Procentowy uszczerbek na zdrowiu osoby poszkodowanej w wypadku drogowym a wysokość odszkodowania

Każda osoba, która ucierpiała w wypadku drogowym chciałaby wiedzieć, choćby orientacyjnie, jakiego odszkodowania może dochodzić od zakładu ubezpieczeń z polisy OC sprawcy wypadku.

W określeniu wysokości należnego osobie poszkodowanej w wypadku drogowym odszkodowania za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pomaga ustalenie procentowego uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej. 

Uszczerbek na zdrowiu jest zaburzeniem w funkcjonowaniu organizmu osoby poszkodowanej na skutek wypadku polegającym na rozstroju zdrowia albo naruszeniu czynności narządu ciała powodujące upośledzenie czynności organizmu.

Na etapie postępowania likwidacyjnego przeprowadzanego przez zakład ubezpieczeń, a więc bezpośrednio po zgłoszeniu szkody procentowy uszczerbek na zdrowiu osoby poszkodowanej określa powoływana przez zakład ubezpieczeń komisja lekarska.

W trakcie postępowania przed sądem, a więc po złożeniu przez osobę poszkodowaną w wyniku wypadku pozwu przeciwko zakładowi ubezpieczeń o wypłatę odszkodowania zakres i rodzaj doznanych przez poszkodowanego obrażeń ciała i procentowy uszczerbek na jego zdrowiu określa biegły powołany przez Sąd.

Znając procentowy uszczerbek na zdrowiu osoby poszkodowanej w wypadku drogowym można w przybliżeniu określić wysokość przysługującego jej od zakładu ubezpieczeń odszkodowania z tytułu uszkodzenia ciała  rozstroju zdrowia. 

Choć brak jest jednolitej praktyki ustalania wartości 1 % uszczerbku na zdrowiu, to można przyjąć, że  Sądy i zakłady ubezpieczeń przyznają osobom poszkodowanym w wypadkach  od 600 złotych do 3 000 złotych za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu doznanego na skutek wypadku.

Każdy organ stosuje własne tabele procentowego uszczerbku na zdrowiu. Najpopularniejsze jest stosowanie tabeli zawartej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz w sprawie postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania. Często lekarze orzecznicy ZUS określając wysokość odszkodowania bazują na wyżej wskazanej tabeli. Tym niemniej w praktyce każdy zakład ubezpieczeń wypracowuje własne tabele trwałego uszczerbku na zdrowiu.

ZUS, zakłady ubezpieczeń oraz Sądy stosują różne  wartości odszkodowania na jaką można liczyć za 1 % trwałego uszczerbku na zdrowiu. Niektóre Sądy przyjmują wartość minimalnego wynagrodzenia. Natomiast ZUS przyjmuje za każdy procent uszczerbku na zdrowiu wartość 20 % przeciętnego pracę. Z kolei na etapie postępowania przed Sądem przyjmuje się metodę określenia odszkodowania na podstawie analizy każdego przypadku. Stosując metodę indywidualnego określania wysokości odszkodowania Sąd opiera się jedynie pomocniczo o zagadnienie procentowego uszczerbku.

Autorzy: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Sylwia Winiarska

tel: 697 053 659 lub 22 629 00 36

mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *