Archiwum kategorii: artykuły

Zatrzymanie prawa jazdy po kolizji drogowej

Artykuł ten postanowiłem napisać, ponieważ w ostatnim czasie funkcjonariusze Policji zaczęli stosować praktykę, iż po błahej nawet kolizji drogowej zatrzymują za pokwitowaniem sprawcy wykroczenia prawo jazdy. Dla większości osób, które znalazły się w takiej sytuacji jest szokiem, że po zwykłej … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 71 komentarzy

Jak uzasadnić wniosek o warunkowe umorzenie postępowania w sprawie o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego?

Jeżeli popełniłeś przestępstwo spowodowania wypadku drogowego i okoliczności sprawy jednoznacznie wskazują, że jesteś sprawcą wypadku drogowego to warunkowe umorzenie postępowania karnego jest najkorzystniejszym rozstrzygnięciem jakie możesz uzyskać w postępowaniu karnym. Natomiast uzasadnienie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego powinno zawierać: … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 17 komentarzy

Warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego

O warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego powinieneś zabiegać już w postępowaniu przygotowawczym. Jeżeli przekonasz do tego Prokuratora, wówczas Prokurator zamiast aktu oskarżenia skieruje do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie wszczętego przeciwko Tobie postępowania karnego. … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 5 komentarzy

Korzyści z warunkowego umorzenia postępowania w sprawie o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego

Jeżeli z akt sprawy wynika, że jesteś sprawcą wypadku drogowego i wszelkie dowody zgromadzone w sprawie potwierdzają ten fakt, wówczas warunkowe umorzenie postępowania karnego jest najkorzystniejszym rozwiązaniem jaki możesz uzyskać za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego. Przemawiają za tym następujące argumenty: … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Kiedy możesz liczyć na warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego?

Jeżeli popełniłeś przestępstwo spowodowania wypadku drogowego i materiał dowodowy jednoznacznie stwierdza, że wina leży po Twojej stronie to warunkowe umorzenie postępowania karnego jest najkorzystniejszym rozstrzygnięciem jakie możesz uzyskać w postępowaniu karnym. Jednakże należy zaznaczyć, iż nie każda sprawa o przestępstwo … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 58 komentarzy

Jak należy rozumieć lekki oraz średni uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem drogowym?

W poprzednim artykule zatytułowanym Jak należy rozumieć ciężki uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem drogowym? opisałem co to jest ciężki uszczerbek na zdrowiu. Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie przez co rozumiemy lekki i średni uszczerbek na zdrowiu. Zgodnie z art. … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 30 komentarzy

Jak należy rozumieć ciężki uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem drogowym?

Do napisania tego artykułu skłoniło mnie zapytanie jednego z czytelnika bloga. Witam, mam jedno zasadnicze pytanie, spowodowałem wypadek drogowy, w którym jedna osoba została pokrzywdzona. Później dowiedziałem się, że biegły w tej sprawie zaopiniował, że osoba ta doznała ciężkiego uszczerbku … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 13 komentarzy

Czy naruszenie zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym zawsze będzie przyczyną wypadku drogowego?

Moja praktyka zawodowa wskazuje, że na kierowcę samochodu nakłada się zbyt wysokie wymagania co do przestrzegania bezpieczeństwa w ruchu drogowym np. kierowca zmuszony jest zachować prędkość bezpieczną z jednoczesnym obserwowaniem nadmiaru znaków oraz analizowania zachowania innych uczestników ruchu w tym … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Naruszenie zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym jako przyczyna wypadku drogowego

Na wstępie należy podkreślić, iż związek przyczynowy jest jedną z przesłanek odpowiedzialności karnej. Jest to związek pomiędzy określonym zachowaniem sprawcy, które wywołuje określony skutek. Przestępstwo spowodowania wypadku drogowego jest przestępstwem skutkowym, czyli musi zostać poprzedzone określonym zachowaniem. W procesie karnym … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Czy przestępstwo spowodowania wypadku drogowego można popełnić tylko na drodze publicznej?

Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie kwestii, gdzie można popełnić czyn z art. 177 k.k. czyli przestępstwo spowodowania wypadku drogowego. Czy miejscem tego wypadku może być tylko droga publiczna czy także teren zamknięty np. lotnisko? Odpowiedzią na to pytanie jest … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 3 komentarze

Odpowiedzialność kierującego, który śmiertelnie potrącił pieszego na pasach w wyniku nadmiernej prędkości.

Do napisania tego artykułu skłoniły mnie różne źródła statystyczne, które podają, że przyczyną wypadków (w tym potrąceń pieszych) w przytłaczającej większości jest nadmierna prędkość, niedostosowana do warunków drogowych. Należy zaznaczyć, iż nadmierna prędkość rozumiana jest poprzez przekroczenie dozwolonej prędkości na … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 5 komentarzy

Kiedy spowodowanie wypadku drogowego jest przestępstwem a kiedy wykroczeniem?

Do napisania tego artykułu skłoniły mnie częste zapytania odnośnie tego, czy zwykły wypadek należy zakwalifikować jako przestępstwo czy wykroczenie. W polskim prawie odpowiedzialność za wypadek drogowy umieszczona jest w kodeksie karnym (wtedy mówimy o przestępstwie spowodowania wypadku drogowego) oraz w … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 254 komentarze

Odpowiedzialność kierowcy skręcającego w lewo w przypadku najechania na niego przez pojazd wyprzedzający.

Przy tego typu zdarzeniach często pojawia się wątpliwość kto jest sprawcą wypadku drogowego, w sytuacji kiedy jeden kierowca skręca w lewo, a drugi kierowca w wyniku wyprzedzania, najeżdża na wykonującego manewr skrętu w lewo doprowadzając tym zachowaniem do wypadku. Powstaje … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 120 komentarzy

Odpowiedzialność kierującego za spowodowanie wypadku drogowego w czasie rajdu samochodowego.

Na początku trzeba postawić pytanie czy uczestnik rajdu powinien przestrzegać zasad ruchu drogowego, które opisałem w artykule Co to są zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym i jakie mają znaczenie przy spowodowaniu wypadku drogowego? oraz czy powinien przestrzegać zasady prędkości bezpiecznej, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Na czym polega wykroczenie spowodowania wypadku drogowego?

Wykroczenie spowodowania wypadku drogowego (ustawodawca określa to jako spowodowanie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym) uregulowane jest w art. 86 § 1 k.w. Zgodnie z tym przepisem Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Na czym polega zasada ostrożności w ruchu drogowym?

Zasada ostrożności w ruchu drogowym ujęta jest w art. 3 ust. 1 w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Jednakże kwestia zasad ostrożności nie pozwala na jednoznaczne określenie ram tego problemu. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego można wyszczególnić; ostrożność zwykłą; ostrożność … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Na czym polega przestępstwo spowodowania wypadku drogowego?

Kwestię popełnienia przestępstwa spowodowania wypadku drogowego reguluje art. 177 § 1-3 k.k. Zgodnie z art. 177 § 1 k.k. w/w przestępstwa dopuszcza się Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz