Zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji

Czy za kolizję drogową kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów?

Za spowodowanie kolizji drogowej Policjant może zatrzymać kierowcy dokument prawa jazdy, a Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

O zatrzymaniu prawa jazdy za kolizję drogową pisałem w artykule ” Zatrzymanie prawa jazdy za spowodowanie kolizji” . W tym artykule przeczytasz:

 • Na ile Sąd może zabrać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie kolizji?
 • Kiedy Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję drogową?
 • Co Sąd bierze pod uwagę decydując, czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję?
 • Od kiedy kierowcę obowiązuje sądowy zakaz prowadzenia pojazdów?
 • Jak liczyć początek i koniec zakazu prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji drogowej?

Czym jest spowodowanie kolizji drogowej?

Spowodowanie kolizji drogowej to wykroczenie drogowe polegające na sprowadzeniu przez kierowcę zagrożenia dla bezpieczeństwa w komunikacji. Spowodowanie kolizji drogowej stanowiące wykroczenie drogowe zostało opisane w art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń: kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny. Natomiast zgodnie z art.86 § 3 kodeksu wykroczeń w razie popełnienia wykroczenia spowodowania kolizji drogowej Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Na ile Sąd może zabrać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie kolizji?

Jak długi może być sądowy zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję? – za spowodowanie kolizji drogowej, a więc za popełnienie wykroczenia z art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Co to znaczy, że Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat ?

Zgodnie z art.29 par. 1 k.w. zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji drogowej wymierza się w miesiącach lub latach na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Sformułowanie: Sąd może orzec za zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat oznacza, że:

 • Sąd może wymierzyć kierowcy za spowodowanie kolizji drogowej zakaz prowadzenia pojazdów, ale nie musi.
 • Minimalny okres zakazu prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji drogowej wynosi 6 miesięcy. Sąd nie może wymierzyć kierowcy za kolizję drogową zakazu prowadzenia pojazdów na krócej niż 6 miesięcy. Jeśli Sąd zdecyduje orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów, to na minimum 6 miesięcy. Sąd nie może skazać kierowcę za spowodowanie kolizji drogowej na zakaz np. na 3 miesiące.
 • Maksymalny okres zakazu prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji to 3 lata. Sąd nie może wymierzyć kierowcy za kolizję zakazu prowadzenia pojazdów na dłużej niż 3 lata, np. na 3 lata i 6 miesięcy

Czy Sąd może wymierzyć kierowcy, który spowodował kolizję zakaz prowadzenia pojazdów na 3 miesiące?

Sąd nie może orzec zakazu prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji na czas krótszy niż 6 miesięcy, np. na 3 miesiące. Wydaje się to bez sensu, ale tak jest. Sąd może w ogóle nie orzekać wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji, ale jeśli się na to zdecyduje, , to zakaz musi wynosić co najmniej 6 miesięcy.

Od kiedy kierowcę obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję drogową?

Kierowcę, który został skazany na zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji drogowej, zakaz ten obowiązuje od uprawomocnienia się wyroku.

Oznacza to, że przestępstwo złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów z art.244 Kodeksu Karnego popełnia kierowca, który prowadzi pojazd po uprawomocnieniu się wyroku skazującego. Nie ma znaczenia, czy Policja zatrzymała kierowcy prawo jazdy za spowodowanie kolizji. Nie ma też znaczenia, czy kierowca, któremu Policja nie zabrała prawa jazdy za kolizję drogową oddał dokument prawa jazdy do Wydziału Komunikacji. Data uprawomocnienia się wyroku skazującego kierowcę jest datą, od której kierowcę obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów.

Od kiedy liczy się sądowy zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję drogową?

Zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony za spowodowanie kolizji jest liczony od jednej z przedstawionych niżej dat:

 • od daty zatrzymania kierowcy prawa jazdy – jeśli po przybyciu na miejsce kolizji Policja zabrała kierowcy dokument prawa jazdy, a Sąd wydał postanowienie o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy
 • od daty zwrócenia przez kierowcę dokumentu prawa jazdy do Wydziału Komunikacji – jeśli Sąd w wyroku skazującym zobowiązał kierowcę do zwrotu dokumentu prawa jazdy
 • od daty uprawomocnienia się wyroku skazującego kierowcę – jeśli prawo jazdy nie zostało zatrzymane kierowcy za spowodowanie kolizji, a Sąd nie zobowiązał kierowcy do zwrotu dokumentu prawa jazdy do Wydziału Komunikacji

Ustalenie początku zakazu prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji ma bardzo duże znaczenie praktyczne. Tylko wtedy kierowca będzie widział kiedy kończy się orzeczony przez Sąd zakaz prowadzenia pojazdów. W razie wątpliwości lepiej zapytać Adwokata specjalizującego się w sprawach o zatrzymanie kierowy dokumentu prawa jazdy.

Kiedy Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji?

Zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji drogowej jest fakultatywny. Oznacza to, że Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji i może tego zakazu nie orzekać. Decyzja należy do Sądu rozpatrującego sprawę o kolizję drogową. Sąd nie jest jednak przy jej podejmowaniu całkowicie dowolny.

Oto, czym kieruje się Sąd przy podejmowaniu decyzji: czy orzec czy nie orzekać wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów za kolizję drogową:

 • Stopień naruszenia zasad ruchu drogowego przez kierowcę, który spowodował kolizję. Czy kierowca spowodował kolizję na skutek umyślnego, czy nieumyślnego naruszenia przepisów ruchu drogowego? Czy przyczyną kolizji było świadome, lekceważące podejście kierowcy do bezpieczeństwa w komunikacji, czy jedynie chwila nieuwagi?
 • Dotychczasowy sposób jazdy samochodem przez kierowcę przed spowodowaniem kolizji drogowej. Czy kierowca, który spowodował kolizję jest karany za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, np. spowodowanie wypadku drogowego czy jazdę samochodem pod wpływem alkoholu? Czy kierowca obwiniony o spowodowanie kolizji drogowej ma wiele wykroczeń drogowych na swoim koncie i jakich – 2 mandaty za złe parkowanie, czy 5 mandatów za przekroczenia prędkości?
 • Zachowanie kierowcy po spowodowaniu kolizji, a więc, czy kierowca wyciągnął wnioski z popełnionego wykroczenia spowodowania kolizji?
 • Zachowanie kierowcy wobec osoby poszkodowanej w kolizji drogowej, czy kierowca podjął działania zmierzające do jej przeproszenia?
 • Czy prawo jazdy zatrzymane za spowodowanie kolizji jest narzędziem pracy kierowcy, który spowodował kolizję?
 • Jakie konsekwencje dla kierowcy i jego rodziny spowoduje zakaz prowadzenia pojazdów nawet na najkrótszy okres 6 miesięcy?

Upraszczając: Sąd powinien wymierzyć zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji kierowcy, który stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Na zakończenie rada: to do Ciebie lub reprezentującego Cię Adwokata należy przedstawienie Sądowi wszystkich argumentów za nie orzekaniem zakazu prowadzenia pojazdów.

Argumenty przemawiające za odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia pojazdów najlepiej przedstawić w piśmie procesowym do Sądu, np. we wniosku o dobrowolne poddanie się karze z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *