Wszczęcie postępowania karnego o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego

0
(0)

Jeżeli wziąłeś udział w wypadku samochodowym, w pierwszej kolejności po zdarzeniu powinieneś ocenić, jakich obrażeń ciała doznali jego uczestnicy. 

Po oszacowaniu obrażeń uczestników  zadzwoń pod nr alarmowy Policji (tel. 997 lub 112) i poinformuj dyspozytora o zaistniałym zdarzeniu, podaj miejsce wypadku, przekaż informacje o obrażeniach osób  poszkodowanych w wypadku.

Pamiętaj również, aby do czasu przybycia służb ratowniczych zabezpieczyć miejsce wypadku trójkątem ostrzegawczym, aby w ten sposób nie tylko zapewnić bezpieczeństwo pozostałym uczestnikom., ale także zabezpieczyć teren przed zatarciem szczegółów całego zajścia. Nie pozwól innym osobom na przestawienie pojazdów uczestniczących w wypadku.

Jeśli masz taką możliwość, wówczas powinieneś wykonać zdjęcia dokumentujące miejsce wypadku oraz położenie i uszkodzenia samochodów – na wypadek gdyby inni uczestnicy wypadku przestawili pojazdy.

Ustal, kto z grupy gromadzących się wokół osób widział przebieg wypadku i spisz co najmniej imina, nazwiska i numery  ich telefonów.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia funkcjonariusze Policji będą pytać uczestników wypadku o jego szczegóły oraz zbierać materiał dowodowy na potrzeby przyszłego postępowania karnego. Powinieneś opisać wówczas Policjantom przebieg wypadku i przekazać im informację o danych osobowych oraz nr telefonów świadków zdarzenia. 

Jeśli chodzi o kwestię samego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa spowodowania wypadku drogowego, Twoja rola de facto kończy się na zawiadomieniu Policji o zaistniałym zdarzeniu. Wynika to z zaliczenia przez polskie prawo karne czynu zabronionego z art. 177 k.k. do tzw. kategorii przestępstw publicznoskargowych, tj. ściganych z urzędu. W praktyce oznacza to, iż Prokuratura, która za sprawą Policji uzyska informację o podejrzeniu popełnienia przestępstwa spowodowania wypadku drogowego, ma obowiązek z urzędu wszcząć postępowanie karne w tej sprawie. Po zakończonym dochodzeniu i sporządzeniu aktu oskarżenia przeciwko sprawcy wypadku, Prokurator stanie się przed Sądem oskarżycielem publicznym. Wspomniana kwestia ma bezpośrednie przełożenie na Twoją sytuację – ponieważ po zawiadomieniu o spowodowaniu wypadku drogowego nie musisz  brać udziału w toczącym się postępowaniu, ponieważ w Twoim imieniu występuje oskarżyciel publiczny.

Sprawa ma się inaczej w przypadku, kiedy  jedynym poszkodowanym w wypadku samochodowym jest osoba najbliższa dla sprawcy wypadku.

W świetle art.115 §11 osobą najbliższą jest:

 • małżonek,

 • rodzic,

 • dziecko,

 • rodzeństwo,

 • powinowaty w tej samej linii lub stopniu,

 • osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek,

 • osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Jeżeli wypadek, wskutek którego doznała uszczerbku bądź rozstroju zdrowia na okres dłuższy niż 7 dni wyłącznie osoba najbliższa dla sprawcy wypadku, wówczas w świetle art. 177 §3 k.k. to od decyzji osoby poszkodowanej zależy pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawcy wypadku drogowego.

Jeśli zatem jedyną osobą poszkodowaną w wypadku drogowym jest osoba najbliższa dla sprawcy wypadku, wówczas to ona decyduje czy dojdzie do wszczęcia postępowania karnego przeciwko sprawcy wypadku: 

 • złożenie przez osobę poszkodowaną wniosku o ściganie sprawcy wypadku spowoduje wszczęcie postępowania karnego o przestępstwo z art.177 par.1 k.k. (spowodowanie wypadku drogowego)
 • nie złożenie przez osobę poszkodowaną wniosku o ściganie sprawcy wypadku drogowego uniemożliwia Policji i Prokuraturze wszczęcie i prowadzenie postępowania karnego o przestępstwo z art.177 par 1 k.k. (spowodowanie wypadku drogowego)

Opisana wyżej sytuacja – ściganie sprawcy wypadku drogowego tylko na wniosek osoby poszkodowanej nie dotyczy wypadku drogowego, w wyniku którego osoba poszkodowana poniosła śmierć lub doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (opisanego w art.177 par. 2 k.k.). Wówczas bowiem postępowanie karne jest wszczynane z urzędu, niezależnie od stopnia pokrewieństwa pomiędzy sprawcą wypadku a osoba poszkodowaną.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

tel: 697 053 659

mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Postępowanie karne o spowodowanie wypadku drogowego. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

5 odpowiedzi na Wszczęcie postępowania karnego o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego

 1. Łucja pisze:

  Dzień dobry.
  Cztery dni temu spowodowałam wypadek, wymusiłam pierwszeństwo i samochod uderzył we mnie. Oczywiście przyznałam się do winy, wezwałam policje i pogotowie, bo kobieta była w szoku i wybuchły jej poduszki powietrzne, przez co skarżyła się na ból szyi Kierującą tym samochodem zabrała karetka ale kolejnego dnia była juz w domu i twierdziła, ze jest tylko trochę poobijana, mamy wspólnych znajomych więc informacje sprawdzone. Mój samochod ucierpiał znacznie bardziej niż jej, przez co policja zabrała mi dowód rejestracyjny i prawo jazdy, za pokwitowaniem i pozwoleniem na prowadzenie samochodu przez 7 dni, nie mówiąc co dalej. Dodam, ze jestem młodym kierowcą, zaczynam właśnie pracę i prawo jazdy jest mi bardzo potrzebne właśnie teraz. Jak mogę dowiedzieć się, na jakim etapie jest postepowanie i czy odzyskam prawo jazdy?
  Bardzo proszę o odpowiedź i z góry dziękuję. 🙂

  • Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, popełniła Pani wykroczenie spowodowania bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa w komunikacji z art.86 par. 1 k.w., za które Sąd może, ale nie musi orzec wobec Pani zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Oznacza to, że Sąd w czekającym Panią postępowaniu o wykroczenie z art.86 par. 1 k.w. podejmie decyzję: czy należy wyeliminować Panią z ruchu drogowego i orzec wobec Pani zakaz prowadzenia pojazdów, np. na 6 miesięcy czy też uznać, że kolizja, jaką Pani spowodował nie uzasadnia tak drastycznego środka karnego. Jeśli nie posiada Pani wielu poważnych wykroczeń drogowych na swoim koncie, wówczas ma Pani dużą szansę na przekonanie Sądu o bezzasadności orzekania wobec Pani zakazu prowadzenia pojazdów. Rzecz jasna Policja, jako oskarżyciel publiczny w tej sprawie, będzie wnosiła o wyeliminowanie Pani z ruchu drogowego poprzez orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, ale Sad nie jest tym stanowiskiem związany.

   Przejdźmy teraz do omówienia co Panią czeka w najbliższym czasie i co powinna Pani uczynić by zwiększyć swoje szanse na szybkie odzyskanie dokumentu prawa jazdy.

   Otóż w terminie 7 dni od odebrania Pani dokumentu prawa jazdy Policja musi przekazać ten dokument Sądowi Rejonowemu właściwemu dla miejsca kolizji celem podjęcia przez Sąd decyzji czy zatrzymać Pani prawo jazdy czy tez zwrócić Pani odebrany przez Policję dokument prawa jazdy. Gdy tylko Policja przekaże Sądowi Pani dokument prawa jazdy z wnioskiem o jego zatrzymanie, a Sąd zarejestruje tą sprawę pod sygnaturą Ko, wówczas powinna Pani od razu złożyć w Sądzie pismo – wniosek o oddalenie wniosku Policji i orzeczenie zwrotu Pani dokumentu prawa jazdy. Jeżeli Sąd, pomimo przedstawionych przez Panią argumentów, uwzględni wniosek Policji i zatrzyma Pani prawo jazdy, wówczas powinna Pani zaskarżyć tą decyzję w drodze zażalenia.

 2. Łucja pisze:

  Dziękuję!

 3. Żona pisze:

  Dzień dobry,
  Byłabym bardzo wdzięczna za komentarz z Pana strony w poniższej sprawie.
  Jakiś czas temu uczestniczyliśmy w wypadku drogowym w wyniku którego ucierpiał motocyklista. Mąż zmieniając pas ruchu (z prawego na lewy) na drodze jednokierunkowej o dwóch pasach ruchu, nie zauważył jadącego motocyklisty na lewym pasie, który z dużą prędkością uderzył w nasz samochód. W wyniku w/w zdarzenia motocyklista trafił do szpitala ze złamaną kością udową , ręką, palcami, ogólnymi obiciami i otarciami. Z informacji, które posiadamy w najgorszym stanie jest kość udowa, poszkodowany przeszedł bowiem dwie operacje. Najprawdopodobniej będzie rehabilitowany. Mężowi zostało zabrane prawo jazdy za pokwitowaniem. Sprawa właśnie trafiła do prokuratury. Na chwilę obecną nie otrzymaliśmy żadnego wezwania, decyzji itp. Bardzo proszę o informacje jak bardzo poważana jest nasza sytuacja. Zakładam, że klasyfikujemy się prawdopodobnie pod Art. 177 K.K., poszkodowany zapewne doznał średniego uszczerbku na zdrowiu (pobyt w szpitalu szacuje na około klika tygodni + zapewne rehabilitacja)
  1. Jak i czy są szanse na odzyskanie prawa jazdy
  2. Co grozi mężowi za takie przestępstwo (ze względu na obrażenia poszkodowanego nie klasyfikuje się to bowiem już pod wykroczenie)
  3. Czy mimo nienależytego zachowania środków ostrożności przy zmianie pasa , będzie brana również nadmierna prędkość poszkodowanego
  4. Czy ma jakieś znaczenie że poszkodowany jest obcokrajowcem lub jego ewentualny (nie jesteśmy pewni)możliwe że nie posiada prawa jazdy na motor.
  5. Czy może mieć zastosowanie ewentualnie warunkowe umorzenie postępowania
  Pragnę również nadmienić, że mąż nie posiada żadnych mandatów, nie był karany, jest to jego pierwszy wypadek o takich charakterze (kiedyś był jedynie poszkodowanym w wypadku drogowym). Staramy się być w kontakcie z poszkodowanym i odwiedzać go w szpitalu.
  Będę niezmiernie wdzięczna na Pana komentarz.

  • Bartosz Nadwodny pisze:

   Witam,

   odpowiadając na Pani pytania:

   1. Szanse na odzyskanie oczywiście istnieją. Przy przestępstwie z art. 177 par 1 KK zakaz prowadzenia pojazdów może ale nie musi być orzeczony przez Sąd. Zakaz Sąd może orzec jeżeli osoba podejrzana zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Oznacza to, że jeżeli Pani mąż wykaże, iż jako kierowca nie będzie stwarzał niebezpieczeństwa w komunikacji, wówczas Sąd nie powinien orzekać zakazu. W związku z tym najlepiej jest wysłać do prokuratury wniosek o nieuwzględnienie wniosku policji o zatrzymanie dokumentu prawa jazdy.
   2. Jeżeli motocyklista będzie miał obrażenia powyżej 7 dni i nie będzie to ciężki uszczerbek na zdrowiu, wówczas Pani mężowi grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 oraz kara grzywny. Jednakże chciałem uspokoić, ponieważ na 99% kara pozbawienia wolności będzie w zawieszeniu.
   3. Przebieg zdarzenia, w którym uczestniczył Pani mąż powinien być badany przez biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, który to powinien ocenić, kto jest sprawcą wypadku oraz kto w jakim zakresie się do wypadku przyczynił. Będzie również badał prędkość obu pojazdów oraz zachowania kierowców bezpośrednio przed wypadkiem.
   4. Okoliczność, czy poszkodowany ma obywatelstwo polskie lub innego państwa nie ma żadnego znaczenia. Natomiast czy posiadał uprawnienia do kierowania motocykli oczywiście ma znaczenie w kontekście winy i przyczynienia Pani męża.
   5. Jeżeli Pani mężowi zostanie przedstawiony zarzut z art. 177 par 1 KK, wówczas jak najbardziej ma on szanse na wyrok warunkowo umarzający. Jeżeli zachowanie Pani męża cechowało się nieznacznym stopniem zawinienia oraz niewysokim stopniem społecznej szkodliwości, wówczas Sąd może wobec Pani męża umorzyć warunkowo postępowanie karne.

Leave a Reply