Naruszenie zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym jako przyczyna wypadku drogowego

0
(0)

Na wstępie należy podkreślić, iż związek przyczynowy jest jedną z przesłanek odpowiedzialności karnej. Jest to związek pomiędzy określonym zachowaniem sprawcy, które wywołuje określony skutek. Przestępstwo spowodowania wypadku drogowego jest przestępstwem skutkowym, czyli musi zostać poprzedzone określonym zachowaniem.

W procesie karnym o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego bardzo ważny jest związek przyczynowy pomiędzy naruszeniem określonej zasady lub przepisu (przyczyna) a wypadkiem drogowym (skutek).

W tego typu przestępstwach jeżeli nie można ustalić związku przyczynowego, wówczas nie można nikogo pociągnąć do odpowiedzialności karnej za spowodowanie wypadku drogowego.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 04 listopada 1998 r. V KKN 303/97 sąd powinien bacznie rozważyć, czy istnieje związek przyczynowy pomiędzy stwierdzonym naruszeniem przepisów a przedmiotową kolizją drogową. Związek ten nie może być rozumiany jako jedynie czasowe lub miejscowe następstwo wydarzeń, ale jako następstwo rzeczowe skutku, w postaci wypadku drogowego, z poprzedzającym go naruszeniem przez oskarżonego przepisów o ruchu drogowym.

Innymi słowy, jeżeli nie uda się ustalić związku przyczynowego między naruszeniem określonej reguły a wypadkiem drogowym, wówczas nikomu nie można przedstawić zarzutu spowodowania wypadku drogowego z art. 177 k.k.

Jednakże należy zaznaczyć, że nie zawsze brak ostrożności czy niedostosowanie się do zasad w ruchu drogowym będzie przyczyną wypadku drogowego. Przyczyn może być bardzo wiele, których kolejności nie da się ustalić ze względu na chociażby dynamikę ruchu drogowego.

Niemniej jednak kierowca samochodu musi przestrzegać zasad ruchu drogowego i dostosować prędkość pojazdu do panujących warunków drogowych, aby można było uznać, że jechał z prędkością bezpieczną.

Dla przykładu należy przytoczyć orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 1996 roku II KNN 46/96, oskarżony, jadąc ulicą, widział również dzieci bawiące się na jezdni. Taka sytuacja grożąca w każdej chwili wtargnięciem dziecka na jezdnię lub znalezieniem się innego dziecka przebywającego na linii przesuwania się prowadzonego przez oskarżonego pojazdu, nie upoważnia do jazdy z prędkością dopuszczalną na obszarze zabudowanym […] W takiej sytuacji należało jechać z taką prędkością, by można było zatrzymać pojazd w każdej chwili, w zasadzie w miejscu.

Z powyższego orzeczenia wynika, iż nie zawsze jazda z prędkością administracyjnie dozwoloną będzie prędkością bezpieczną (określona zasada ruchu drogowego). Szerzej o tym w artykule Prędkość bezpieczna, a prędkość administracyjnie dozwolona.

Natomiast nie zawsze brak ostrożności czy niedostosowanie się do zasad w ruchu drogowym będzie przyczyną wypadku drogowego. Udowodnienie, że fakt naruszenia jakiejkolwiek reguły w ruchu drogowym nie było przyczyną przestępstwa z art. 177 k.k., może być bardzo trudne. Dlatego prowadząc samochód należy mieć na uwadze nie tylko znaki drogowe, ale również panujące warunki na drodze, w tym wypadku obecność dzieci na jezdni.

Na zakończenie należy zaznaczyć, że w przypadku wykazania związku przyczynowego, trzeba wykazać jaka zasada bezpieczeństwa i w jaki sposób została przez sprawcę wypadku naruszona.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Naruszenie zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym jako przyczyna wypadku drogowego

 1. Bartosz Nadwodny pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
  Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.
  Pozdrawiam
  Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny

Leave a Reply