Jak zapoznać się w Sądzie z aktami postępowania karnego przeciwko sprawcy wypadku drogowego ?

0
(0)

Po wniesieniu przez Prokuratora przeciwko sprawcy wypadku drogowego aktu oskarżenia do Sądu  osoba poszkodowana w wypadku drogowym wybiera jedną z ról:

  • rolę biernego uczestnika postępowania karnego prowadzonego przeciwko sprawcy wypadku

albo

  • rolę oskarżyciela posiłkowego, a więc działającego obok Prokuratura aktywnego uczestnika procesu karnego, uprawnionego miedzy innymi do przeglądania akt postępowania, sporządzania ich fotokopii, kserokopii czy uwierzytelnionych odpisów, składania wniosków dowodowych, zadawania pytań przesłuchiwanym świadkom, zaskarżenia wyroku, a więc orzeczenia kończącego postępowanie karne  przeciwko sprawcy wypadku.

Osoba poszkodowana w wypadku drogowym, która chce czynnie uczestniczyć w postępowaniu karnym  przeciwko sprawcy wypadku po wniesieniu aktu oskarżenia  do Sądu musi złożyć oświadczenie o występowaniu w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku drogowym i występujesz w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy, wówczas  masz prawo do przeglądania akt w toku postępowania sądowego jak również  możliwość sporządzania z nich odpisów na podstawie art. 156 § 1 k.p.k. Ponadto możesz uzyskać kserokopie dokumentów z akt sprawy, za które jednak będziesz  musiał zapłacić. Jesteś także uprawniony  do wykonania, i to bezpłatnie, fotokopii akt. Procedura zapoznania się z aktami w Sądzie jest podobna jak w przypadku przeglądania akt w Prokuraturze.

Jeżeli  chcesz przeglądać akta, powinieneś zadzwonić do czytelni Sądu lub właściwego wydziału i zamówić akta Twojej sprawy. Należy też wysłać do Sądu lub złożyć w Sądzie wniosek o udostępnienie akt i umożliwianie wykonania ich fotokopii.

We wniosku wskaż:

  • w jakiej roli procesowej występujesz  –  napisz, że jesteś  oskarżycielem  posiłkowym,

  • sygnaturę sprawy, a więc numer pod którą została zarejestrowana sprawa karna przeciwko sprawcy wypadku – pamiętaj, że po przekazaniu sprawy do Sądu z aktem oskarżenia zostanie jej nadany nowy numer – nowa sygnatura

  • w jakim zakresie chcesz przeglądać akta – najlepiej wskaż, że chcesz się zapoznać z całością akt

Po rozpatrzeniu Twojego wniosku i wyrażenia zgody przez Sędziego, akta zostaną przekazywane do czytelni akt. Warto pamiętać, aby zabrać ze sobą dowód osobisty, gdyż bez sprawdzenia tożsamości akta nie zostaną Ci udostępnione zgodnie z § 92 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych.

W przypadku, gdy chcesz sporządzić kserokopię, powinieneś wskazać pracownikowi sekretariatu, które strony akt Cię interesują. Następnie należy udać się do kasy sądu w celu zakupienia znaków opłaty sądowej. Cena kopii jednej strony akt wynosi obecnie 1 złoty. W przypadku, gdy chcesz, aby uzyskana kserokopia została uwierzytelniona (będzie na niej przybita pieczęć świadcząca o tym, że kserokopia jest zgodna ze znajdującym się w aktach oryginałem), będziesz musiał uiścić kwotę 6 złotych za stronę.

Warto wskazać, iż przeglądając akta, można wystąpić do Sądu z wnioskiem o wyrażenie zgody na wykonanie zdjęć akt aparatem fotograficznym. Należy pamiętać, iż w takim przypadku nikt nie ma prawa pobierać opłat za wykonane zdjęcia. Samo udostępnianie akt jest bowiem darmowe, natomiast robienie zdjęć poszczególnym stronom akt porównywane jest do sporządzania z nich notatek.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Leave a Reply