomiast takie urazy, jak otarcia naskórka, sińce, stłuczenia, obrzęki, powierzchowne rany.

Złamanie nosa z przemieszczeniem kości oraz silnym obrzękiem będzie stanowiło naruszenie czynności narządu powyżej 7 dni, natomiast lekkie pęknięcie kości czy zwichnięcie przedsionka nosa nie narusza czynności narządu na tak długi czas. Podobny problem występuje przy ocenie wstrząśnienia mózgu czy utraty zębów pod kątem długości czasu rozstroju zdrowia: nie można postawić znaku równości pomiędzy silnym wstrząśnieniem mózgu z długotrwałą utratą przytomności a lekkim wstrząśnieniem mózgu, które nie powoduje żadnych dolegliwości, podobnie jak pomiędzy utratą wielu zębów jednocześnie, skutkującą problemami z jedzeniem i mówieniem, a złamaniem czy utratą jednego zęba.

Podsumowując, z naszego doświadczenia zawodowego wynika, że rozróżnienie, czy okres rozstroju zdrowia przekracza 7 dni, bywa kwestią sporną i nieoczywistą, w związku z czym często w opiniach biegłych lekarzy można znaleźć błędy oraz rozbieżności w tym zakresie, dlatego zawsze warto wnikliwie je analizować. Rolą obrońcy w sprawie o spowodowanie wypadku drogowego czy też kolizji drogowej jest wszechstronna analiza akt sprawy, gdyż może zdarzyć się sytuacja, że biegły zaopiniuje, że obrażenia trwają powyżej 7 dni, natomiast w wyniku złożenia wniosku dowodowego o opinię uzupełniającą lub opinię innego biegłego może się okazać, że jednak zdarzenie drogowego powinno zostać zakwalifikowane jako kolizja drogowa, co ma fundamentalne znaczenie w kwestii odpowiedzialności karnej kierującego.

Zadzwoń, aby skonsultować swoją sprawę: 697053659 lub wyślij mail na: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *