Podstawa prawna dochodzenia zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem do nowego zawodu

Podstawę prawną dochodzenia wszelkich kosztów poniesionych w związku z wypadkiem jest art. 444 § 1 kodeksu cywilnego, który stanowi, że: „W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu”. Zatem zauważyć należy, że art. 444 § 1 k.c. statuuje również możliwość zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem osoby poszkodowanej do nowego zawodu. Celem omawianego przepisu jest bowiem założenie, że sprawca wypadku zobowiązany do naprawienia szkody również powinien ponieść koszty przygotowania do innego zawodu. Trzeba zwrócić uwagę jednak, iż to roszczenie przysługuje jedynie poszkodowanemu.

Za co przysługiwać będzie zwrot kosztów?

Co prawda kodeks cywilny nie normuje zagadnienia, w jakiej formie zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu, ale jak wskazuje Sąd Najwyższy w wyrok u z dnia 10 lutego 1970 r. w sprawie o sygnaturze II CR 7/70: „Stosownie do charakteru przygotowywania do innego zawodu i odpowiednio do wielu innych okoliczności poszczególnego wypadku, wyłożona suma może mieć charakter jednorazowy, może też być celowe w interesie dłużnika i wierzyciela przyznanie jej w formie pewnych świadczeń periodycznych”.

Zwrot kosztów w przypadku zmiany zawodu osoby poszkodowanej rozumiany jest bardzo szeroko. Oczywiście wszystko zależy od indywidualnej sytuacji faktycznej, inne bowiem będzie roszczenie osoby, która straciła palca u ręki zawodowo grającej na fortepianie czy lekarza chirurga, a innej nauczyciela śpiewu czy lekarza dermatologa. W zależności również od wieku osoby poszkodowanej, poziomu wykształcenia, sytuacji rodzinnej, wynikną inne potrzeby zmiany zawodu. Osoba poszkodowana, która na co dzień wykonywała pracę fizyczną, a przez wypadek została tej możliwości pozbawiona, zmuszona będzie się przekwalifikować i przez to ponieść związane z tym koszty. Inne koszty poniesie osoba, która na co dzień wykonywała pracę umysłową, ale ze względu na uraz doznany podczas wypadku, została zmuszona do zmiany trybu pracy (np. uraz kręgosłupa i niemożność pracy w trybie siedzącym przez 8 h dziennie).

Zatem podlegające zwrotowi koszty związane ze zmianą zawodu to wszystkie opłaty powiązane z podjęciem nauki mającej na celu zmianę wykształcenia, kursami, szkoleniami, zakupem podręczników i innych pomocy naukowych niezbędnych do zdobycia nowego zawodu będą podlegały zwrotowi na podstawie art. 444 § 1 k.c.

Jak wynika z powyższego, zwrot kosztów poniesionych przez poszkodowanego obejmuje nie tylko podstawowe koszty poniesione na skutek odniesionych obrażeń. Art. 444 § 1 k.c. statuuje bowiem również możliwość zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem osoby pokrzywdzonej do nowego zawodu. Oczywiście należy mieć na uwadze, iż każdy przypadek jest traktowany i oceniany indywidualnie. Inne bowiem będzie roszczenie osoby, która straciła palca u ręki osoby pracującej fizycznie, a inne osoby pracującej umysłowo. Mówiąc jednak o kosztach poniesionych w związku ze zmianą zawodu, zwrotowi będą podlegać nie tylko kursy bądź szkolenia związane z podjęciem nauki mającej na celi zmianę wykształcenia, ale również zakup podręczników, pomocy naukowych czy nawet koszty transportu na kursy doszkalające.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Paulina Petroniec

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. +48 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *