Co to jest zasada ograniczonego zaufania i jak należy ją interpretować?

0
(0)

Kwestię zasady ograniczonego zaufania reguluje art. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zasada ta przejawia się w tym, że każdy uczestnik ruchu drogowego, może oczekiwać od innego uczestnika ruchu, że ten będzie przestrzegał przepisów panujących w ruchu drogowym. Wyjątkiem od tej zasady jest okoliczność, która jednoznacznie wskazuje na możliwość innego zachowania niż oczekiwane.

Przykładem może być sytuacja, w której kierowca samochodu widząc stojący na przystanku autobus zasłaniający widoczność, może wymagać, że ludzie wysiadający z autobusu będą przestrzegali przepisów ruchu drogowego i nie wejdą nagle na jezdnię. Wyjątkiem w tej samej sytuacji będzie niezdolność przestrzegania zasad innych uczestników ruchu, np: osoba starsza, dziecko bądź osoba, której zachowanie świadczy o tym, iż jest nietrzeźwa. Wystąpienie w/w okoliczności musi być dla kierującego jawne i dostrzegalne, i właśnie taka sytuacja na drodze powinna spowodować u kierującego szczególną ostrożność.

Należy także podkreślić, że zasady ograniczonego zaufania nie możemy pojmować zbyt szczegółowo. Oznacza to, że prowadzący pojazd powinien tą zasadę stosować w w/w sytuacjach tylko wtedy, gdy ma możliwość obserwacji potencjalnego uczestnika ruchu drogowego, którego zachowanie bądź wiek budzi zastosowanie zasady ograniczonego zaufania.

Okolicznościami, które zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego prowadzą do zastosowania zasady ograniczonego zaufania to:

 • cechy osobiste uczestnika ruchu drogowego;

 • nieprawidłowe zachowanie się uczestnika ruchu drogowego;

 • szczególna sytuacja, która wystąpiła w ruchu drogowym.

Cechy osobiste uczestnika ruchu muszą wskazywać, iż konkretna osoba może się nie zastosować do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Przykładowo osoby w podeszłym wieku, które stoją częściowo na chodniku a częściowo na jezdni, dzieci jadące na rowerze, osoby nietrzeźwe itd.

Nieprawidłowe zachowanie uczestnika ruchu musi przejawić się w sytuacji np. wymuszenia pierwszeństwa przez innego uczestnika ruchu drogowego lub zablokowaniu przez niego drogi, jak również niereagowanie tego samego uczestnika na sygnały dźwiękowe lub świetlne. Nawet niewłączone światła mijania, czy po prostu odbiegające od normy zachowanie innego uczestnika ruchu drogowego powinno zmusić kierującego pojazdu do zastosowania zasady ograniczonego zaufania.

Natomiast szczególna sytuacja na drodze, która uzasadnia zastosowanie zasady ograniczonego zaufania musi się pokrywać z doświadczeniem życiowym kierującego pojazd. Dla przykładu należy podać:

 • okolice dworców kolejowych, gdzie bardzo dużo pieszych spieszy się na pociąg;

 • przejścia dla pieszych;

 • ulice z wąskimi chodnikami;

  oraz

 • ludzie wysiadający z autobusu, którzy chcą przejść przez jezdnię.

Sytuacje wymienione powyżej powinny u kierowcy wzbudzić nieufność, a co za tym idzie kierowca powinien zastosować zasadę ograniczonego zaufania.

Podsumowując powinieneś zastosować zasadę ograniczonego zaufania w przypadku wystąpienia jednej z wyżej wymienionych okoliczności lub sytuacji. Ważnym w tej kwestii elementem jest to, że sytuacje te wcale nie mus wystąpić. Możliwość jej wystąpienia nawet nie musi zaistnieć. Kierowca jest zobowiązany uświadamiać sobie te okoliczności, co ma znaczący wpływ na stopień zawinienia w przypadku popełnienia przestępstwa spowodowania wypadku drogowego.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Zasady ruchu drogowego. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Co to jest zasada ograniczonego zaufania i jak należy ją interpretować?

 1. Bartosz Nadwodny pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
  Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.
  Pozdrawiam
  Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny

Leave a Reply