Renta na zwiększone potrzeby osoby poszkodowanej z OC sprawcy wypadku drogowego

W poprzednim artykule „Dochodzenie przez osobę poszkodowaną renty z OC sprawcy wypadku” wskazaliśmy rodzaje świadczeń rentowych, jakich  może dochodzić osoba poszkodowana w wypadku drogowym od zakładu ubezpieczeń z polisy OC sprawcy wypadku.

W tym artykule zajmiemy się rentą na zwiększone potrzeby osoby poszkodowanej na skutek wypadku komunikacyjnego.

 

Na jakiej podstawie prawnej osoba poszkodowana może się domagać przyznania przez zakład ubezpieczeń renty na zwiększone potrzeby na skutek wypadku drogowego?

Podstawą prawną dochodzenia przez osobę poszkodowaną w wypadku drogowym renty na zwiększone potrzeby jest art. 444 § 2 kodeksu cywilnego zgodnie z którym: „Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty

Osoba poszkodowana, która na skutek wypadku komunikacyjnego doznała obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia staje przed koniecznością podjęcia leczenia i rehabilitacji w celu poprawy stanu zdrowia i powrotu do sprawności fizycznej. Koszty związane z leczeniem i rehabilitacją osoby poszkodowanej stanowią jej zwiększone potrzeby, które zakład ubezpieczeń jest obowiązany pokryć z polisy OC sprawcy wypadku.

 

Jakie są warunki dochodzenia przez poszkodowanego od zakładu ubezpieczeń renty z tytułu zwiększonych potrzeb ?

By uzyskać rentę na zwiększone potrzeby osoba poszkodowana powinna spełnić łącznie następujące przesłanki:

 • uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia osoby poszkodowanej w wypadku drogowym powinny mieć trwały charakter

 • osoba poszkodowana musi wykazać, ze na skutek wypadku drogowego jej potrzeby finansowe uległy zwiększeniu

 • zwiększenie potrzeb osoby poszkodowanej musi być skutkiem uszkodzenia ciała  lub rozstroju zdrowia odniesionego w wyniku wypadku

Czym są i co obejmują zwiększone potrzeby osoby poszkodowanej na skutek wypadku drogowego?

W związku z doznanymi w wyniku wypadku obrażeniami ciała lub rozstrojem zdrowia zwiększone potrzeby osoby poszkodowanej mogą polegać np. na:

 • konieczności prowadzenia stałego leczenia,

 • zakupu leków, preparatów witaminowych i maści, środków sanitarno – higienicznych,

 • wykonywania zabiegów, czy też prowadzania stałej rehabilitacji,

 • stosowania specjalnego odżywiania, czy też specjalistycznej diety,

 • sprawowania opieki ze strony osób trzecich,

 • konieczności korzystania z korepetycji z uwagi na braki w nauce osoby poszkodowanej, która jest uczniem lub studentem.

Wskazane powyżej przykłady nie wyczerpują oczywiście wszystkich rodzajów zwiększonych potrzeb, które mogą być podstawą do przyznania przez zakład ubezpieczeń renty na zwiększone potrzeby osoby poszkodowanej. Każda potrzeba wynikająca z doznanego w wypadku uszczerbku na zdrowiu może stanowić podstawę do przyznania renty o ile konieczność jej zaspokojenia zostanie w odpowiedni sposób wykazana w zgłoszeniu szkody.

 

Praktyczne wskazówki dochodzenia przez osobę poszkodowaną w wyniku wypadku renty na pokrycie jej zwiększonych potrzeb

 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb należy się osobie poszkodowanej bez względu na to, czy rzeczywiście ponosi ona wskazane jako podstawę przyznania renty wydatki. Wystarczy ustalenie tych potrzeb jako następstwa odniesionych przez osobę poszkodowana w wyniku wypadku obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia. Dlatego też zakład ubezpieczeń nie może uzależniać przyznania renty od wykazania, że osoba poszkodowana te potrzeby faktycznie zaspokaja i ponosi związane z tym wydatki

 • przy dochodzeniu roszczeń związanych z rentą na zwiększone potrzeby należy wykazać, korzystając w razie potrzeby w głównej mierze z opinii lekarskich, jaki jest zakres zwiększonych potrzeb i prawdopodobny okres w jakim będą one występowały. Zarówno rodzaj, rozmiar zwiększonych potrzeb osoby poszkodowanej, jak również i wysokość związanej z tym szkody w postaci zwiększonych wydatków zależy od indywidualnych uwarunkowań dotyczących sytuacji w jakiej znalazła się osoba poszkodowana

 • wymiar renty na zwiększone potrzeby może podlegać zmianom, tzn. zmniejszać się lub zwiększać w zależności od potrzeb i faktycznie ponoszonych przez poszkodowanego dodatkowych kosztów. Osoba poszkodowana może domagać się  od zakładu ubezpieczeń zmiany wysokości  przyznanej jej wcześniej renty .

 • zasadność aktualnej wysokości renty przyznaje osobie poszkodowanej na skutek wypadku może badać także zobowiązany do wypłaty renty zakład ubezpieczeń.

 

Autorzy: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i  Aplikant Adwokacki Michał Miller

tel: 697 053 659 lub 22 629 00 36

mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, Renta z OC sprawcy wypadku drogowego. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *