Podstawa prawna dochodzenia zwrotu kosztów związanych z koniecznością przebudowy mieszkania oraz przystosowania samochodu do potrzeb inwalidzkich

W poprzednich artykułach dokonana została analiza artykułu 444 § 1 kodeksu cywilnego, który statuuje możliwość dochodzenia odszkodowania w związku z poniesionymi szkodami majątkowymi w związku z wypadkiem drogowym. Dla przypomnienia, art. 444 § 1 k.c., stanowi, że: „W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu”.

Oczywistym jest, iż naprawienie szkody wynikłej z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia powinno obejmować wszelkie koszty poniesione na skutek odniesionych obrażeń. Przede wszystkim będą to oczywiście koszty procesu leczenia i rehabilitacji, ale również i koszty transporty z i do szpitala. Więcej na ten temat w artykule: Czy poszkodowanemu przysługuje zwrot wydatków związanych z jego transportem do i ze szpitala?

Niestety, koszty leczenia to nie tylko wydatki związane z pobytem w szpitalu czy zakupionymi lekami. Doznane podczas wypadku drogowego uszczerbki na zdrowiu mogą mieć bowiem charakter trwały i stały, przez co pokrzywdzony zmuszony jest do całkowitej zmiany swojego życia. Należy zatem wskazać, że poszkodowanemu w wypadku, jeżeli upośledzenie funkcji organizmu to uzasadnia, służy również zwrot kosztów adaptacji mieszkania i znajdujących się w nim pomieszczeń stosownie do jego indywidualnych powypadkowych potrzeb.

W praktyce są to zwykle koszty przerobienia łazienki, ubikacji – wyposażenia ich w urządzenia pomocowe (podpory, balustrady, specjalne urządzenia sanitarne, wymiana wanny na inną lub jej wymiana na urządzenia natryskowe – kabina prysznicowa). W niektórych przypadkach, gdzie stopień kalectwa powypadkowego to uzasadnia, mogą to być również koszty zamiany mieszkania np. wysokiego piętra budynku bez windy na znajdujące się na parterze, czy też koszty wykonania specjalnych podjazdów, pochylni dla niepełnosprawnych i wszystkich innych urządzeń znoszących bariery architektoniczne.

Podobne uwagi dotyczą również kosztów dostosowania pojazdu poszkodowanego do jego indywidualnych potrzeb – zwykle w praktyce wyposażenie go w urządzenia umożliwiające korzystanie z niego przez poszkodowanego (przerobienie pojazdu na samochód inwalidzki).

Koszty związane z pomocą udzielaną przez osoby trzecie

Mówiąc o kosztach przystosowania się do nowej sytuacji należy pamiętać, że poszkodowany bardzo często nie jest w stanie po odbytym wypadku samodzielnie funkcjonować. Zatem należy zaznaczyć, że poszkodowany, który wymaga opieki w związku z odniesionymi obrażeniami w wypadku samochodowym, może domagać się zwrotu kosztów zarówno za poniesioną w związku z wykwalifikowaną pomoc medyczną, jak również kosztów opieki udzielanej przez osoby trzecie (np. opiekę domową). Taka pomoc polega zwykle na wsparciu w życiu codziennym już po odbytej hospitalizacji, zrobieniu zakupów, przygotowaniu posiłków czy podczas wykonywanych czynności sanitarnych. Jak wskazuje również Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 4 października 1973 roku, w sprawie o sygnaturze II CR 365/73: „gdy codziennej pielęgnacji dokonuje żona poszkodowanego i w związku z tym zmuszona była zrezygnować z pracy zarobkowej, poszkodowanemu również należy się odszkodowanie w związku z poniesionymi przez małżonkę stratami materialnymi”. W związku z wypadkiem jednego z rodziców mogą się pojawić również inne koszty, choćby na przykład pojawienie się konieczności sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi poszkodowanego rodzica bądź rodziców.

Jak wynika z powyższego, zwrot kosztów poniesionych przez poszkodowanego obejmuje nie tylko wydatki związane z leczeniem szpitalnym, ale również koszty adaptacji mieszkania i znajdujących się w nim pomieszczeń stosownie do jego indywidualnych powypadkowych potrzeb. Są to również koszty opieki wykwalifikowanej pomocy medycznej czy opieki udzielanej przez osoby trzecie (np. opieka domowa). Warto jednak dodać, że występując o zwrot tego typu kosztów należy je odpowiednio udokumentować – w tym celu należy zbierać dowody, które będą świadczyły o tym, że koszty takie występowały. Zgodnie bowiem z art. 6 k.c, to na osobie poszkodowanej w wyniku wypadku spoczywa ciężar wykazania wysokości kosztów poniesionych w związku z wypadkiem. W praktyce zatem istotne jest, by zbierać wszelkie rachunki, faktury czy oświadczenia osób, które świadczyły pomoc poszkodowanemu.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Paulina Petroniec

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. +48 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *