Odwołanie osoby poszkodowanej od decyzji zakładu ubezpieczeń o wypłacie odszkodowania z OC sprawcy wypadku

Podejmowane przez zakłady ubezpieczeń decyzje o wysokości przyznanego osobom poszkodowanym odszkodowania i zadośćuczynienia są w większości przypadków zaniżone w stosunku do wysokości poniesionej w wypadku drogowym szkody. W treści decyzji, zazwyczaj na jej końcu, znajduje się pouczenie, zgodnie z którym osoba poszkodowana na skutek wypadku, która nie zgadza się z wysokością wypłaconego jej odszkodowania  może skierować sprawę do sądu.

Wiele osób pyta: Czy złożenie powództwa do Sądu to jedyny sposób, by odwołać się od decyzji zakładu ubezpieczeń ?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: Oczywiście, że nie. Od każdej decyzji zakładu ubezpieczeń osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym  może wnieść odwołanie, które skutkuje ponownym rozpatrzeniem sprawy przez zakład ubezpieczeń.

Zakłady ubezpieczeń celowo nie podają w swoich decyzjach informacji, że strona może odwołać się od decyzji, dotyczącej zgłoszonej szkody. Dzięki temu wiele osób jest przekonanych, że aby zmienić decyzję zakładu ubezpieczeń muszą skierować sprawę do Sądu, a to z kolei w powszechnej opinii wiąże się z koniecznością wynajęcia adwokata lub radcy prawnego i poniesieniem z tego tytułu znacznych kosztów, które nie wiadomo czy się zwrócą.

Z tego powodu wiele spraw zostaje zakończonych po wydaniu pierwszej decyzji, a zakłady ubezpieczeń, każdego roku w ten sposób zaoszczędzają ogromne sumy pieniędzy, które powinny zostać wypłacone na odszkodowania i zadośćuczynienia dla osób poszkodowanych.

Jak  napisać odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń o przyznaniu odszkodowania i zadośćuczynienia na rzecz osoby poszkodowanej w wypadku drogowym ? 

Odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń nie musi spełnić, żadnych konkretnych wymogów formalnych by zostało przyjęte i rozpatrzone. Powinno zawierać oznaczenie sprawy, najlepiej numer szkody i opis w jakim zakresie i dlaczego osoba poszkodowana w wyniku wypadku drogowego nie zgadza się z wydaną przez zakład ubezpieczeń decyzją.

W praktyce jednak, nie jest to aż takie proste. Nie zależy Ci przecież na tym, by wnieść odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń dla zasady, ale na tym by w wyniku złożonego przez Ciebie odwołania zakład ubezpieczeń zmienił swoją decyzję zgodnie z Twoim wnioskiem.

W odwołaniu od decyzji zakładu ubezpieczeń możesz, dla przykładu.:

 • Podważać ustalenia stanu faktycznego przyjętego przez zakład ubezpieczeń za podstawę wydanej decyzji;

 • Przedstawić argumentację prawną potwierdzającą, że zgłoszone roszczenie odpowiada poniesionej przez Ciebie na skutek wypadku szkodzie;

 • Wskazywać nowe dowody i argumenty na poparcie Twojego stanowiska;

 • Wnosić o przeprowadzenie przez zakład ubezpieczeń kolejnych dowodów, np. o powołanie komisji lekarskiej lub biegłego;

 • Zapowiedzieć, że w razie nieuwzględnienia Twojego odwołania złożysz pozew cywilny do Sądu.

Skuteczne odwołanie to takie, w wyniku którego zakład ubezpieczeń dojdzie do wniosku, że nie opłaca mu się utrzymać poprzednio wydanej decyzji i ryzykować przegrania procesu sądowego. Jak wskazałem już wcześniej, podstawowym kryterium, jakim kieruje się zakład ubezpieczeń przy likwidacji zgłoszonej szkody jest rachunek ekonomiczny. Zakłady ubezpieczeń świadomie wypłacają świadczenia znacząco niższe od świadczeń orzekanych przez Sądy, gdyż za każdym razem, gdy poszkodowany nie skieruje sprawy do Sądu, zaoszczędzą znaczną sumę pieniędzy.

Argumentacja podniesiona w odwołaniu musi być więc dopasowana do konkretnej sprawy, posiadanych dowodów, poniesionej szkody oraz dotychczasowego przebiegu procesu likwidacji szkody. Tylko w ten sposób masz realną szansę, by przekonać zakład ubezpieczeń, że jeżeli nie uwzględni Twojego odwołania, sprawa trafi do Sądu, co będzie się wiązać dla niego z większymi kosztami niż zmiana decyzji.

W jakim terminie należy złożyć odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń dotyczącej przyznanego osobie poszkodowanej odszkodowania?

Przepisy o postępowaniu przed Zakładem Ubezpieczeń w zakresie likwidacji zgłoszonej przez osobę poszkodowaną w wypadku szkody nie wskazują żadnych terminów na wniesienie odwołania od decyzji zakładu ubezpieczeń. Jedynym ograniczeniem jest wynikający z ogólnych przepisów prawa cywilnego termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych.

Czy po złożeniu odwołania do zakładu ubezpieczeń osoba poszkodowana może  wnieść sprawę do Sądu, tj. złożyć przeciwko zakładowi  ubezpieczeń pozew cywilny o zapłatę?

Wniesienie odwołania do zakładu ubezpieczeń jest niezależne od skierowania powództwa do Sądu. Oczywiście jeżeli zakład ubezpieczeń uwzględni odwołanie w całości i zaspokoi szkodę zgodnie z Twoim żądaniem, kierowanie sprawy do Sądu nie będzie miało celu. Takie sytuacje są jednak rzadkością. W większości przypadków zakład ubezpieczeń uwzględnia odwołanie częściowo, mając nadzieję, że w ten sposób zniechęci poszkodowanego do występowania na drogę sądową.

W takiej sytuacji nie ma żadnych przeszkód, byś po otrzymaniu przelewu z zakładu ubezpieczeń, złożył pozew do Sądu. 

 

Autorzy: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Michał Miller

tel: 697 053 659 lub 22 629 00 36, mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *