Komu przysługuje zwrot kosztów pogrzebu?

Celem niniejszego artykułu jest omówienie kwestii dotyczących uzyskania zwrotu kosztów pogrzebu poszkodowanego, który na skutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia poniósł śmierć.

Prawo do żądania zwrotu przedmiotowych kosztów przysługuje osobie, która koszty te realnie poniosła. Roszczenie o zwrot kosztów pochówku winno być skierowane bezpośrednio do zobowiązanego do naprawienia szkody. Wynika to wprost z art. 446 § 1 k.c., zgodnie z którym: „Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł„.

W tym miejscu może pojawić się pytanie, jakie wydatki poczynione w związku z pogrzebem wchodzą w zakres powołanego artykułu. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą obowiązek zwrotu kosztów pogrzebu obejmuje zwrot kosztów bezpośrednio związanych z pogrzebem, w tym przewóz zwłok, nabycie trumny, zakup miejsca na cmentarzu, jak również zwrot wydatków odpowiadających zwyczajom określonego środowiska (por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 1982 r., sygn. akt II CR 556/81).

Do zwyczajowo przyjętych wydatków związanych z pogrzebem należą m.in. :

 • koszty postawienia nagrobka (odpowiadające przeciętnym, a nie realnie poniesionym kosztom);

 • koszty poniesione w związku z zakupem odzieży żałobnej;

 • koszty zakupu kwiatów i wieńców;

 • koszty zorganizowania poczęstunku dla osób uczestniczących w ceremonii pogrzebowej (w granicach kosztów przeciętnych).

W odniesieniu do powyższego warto wskazać, iż zgodnie z prezentowanym w orzecznictwie poglądem, przy ocenie kosztów postawienia nagrobka należy brać pod uwagę ceny nagrobków przeciętnych, zaś przy kosztach wyżywienia uczestników uroczystości pogrzebowych wyłącznie zasadniczy posiłek (por. Wyrok Sądu Najwyższego z 22 stycznia 1981 r., sygn. akt II CR 600/80).

Obowiązek uwzględniania przeciętnych zwyczajów w ramach zwrotu kosztów pogrzebu, oznacza, iż osoba uprawniona z tego tytułu nie będzie mogła żądać zwrotu wydatków wykraczających poza powszechnie przyjęte zwyczaje.

Potwierdza to wprost orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 1972 r., w którym stwierdzono, iż „skoro o wysokości odszkodowania pod postacią kosztów wystawienia nagrobka decydują przeciętne zwyczaje, to indywidualne upodobania poszkodowanego, wykraczające poza powszechnie przyjęte nie mogą obciążać osoby zobowiązanej do odszkodowania„(por. Wyrok Sądu Najwyższego z 24 listopada 1972 r., sygn. akt I CR 509/72).

Co istotne, ustawa nie ogranicza kręgu osób mogących ubiegać się o zwrot kosztów pogrzebu, co oznacza, że uprawnienie to przysługuje każdej osobie, która poniosła faktycznie koszty związane z pochówkiem osoby poszkodowanej.

Warto w tym miejscu powołać się na treść orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 listopada 1996r., w którym wskazano, iż „bez znaczenia [dla uprawnienia o zwrot kosztów pogrzebu] jest stopień związania zmarłego z osobą, która pokryła koszty pogrzebu” (por. Wyrok Sądy Apelacyjnego w Katowiacach z 28 listopada 1996r., sygn. akt III Apr 34/96).

Podsumowując, należy wskazać, iż każda osoba, która poniosła wydatki związane z organizacją ceremonii pogrzebowej zmarłego na skutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może żądać od osoby zobowiązanej do naprawienia szkody zwrotu wszelkich kosztów pogrzebu odpowiadających przeciętnym zwyczajom.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Ewelina Tocka

kontakt: kom. +48 697 053 659 lub tel. +48 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *