Komisje lekarskie powoływane przez zakłady ubezpieczeń do oceny procentowego uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej w wypadku drogowym

W trakcie likwidacji szkody zakłady ubezpieczeń często wysyłają do osób poszkodowanych w wypadkach drogowych wezwania do stawiennictwa na komisję lekarską w celu ustalenia procentowego uszczerbku na zdrowiu poniesionego przez nie w wyniku wypadku.

Temat komisji lekarskich rodzi wiele pytań ze strony osób poszkodowanych w wypadkach drogowych, więc w niniejszym artykule postaramy się udzielić odpowiedzi na najważniejsze z nich.

Czym jest komisja lekarska powoływana przez zakład ubezpieczeń  po zgłoszeniu szkody poniesionej na skutek wypadku drogowego ?

Komisja lekarska to lekarz lub kilku lekarzy, którym zakład ubezpieczeń zlecił przebadanie osoby poszkodowanej na skutek wypadku i określenie doznanego przez nią  procentowego uszczerbku na zdrowiu. Badanie osoby poszkodowanej przeprowadza lekarz specjalista z dziedziny medycyny, która odpowiada odniesionym przez osobę poszkodowaną  w wyniku wypadku obrażeniom ciała.

Dla przykładu, jeżeli w wyniku wypadku poszkodowany Jan Kowalski doznał złamania nogi, ręki i kilku żeber, wówczas zakład ubezpieczeń, do którego poszkodowany zgłosił szkodę powołuje komisję lekarską złożoną z lekarza ortopedy. Następnie zakład ubezpieczeń wzywa poszkodowanego do stawiennictwa do lekarza na badanie. Po przeprowadzeniu badania lekarz ortopeda wydaje opinię, w której wskazuje rodzaj odniesionych przez poszkodowanego obrażeń ciała i określa procentowy uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego. 

Czy osoba poszkodowana może żądać powołania przez zakład ubezpieczeń komisji lekarskiej celem określenia procentowego uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku?

Zakład Ubezpieczeń może powołać komisję lekarską do oceny procentowego uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej w wypadku drogowym nie tylko z urzędu, ale także na wniosek poszkodowanego. Z naszego zawodowego doświadczenia wynika, że przeprowadzenie badania osoby poszkodowanej na skutek wypadku przez powołaną przez zakład ubezpieczeń komisję lekarską  to bardzo dobry sposób, by w sposób niebudzący wątpliwości wykazać zakładowi ubezpieczeń poniesione przez osobę poszkodowaną obrażenia, bez ponoszenia dodatkowych kosztów prywatnych wizyt lekarskich czy konsultacji z lekarzami określonej specjalizacji.

W jakim celu zakład ubezpieczeń powołuje komisję lekarską ? 

Głównym celem powoływana komisji lekarskiej przez zakład ubezpieczeń jest weryfikacja zgłoszonych przez osobę poszkodowaną na skutek wypadku obrażeń ciała, ocena ewentualnych powikłań i konsekwencji na przyszłość oraz wyliczenie tzw. procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej.

Czy można ufać powołanej przez zakład ubezpieczeń komisji lekarskiej?

Należy pamiętać, że lekarze zasiadający w komisji powoływanej przez zakład ubezpieczeń, są przez ten zakład ubezpieczeń opłacani, co w pewnym stopniu wpływa na ich obiektywizm. Dlatego też w trakcie procesu likwidacji szkody nie można ograniczać się do stanowiska komisji lekarskiej powołanej przez zakład ubezpieczeń, ale odniesione w wyniku wypadku obrażenia warto popierać własną dokumentacją medyczną i opiniami lekarzy, którzy uczestniczyli w leczeniu osoby poszkodowanej, a nawet prywatnych lekarzy specjalistów.

Jak osoba poszkodowana w wypadku drogowym powinna się przygotować do badania przez komisję lekarską ?

Zakład ubezpieczeń powinien przekazać lekarzowi lub lekarzom zasiadającym w komisji lekarskiej  tzw. akta likwidacji szkody, które zawierają całą posiadaną przez zakład ubezpieczeń dokumentację medyczną dotyczącą osoby poszkodowanej w wypadku drogowym.  Zazwyczaj są to dokumenty, które zostały dołączone do zgłoszenia szkody i przekazane w trakcie procesu likwidacji szkody przez osobę poszkodowaną.

Na komisji lekarskiej osoba poszkodowana powinna dokładnie opisać poniesione w wyniku wypadku obrażenia i ich konsekwencje. Szczególnie ważne jest opisanie odczuwanego przez osobę poszkodowaną bólu i jego nasilenia oraz częstotliwości występowania, różnicy w funkcjonowaniu uszkodzonych organów przed wypadkiem, w trakcie procesu leczenia, czy rehabilitacji oraz po ich zakończeniu.

Jeżeli w międzyczasie udało się osobie poszkodowanej uzyskać kolejną, nową dokumentację medyczną warto zabrać jej kopię na komisję lekarską i przekazać lekarzowi. Zapozna się on z nią w ramach badania, uwzględni w wydanej przez siebie opinii i przekaże wraz z opinią do zakładu ubezpieczeń.

Na komisję warto zabrać kopię dokumentacji medycznej, gdyż lekarze zazwyczaj w żaden sposób nie potwierdzają osobie poszkodowanej przyjęcia od niej określonej dokumentacji i może się zdarzyć, że jej całość nie dotrze do zakładu ubezpieczeń, a jej odtworzenie stanowi dodatkowy kłopot.

Oczywiście na komisję lekarską koniecznie należy również zabrać dokument ze zdjęciem, niezbędny do potwierdzenia tożsamości osoby poszkodowanej.

Czy osoba poszkodowana może zapoznać się z treścią opinii komisji lekarskiej ?

Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej wszelka dokumentacja zebrana przez zakład ubezpieczeń w ramach procesu likwidacji szkody jest jawna dla osoby poszkodowanej i zakład ubezpieczeń ma obowiązek ją udostępnić zgodnie z żądaniem osoby poszkodowanej w wersji pisemnej lub elektronicznej. Za wykonanie kserokopii żądanych dokumentów zakład ubezpieczeń może żądać opłaty w wysokości powszechnie przyjętej za wykonywanie tego typu usług.

Czy osoba poszkodowana na skutek wypadku może się odwołać od opinii powołanej przez zakład ubezpieczeń komisji lekarskiej ?

Opinia wydana przez komisję lekarską, jest jednym z wielu dokumentów zebranych w trakcie procesu likwidacji szkody przez zakład ubezpieczeń. Jak już wskazałem wcześniej lekarze lub lekarz zasiadający w komisji są opłacani przez zakład ubezpieczeń, więc mogą nie być do końca obiektywni, dlatego też osoba poszkodowana ma możliwość:

 • nie zgodzić się z treścią opinii wydanej przez komisję lekarską;

 • wnieść do zakładu ubezpieczeń odwołane od opinii komisji lekarskiej;

 • przedstawić swoje uwagi i zastrzeżenia do treści lub wniosków opinii komisji lekarskiej;

 • wnieść o uzupełnienie wydanej przez komisję lekarską opinii;

 • wnieść o powtórzenie badania przez komisję lekarską (np. jeśli po badaniu ujawnia się u osoby poszkodowanej w wypadku nie znane wcześniej powikłania zdrowotne)

 • przedstawić własną, prywatną opinię o odniesionych w wyniku wypadku obrażeniach ciała i procentowym uszczerbku na zdrowiu

Autorzy:  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Michał Miller

tel: 697 053 659 lub 22 629 00 36

mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *