Na czym polega przestępstwo spowodowania wypadku drogowego?

0
(0)

Kwestię popełnienia przestępstwa spowodowania wypadku drogowego reguluje art. 177 § 1-3 k.k. Zgodnie z art. 177 § 1 k.k. w/w przestępstwa dopuszcza się Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1 k.k., podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Paragraf 2 w/w przepisu wskazuje, że Jeżeli przestępstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Natomiast paragraf 3 omawianego przepisu wskazuje, że Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek.

W związku z powyższym przestępstwo spowodowania wypadku drogowego polega na zdarzeniu (tj. wypadek komunikacyjny), które miało miejsce w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, a wypadek ten wynikał z naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Natomiast skutkiem jaki nastąpił w wyniku naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego musi być spowodowanie naruszeniem czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia pokrzywdzonego trwające dłużej niż 7 dni.

Wypadek drogowy może być średni i ciężki. Średni wypadek komunikacyjny polega na naruszeniu czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni. Natomiast ciężki wypadek komunikacyjny jest wtedy, kiedy następuje śmierć uczestnika wypadku lub ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Dla przykładu przestępstwo z art. 177 k.k. następuje wówczas, kiedy:

 1. poprzez naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym;

   1. doprowadzasz do średniego wypadku drogowego, w wyniku którego;

    • pokrzywdzony doznał naruszenia czynności ciała lub rozstroju zdrowia;

   • naruszenie czynności ciała lub rozstrój zdrowia trwa dłużej niż 7 dni.

 1. poprzez naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym;

  1. doprowadzasz do ciężkiego wypadku drogowego, w wyniku którego;

   • pokrzywdzony doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu;

   • pokrzywdzony uległ śmierci.

Zgodnie z obowiązującym prawem, przestępstwo spowodowania wypadku drogowego może być popełnione w miejscu, w których odbywa się ruch. Innymi słowy chodzi tutaj o taki ruch, w którym zostały określone zasady poruszania się.

Dla przykładu miejscem dla ruchu drogowego (kwestię tę reguluje ustawa o drogach publicznych) są drogi publiczne, tj. drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne. Także strefa ruchu, strefa zamieszkania i drogi wewnętrzne. Podsumowując przestępstwo wypadku drogowego może być popełnione na drodze publicznej, w strefie zamieszkania i strefie ruchu.

Przestępstwo to można popełnić nie tylko na drogach publicznych, lecz wszędzie tam, gdzie odbywa się ruch. Dla przykładu można podać teren zakładów przemysłowych, budowlanych i lotnisko.

Więcej na temat wypadku drogowego znajduje się w artykule: Kolizja drogowa a wypadek drogowy

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Na czym polega przestępstwo spowodowania wypadku drogowego?

 1. Bartosz Nadwodny pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
  Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.
  Pozdrawiam
  Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny

Leave a Reply